Quyết định 445/QĐ-BTP 2022 phân công thẩm định, đề nghị xây dựng văn bản QPPL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 445/QĐ-BTP

Quyết định 445/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:445/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:23/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công thẩm định, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng VBQPPL

Ngày 23/3/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 445/QĐ-BTP về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; không tổ chức thẩm định những hồ sơ dự án, dự thảo chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định; theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, có ý kiến với Chính phủ về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Ngoài ra, các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định bằng bản điện tử về Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 445/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 445/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất;

Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng văn bản theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả những giải pháp đã được nêu tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật như Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trong đó chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung nguồn lực bo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng thm định văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; không tổ chức thẩm định những hồ sơ dự án, dự thảo chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; có ý kiến với Chính phủ về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo. Thực hiện nghiêm Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham gia thẩm định và các đơn vị có liên quan trong quá trình tham gia góp ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp được Ngân sách nhà nước cấp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật dự kiến phân bổ kinh phí cho hoạt động lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc quyết toán kinh phí được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định bằng bản điện tử về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Phan Chí Hiếu

 

BỘ TƯ PHÁP

 

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

BẢN PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số:445/QĐ-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)

 

Lãnh đạo Bộ

 

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Tổng cục THADS, VPB, Cục HTQTCT, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

 

Lãnh đạo Bộ

 

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Viện KHPL, Cục KTVB

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch

và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch

và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã

thẩm định

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã

thẩm định

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã

thẩm định

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch

và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật Dân số

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Đề nghị xây dựng Nghị định công tác dân tộc (thay thế Nghị định số 05/2011)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban Dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

II. DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO

VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

 1.  

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Thanh tra Bộ, Cục BTNN, Viện KHPL

 

 1.  

Luật Bảo hiểm xã hội

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Luật Tài nguyên nước  (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Luật Đất đai (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN, Cục BTTP, Cục ĐKGDBĐ, Viện KHPL, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tần số vô tuyến điện

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

Đã thẩm định

 1.  

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Cục TGPL, Viện KHPL

 

 1.  

Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Luật Phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục TGPL, Viện KHPL, Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Đã thẩm định

 1.  

Luật Công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN

Đã thẩm định

 1.  

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tòa án nhân dân tối cao

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị quyết của Quốc hội gia hạn thời gian áp dụng Nghị quyết số 42/20217/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

 

 

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thời gian làm thêm trong 01 tháng và trong 01 năm của người lao động

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

III. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

 

TÊN DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

 

LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB, Viện KHPL, Vụ PBGDPL

 

 1.  

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (căn cứ đề xuất của các bộ, ngành)

Lãnh đạo Bộ

 

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, VPB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Lãnh đạo Bộ

 

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB, TCTHADS, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Lãnh đạo Bộ

 

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định của Chính phủ quy định việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP  ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục HTQTCT, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 201/2013/NĐCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

 1.  

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Cục KHTC

 

 1.  

Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169, Bộ Luật lao động năm 2019)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Viện KHPL

 

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Viện KHPL

 

 

 1.  

Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Viện KHPL

 

 

 1.  

Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Vụ TTCB, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê quốc gia

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 1.  

Nghị định của Chính phủ quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

 

 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 

 

 1.  

Nghị định thay thế Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

 1.  

Nghị định thay thế Nghị định 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú (thay thế Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Vụ TĐKT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Vụ TCCB, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Vụ TCCB, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 90/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu "Gia đình tiêu biểu", "thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu", "xã, phường, thị trấn tiêu biểu"

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TĐKT

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Thanh tra Bộ

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng

Nhà nước VN

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra

Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Thanh tra Bộ

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban Dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục TGPL

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2021 của Chính phủ về công tác dân tộc

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban Dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng  (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông (Đài tiếng nói Việt Nam)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông (Đài Truyền hình Việt Nam)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Viện KHPL

 

 1.  

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp)

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định thay thế Nghị định 30/2010/NĐ-CP về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

 

 

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Nghị định của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự cửa khẩu đường hàng không

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định thể thức bay chặn, bắt buộc tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay, các biện pháp cưỡng chế khác đối với tàu bay

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo (phần về điện ảnh)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ LSHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành (nếu có đề xuất của các bộ, ngành)

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, VPB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ VĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về banhành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

 

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid 19

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính của Đài truyền hình Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông (Đài Truyền hình Việt Nam)

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục TGPL

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB, Cục CNTT

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

 

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động.

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB, Cục CNTT

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 1.  

Quyết định thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 1.  

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục thuộc Bộ (31 Tổng cục)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

 

Vụ PLHSHC

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

IV. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

STT

TÊN DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN

SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 1.  

Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (khoản 5 Điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ (khoản 7 Điều 7 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 

 1.  

Nghị định quy định tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

 

 

Vụ PLDSKT

 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 1.  

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH14 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

 

 

 

Vụ PLDSKT

 

 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

Đã thẩm định

 1.  

Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục KHTC, Viện KHPL

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Cần Thơ (Điều 5 của Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

Đã thẩm định

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ (Điều 8 Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ)

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

 

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

 

 1.  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lãnh đạo Bộ

phụ trách đơn vị

chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Vụ PLDSKT

Vụ VĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

Đã thẩm định

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi