Quyết định 1763/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC

-------------

Số: 1763/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

-----------------------------------

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 379/TTr-CP ngày 04/9/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 144 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ

ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-CTN ngày 21 tháng 10 năm 2019

 của Chủ tịch nước)

 

 1.  

Hồ Văn Miên, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Miên

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Khim, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khim

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Kham, sinh năm 2007 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kham

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tom, sinh năm 1951 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tom

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Khinh, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khinh

 

   Giới tính: Nam

 

 1.  

Hồ Văn Dar, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dar

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Duôm, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Duôm

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Thuôn, sinh năm 2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thuôn

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Tram, sinh năm 2013 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tram

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thơ, sinh năm 2014 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thơ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hiền, sinh năm 1954 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiền

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lao, sinh năm 2003 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lao

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Xa, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xa

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Dịu, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dịu

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn K Đưng, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: Prin, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn K Đưng

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Dê, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dê

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Thim, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thim

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Thíu, sinh năm 2004 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thíu

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Tháp, sinh năm 2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tháp

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Thây, sinh năm 2007 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thây

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Y Thiên, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dục

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thinh, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thinh

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Biar, sinh năm 1939 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Biar

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Lia, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lia

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xia, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xia

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Hương, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hương

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Măng, sinh năm 1967 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Măng

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Niêu, sinh năm 2003 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Niêu

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn A Run, sinh năm 2009 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Run

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Niết, sinh năm 2011 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Niết

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị K Lý, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K Lý

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nâu, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nâu

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Tình, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tình

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Sê, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sê

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Trờ, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Trờ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xê, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xê

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tun, sinh năm 2013 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tun

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Côm, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Côm

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nhĩ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhĩ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Tranh, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tranh

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Dỏ, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dỏ

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Dăng, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dăng

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Lar, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Lar

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Khen, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khen

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Niên, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Niên

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Nơi, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Nơi

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Đài, sinh ngày 20/10/1985 tại Lào

Hiện trú tại: xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đài

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Lan, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lan

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Dì, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dì

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Pham, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Pham

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Phiêng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phiêng

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Phon, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phon

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Phên, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phên

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Luôi, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôi

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Căn Lang, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Lang

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Cu Dãy, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dãy

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Đữ, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đữ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Điển, sinh năm 2015 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Điển

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Pơn, sinh ngày 20/4/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Pơn

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Xe, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xe

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Tôr, sinh ngày 20/5/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tôr

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Tưm, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tưm

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Đoong, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đong

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Thiên, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiên

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Sư, sinh ngày 10/10/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sử

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lúa, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Pa Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lúa

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Lưng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lưng

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Khê, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khê

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Khưng, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khưng

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Tia, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tia

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Trường, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Ba Lin, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Trường

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Thơm, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thờn

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ra, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ra

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đát, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đát

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Tua, sinh ngày 16/6/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tua

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Var, sinh ngày 01/01/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Var

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nam, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nam

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Lũy, sinh ngày 20/8/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lũy

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Viên, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Viên

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đé, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cô Đeng

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nói, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nói

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xôi, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xôi

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nò, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nò

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thức, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thức

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hồi, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Cu Tài 1, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồi

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hía, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: A Luông, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hía

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Kham, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Cu Tài 1, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kham

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Căn Sát, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn La Lay, A Ngo, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sát

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Yêu, sinh năm 1992 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Thôn Ăng Công, A Ngo, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yêu

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Thiếu, sinh ngày 12/4/1992 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Thôn Ba Ngày, Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiếu

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Ny, sinh ngày 12/12/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Ngày, Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ny

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Toàn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Toàn

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị A Dở, sinh ngày 19/10/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ka Hẹp, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Đơ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn K Roi, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 2, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Roi

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Giại, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Giại

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bòi, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bòi

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phai, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rẹc, Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phai

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị La Vin, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: xã Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vin

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Xời, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xời

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Xa Lọ, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lọ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Hàng, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Long Thành, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hàng

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nghiên, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Làng Vây, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nghiên

   Giới tính: Nữ

 1.  

Thảo Viêng, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thảo Viêng

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Thanh, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hà, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thanh

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Rao, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hà, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rao

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Noi, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Noi

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Nang My (Hồ Thị My), sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị My

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Tà Ơn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Ơn

 

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Beng, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Beng

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Mỹ, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mỹ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Bồ, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bồ

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Văn, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Chăn, sinh năm 2006 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chăn

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Vòn, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vòn

 

   Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Vy, sinh năm 2011 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vy

   Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Còng, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Còng

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Khăm Bòng, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khăm Bòng

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Tuội, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tuội

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn A Rơi, sinh năm 1951 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Rơi

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Loi, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Choi, sinh ngày 14/4/2004 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choi

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Văn Thong, sinh ngày 15/5/2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thong

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Tia, sinh ngày 06/9/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tia

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Nguôi, sinh ngày 10/8/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ngân

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phoi, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phoi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phê, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phê

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phay, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phay

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Bộ, sinh ngày 13/4/1963 tại Lào

Hiện trú tại: Khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo,

Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bộ

 

Giới tính: Nam

 1.  

Thao In Ta Su Ly Vong, sinh ngày 03/3/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Sĩ Ủy

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Văn Đơn, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đơn

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Bay, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bay

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị May, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Văn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Xa Ngót, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ngót

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Luôi, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Xẻng Thong, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Khóm Duy Tân, Lao Bảo, Hướng Hóa,

Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Trương Sẻng Thong

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Ka Rai, sinh ngày 01/01/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ka Rai

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Miên, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Miên

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Phễ, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phễ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Đon, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đon

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Thị Roong, sinh ngày 01/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Roong

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ A Mỹ, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ A Mỹ

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hồ Thị Chữ, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, Thuận, Hướng Hóa, quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chữ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hồ Xa Cư, sinh ngày 01/01/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 1, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xa Cư.

Giới tính: Nữ

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi