Quyết định 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1183/QĐ-TTg

Quyết định 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1183/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:11/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trình Chính phủ 4 dự án luật trong tháng 8/2017
Ngày 11/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1183/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
Theo Quyết định này, trong tháng 08/2017, trình Chính phủ 04 dự án luật, bao gồm: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong tháng 12/2017, trình Chính phủ duy nhất dự án Luật Cảnh sát biển.
Trong tháng 01/2018, sẽ trình Chính phủ 02 dự án luật sửa đổi, bổ sung, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Trong tháng 2/2018, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.
Dự án Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt và Luật Quản lý phát triển đô thị sẽ là 03 dự án được trình Chính phủ vào tháng 03/2018…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1183/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1183/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017 ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018
---------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
2. Các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 chuyển tiếp sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 tiếp tục thực hiện theo phân công tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Điều 2.
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, coi việc hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
a) Khẩn trương thành lập Ban soạn thảo; tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án luật; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án, dự thảo đến cơ quan thẩm định, Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ không đúng thời hạn;
b) Trong quá trình soạn thảo, nếu phát sinh chính sách mới cần bổ sung vào dự án, dự thảo thì cần thực hiện đánh giá tác động và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định;
c) Dự kiến rõ những nội dung cần giao quy định chi tiết trong dự thảo luật; kiến nghị phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các điều, khoản, điểm của dự thảo luật; chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết sau khi Chính phủ quyết định trình dự án luật;
d) Dự liệu đủ thời gian để chỉnh lý và nghiêm túc tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến góp ý, thẩm định đối với các dự án;
đ) Chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật;
e) Định kỳ hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo và hằng quý gửi báo cáo thông tin về tình hình nghiên cứu, soạn thảo các dự án đã được phân công, nêu rõ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo và đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:
a) Thẩm định kịp thời, đúng thời hạn và nâng cao chất lượng thẩm định các dự án luật.
b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
c) Công khai tình hình các cơ quan chủ trì soạn thảo chưa bảo đảm tiến độ trình các dự án luật đã được xác định tại Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định này trên Trang Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật bảo đảm có sự gắn kết, sắp xếp hợp lý giữa các dự án luật đưa vào các phiên họp thường kỳ và các phiên họp chuyên đề của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
Điều 3.
Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, nghiên cứu các dự án luật đã được cơ quan có thẩm quyền giao, các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết có nhu cầu bức thiết đáp ứng yêu cầu quản lý, khắc phục những bất cập, cản trở và thúc đẩy sự phát triển của đất nước, các dự án cần thiết khác đã được đại biểu Quốc hội và cử tri đề xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định để đưa vào đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL(2).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
 
 
BẢN PHÂN CÔNG
CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2017 ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 
I. PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VÀ THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017 ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
TT
Tên dự án
Cơ quan chủ trì son thảo
Thời hạn trình Chính phủ
Thời hạn trình UBTVQH
Ghi chú
1.
Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
Bộ Công Thương
Tháng 8/2017
Theo Chương trình của UBTVQH
 
2.
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 8/2017
 
3.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Bộ Tài chính
Tháng 8/2017
 
4.
Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Thanh tra Chính phủ
Tháng 8/2017
 
II. PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VÀ THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018
TT
Tên dự án
Cơ quan chủ trì son thảo
Thời hạn trình Chính phủ
Thời hạn trình UBTVQH
Ghi chú
1.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá
Bộ Công an
Tháng 2/2018
Theo Chương trình của UBTVQH
 
2.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Bộ Công an
Tháng 2/2018
 
3.
Luật Công an xã
Bộ Công an
Tháng 7/2018
Theo Chương trình của UBTVQH
 
4.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tháng 01/2018
 
5.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tháng 01/2018
 
6.
Luật Chăn nuôi
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tháng 03/2018
 
7.
Luật Trồng trọt
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tháng 03/2018
 
8.
Luật Cảnh sát biển
Bộ Quốc phòng
Tháng 12/2017
 
9.
Luật Quản lý phát triển đô thị
Bộ Xây dựng
Tháng 03/2018
 
10.
Luật Kiến trúc
Bộ Xây dựng
Tháng 6/2018
 
11.
Luật Dân số
Bộ Y tế
Tháng 3/2018
 
12.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Bộ Y tế
Tháng 7/2018
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi