Quyết định 222/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
------------------
Số: 222/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 03/TTr-CP ngày 07/01/2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 36 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang
 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 222/QĐ-CTN ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch nước)
 
 
1. Phan Thị Minh Hiếu, sinh ngày 16/5/1987 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK186 D Rivervale Drive, # 11-834, S544186
2. Nguyễn Thị Phong Điền, sinh ngày 13/8/1976 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 283 Yishun Ave 6, # 03-146, S 760283
3. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 02/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 686B Woodland Drive 73, # 10-58, S 732686
4. Nguyễn Thị Mai Tuyết Sương, sinh ngày 04/8/1985 tại Lâm Đồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 172 Woodland Street 13, # 12-317, S 730172
5. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 06/9/1975 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 117 Bedok North Road, # 07-233, S460117
6. Phi Tiến Dũng, sinh ngày 01/7/1991 tại TP.Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: 33 Bishan Street 11, # 23-08, S579820
7. Huỳnh Thiên Tâm, sinh ngày 19/10/1982 tại Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Hiện trú tại: BLK 109B Depot Road, #14-91, S102109
8. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 24/10/1982 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 109B Depot Road, #14-91, S102109
9. Võ Thị Phượng Hồng, sinh ngày 12/5/1987 tại An Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 303 Clementi Avenue 4, #11-521, S120303
10. Lê Hoàng Thanh Thúy, sinh ngày 01/8/1975 tại TP.Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 174 Boon Lay Drive, #06-324, S640174
11. Lê Hồng Cúc, sinh ngày 01/02/1977 tại An Giang
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 12B Marsiling Lane, # 11-73, S732012
12. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/02/1982 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 82B Lorong 4 Toapayoh, # 23-500, S312082
13. Nguyễn Thị Ngọc Đào, sinh ngày 21/7/1979 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 91 Henderson Road, #11-122, S150091
14. Võ Thị Minh Tâm, sinh ngày 14/10/1982 tại Quảng Nam
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 184 Yung Sheng Road, # 14-83, S610184
15. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 19/5/1979 tại Trà Vinh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 17 Jalan Resak, S808504
16. Hà Thị Kim Duyên, sinh ngày 17/4/1982 tại Đồng Nai
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 426 Bedok North Road, # 11-501, S460426
17. Lê Thị Minh Tâm, sinh ngày 24/10/1985 tại Thừa Thiên Huế
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 524 2 woodland Drive 14, #11-419, S730524
18. Ngô Thị Trang, sinh ngày 25/12/1987 tại Tây Ninh Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 273 Toh Guan Road, #06-63,S600273
19. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 05/11/1983 tại Hải Dương
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 547 Jurong West Street 42, #08-141, S640547
20. Ngô Thị Kim Hưng, sinh ngày 15/11/1978 tại Lâm Đồng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 931 Jurong West Street 92, #11-213, S640931
21. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 18/3/1986 tại Long An
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 415 SauJana Road, #05-38, S670415
22. Nguyễn Thị Hồng Nguyên, sinh ngày 08/4/1977 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 199 Toapayoh North, #09-1011, S310199
23. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 04/12/1984 tại Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 8 Boon Keng Road, #15-148, S330008
24. Võ Thị Trúc Phương, sinh ngày 09/7/1980 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 653C Jurong West Street 61, #02-466, S643653
25. Bùi Thị Kiểm, sinh ngày 27/6/1976 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 403D Fernvale Lane, #11-151 Singapore 794403
26. Huỳnh Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 06/9/1977 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 268A Punggol Field, #16-133, S821268
27. Đinh Thị Đầm, sinh ngày 04/4/1985 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 130 Edgedale Plains, #02-20, S820130
28. Trần Ngọc Phương Dung, sinh ngày 10/12/1983 tại Bình Phước
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 463 Ang Mo Kio Avenue 10, # 03-1108, S560463
29. Phan Kim Cương, sinh ngày 20/01/1983 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 2A Geylang Serai, # 14-07, S403002
30. Trần Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 02/11/1986 tại TP. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 345, Clementi Ave 5, #10-80, S 120345
31. Hồ Thị Hải Lý, sinh ngày 24/12/1986 tại Đồng Tháp
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 75 Whampoa Drive, #12-380, S320075
32. Trần Thị Bé Thùy, sinh ngày 26/01/1982 tại Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 613A Punggol Drive, #09-859
33. Nguyễn Xuân Nhã, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 664C, Jurong West Street 64, #04-220, S643664
34. Lưu Thị Diễm Kiều, sinh ngày 15/11/1985 tại Bến Tre
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 443C Fernvale Road, # 23-381, S793443
35. Trần Thị Bề, sinh ngày 20/10/1977 tại Tây Ninh
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 258 Ang Mo Kio Avenue 4, #03-03, S560258
36. Huỳnh Thị Ngọc Băng, sinh ngày 14/5/1982 tại Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: BLK 38A Bendemeer Road, #08-826, S331038.

thuộc tính Quyết định 222/QĐ-CTN

Quyết định 222/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:222/QĐ-CTNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Tấn Sang
Ngày ban hành:22/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi