Quyết định 1490/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1490/QĐ-BTP

Quyết định 1490/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1490/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:08/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại TP. Hà Nội và HCM

Ngày 08/8/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1490/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại TP. Hà Nội với khoảng 200 đại biểu, bao gồm:

- Đại biểu của Bộ Tư pháp;

- Đại biểu các cơ quan địa phương;

- Đại diện một số tổ chức, đoàn thể gồm: Liên đoàn Luật sư VN, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, một số văn phòng Luật sư có trụ sở trên địa bàn TP. Hà Nội;

- Đại biểu là phóng viên một số báo, đài phát thanh, truyền hình đến dự và đưa tin Hội nghị.

2. Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh với khoảng 170 đại biểu, bao gồm:

- Đại biểu của Bộ Tư pháp;

- Đại biểu thuộc cơ quan Trung ương có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng;

- Đại biểu các cơ quan địa phương;

- Đại diện một số tổ chức, đoàn thể gồm: Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh, một số văn phòng Luật sư có trụ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

- Đại diện cơ quan báo chí dự và đưa tin Hội nghị.

3. Thời gian tổ chức Hội nghị như sau:

- Hội nghị tại TP. Hà Nội dự kiến tổ chức: 01 ngày (dự kiến từ 17/10 đến 20/10/2023);

- Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức: 01 ngày (dự kiến từ 25/10 đến 27/10/2023).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1490/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

___________

Số: 1490/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Bồi thường nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (đ thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng

BỘ TƯ PHÁP

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-BTP ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

­­­­­­­­­­________________

 

Thực hiện Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN theo yêu cầu tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/18/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN; tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

1.2. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và từ các quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.3. Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về TNBTCNN, giữa Luật TNBTCNN với hệ thống pháp luật hiện hành.

1.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN trong thời gian tới, giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

1.5. Khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật TNBTCNN; tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả, kinh nghiệm tốt của các tập thể, cá nhân trong 05 năm thi hành Luật TNBTCNN.

2. Yêu cầu

2.1. Hội nghị sơ kết phải được thực hiện toàn diện với sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương trên cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

2.2. Nội dung Hội nghị cần đánh giá khách quan kết quả đạt được sau 05 năm thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN trong thời gian tới.

2.3. Việc tổ chức Hội nghị sơ kết phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Báo cáo của Bộ Tư pháp đánh giá đúng và toàn diện tình hình 05 năm thực hiện Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó nêu rõ kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, về quá trình tổ chức thực hiện; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN.

2. Tham luận của một số địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm đánh giá kết quả công tác bồi thường nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức, triển khai thi hành Luật TNBTCNN; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, từ đó nêu lên những đề xuất, kiến nghị về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường nhà nước; nghiên cứu, trao đổi các nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thời gian tới.

3. Hướng dẫn, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thông qua ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỘI NGHỊ

1. Hội nghị tại TP. Hà Nội

Đại biểu dự Hội nghị với số lượng khoảng 200 đại biểu, bao gồm đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan Trung ương và 30 địa phương, cụ thể như sau:

1.1. Đại biểu của Bộ Tư pháp:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì: Bộ trưởng chủ trì hoặc ủy quyền cho Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khai mạc và điều hành Hội nghị;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

1.2. Đại biểu các cơ quan Trung ương, TANDTC, VKSNDTC và một số Bộ, ngành:

- Đại diện Lãnh đạo cơ quan Trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo TANDTC, VKSNDTC và một số Bộ, ngành.

1.3. Đại biểu các cơ quan địa phương:

- Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và một số sở, ngành thuộc TP Hà Nội;

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và một số sở, ngành một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của 30 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP. Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị;

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và 30 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: TP. Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

1.4. Đại diện một số tổ chức, đoàn thể gồm: Liên đoàn Luật sư VN, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, một số văn phòng Luật sư có trụ sở trên địa bàn TP. Hà Nội.

1.5. Đại biểu là phóng viên một số báo, đài phát thanh, truyền hình đến dự và đưa tin Hội nghị.

2. Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh

Đại biểu dự Hội nghị với số lượng khoảng 170 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan Trung ương có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, UBND cấp tỉnh, đại diện một số tổ chức, đoàn thể và đại biểu đại diện các cơ quan, sở ngành của 33 địa phương, cụ thể như sau:

2.1. Đại biểu của Bộ Tư pháp:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì: Thứ trưởng Trần Tiến Dũng;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

2.2. Đại biểu thuộc cơ quan Trung ương có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2.3. Đại biểu các cơ quan địa phương:

- Đại diện Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và một số sở, ngành thuộc TP. Hồ Chí Minh);

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và sở, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của 33 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP. Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau;

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của 33 Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

2.4. Đại diện một số tổ chức, đoàn thể gồm: Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh, một số văn phòng Luật sư có trụ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2.5. Đại diện cơ quan báo chí dự và đưa tin Hội nghị.

3. Hình thức và địa điểm tổ chức Hội nghị

- Tổ chức 02 Hội nghị theo hình thức tập trung với quy mô số lượng đại biểu của 02 Hội nghị theo dự kiến tại Mục 1 và Mục 2 của Kế hoạch.

- Địa điểm tổ chức: tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian tổ chức Hội nghị

- Hội nghị tại TP. Hà Nội dự kiến tổ chức: 01 ngày (dự kiến từ 17/10 đến 20/10/2023).

- Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức: 01 ngày (dự kiến từ 25/10 đến 27/10/2023).

5. Tài liệu Hội nghị

5.1. Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN và các phụ lục kèm theo.

5.2. Tham luận của một số Bộ, ngành, UND cấp tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan (có danh sách kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Cục Bồi thường nhà nước:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan thuộc Bộ chuẩn bị nội dung, chương trình và các tài liệu của Hội nghị trình Lãnh đạo Bộ duyệt.

- Lập dự toán chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Thi đua - Khen thưởng) có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng và thực hiện công tác khen thưởng đối với Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai thi hành Luật TNBTCNN.

1.2. Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị nêu tại Phần II Kế hoạch này.

1.3. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN theo đúng quy định của pháp luật và tình hình quản lý, sử dụng ngân sách của Bộ năm 2023.

2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Kế hoạch này, Cục Bồi thường nhà nước chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức Hội nghị; đôn đốc, phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị sơ kết được sử dụng từ nguồn ngân sách giao cho Cục Bồi thường nhà nước năm 2023.

2. Kinh phí Đại biểu tham dự Hội nghị về ăn ở, phương tiện đi lại v.v thực hiện theo chế độ hiện hành./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi