Quyết định 1109/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1109/QĐ-TTg

Quyết định 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1109/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 10/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1109/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Theo đó, tháng 11/2020, Bộ Nội vụ chủ trì trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (sửa đổi) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Nghị định quy định về đối thoại thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (khoản 4 Điều 10 và khoản 8 Điều 26); Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (khoản 5 Điều 22 và khoản 3 Điều 23).

Bên cạnh đó, tháng 10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (khoản 5 Điều 10, khoản 4 Điều 65, khoản 4 Điiều 88,…); Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (khoản 6 Điều 26, khoản 5 Điều 30,…).

Ngoài ra, tháng 10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chủ trì trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi) (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (khoản 8 Điều 7, khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 11,…).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1109/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________

Số: 1109/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ hợp thứ 9

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm:

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết;

b) Bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này;

c) Ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản;

d) Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ;

đ) Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất thêm văn bản để quy định chi tiết các luật, nghị quyết trong quá trình soạn thảo văn bản;

e) Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đề xuất và ban hành Thông tư để quy định chi tiết nội dung của khoản 4 Điều 18a được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc rà soát, đề xuất và ban hành Thông tư để quy định chi tiết nội dung của khoản 3 Điều 26a được bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ.

2. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, bộ luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

3. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình; tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên hợp thường kỳ.

4. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được xác định cụ thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

5. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, PL (2). XĐ.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9

(Kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên luật và ngày có hiệu lực của Luật

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình hoặc ban hành

Ghi chú

 

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

1. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

2.

Luật Thanh niên (sửa đổi) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

2. Nghị định quy định về đối thoại thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (khoản 4 Điều 10 và khoản 8 Điều 26)

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp;

Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn TNCS HCM và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

3. Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (khoản 5 Điều 22; khoản 3 Điều 23)

Tháng 11/2020

 

3.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

4. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 4, khoản 5 Điều 6, khoản 5 Điều 11, khoản 7 Điều 27, khoản 3 Điều 47, khoản 7 Điều 52, khoản 3 Điều 61, khoản 5 Điều 98, khoản 8 Điều 101)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

5. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư (khoản 6 Điều 28, khoản 3 Điều 36, khoản 4 Điều 42, khoản 6 Điều 48)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

6. Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 60, khoản 3 Điều 67, khoản 3 Điều 69, khoản 4 Điều 78, khoản 5 Điều 82)

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

7. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ; bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

Tháng 10/2020

 

8. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cập lại thẻ giám định tư pháp viên (khoản 5 Điều 1)

 

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Có hiệu lực từ 01/01/2021)

9. Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (khoản 8 Điều 1; khoản 10 Điều 1; khoản 13 Điều 1; khoản 14 Điều 1; khoản 15 Điều 1; khoản 19 Điều 1; khoản 23 Điều 1; khoản 30 Điều 1; khoản 36 Điều 1; khoản 53 Điều 1; khoản 53 Điều 1; khoản 60 Điều 1; điểm a, b, c, e, g khoản 3 Điều 3)

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

10. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (khoản 3 Điều 1; khoản 15 Điều 1; khoản 43 Điều 1; khoản 44 Điều 1; khoản 45 Điều 1; khoản 47 Điều 1; khoản 63 Điều 1)

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2020

 

11. Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (khoản 12 Điều 1; khoản 46 Điều 1)

Bộ Xây dựng

 

Tháng 11/2020

 

12. Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (khoản 40 Điều 1)

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

13. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (khoản 51 Điều 11 điểm c khoản 3 Điều 3)

Bộ Xây dựng

Tháng 11/2020

 

14. Nội dung quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3

Thủ tướng Chính phủ sẽ có phân công sau

 

15. Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (khoản 3 Điều 1)

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước 15/11/2020

 

 

16. Thông tư hướng dẫn việc xác định các định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình; quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên (khoản 51 Điều 1)

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước 15/11/2020

 

 

17. Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh (khoản 13 Điều 1).

Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước 15/11/2020

 

 

18. Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các công trình quốc phòng, an ninh (khoản 24 Điều 1)

Trước 15/11/2020

 

 

19. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân (khoản 13 Điều 1; khoản 24 Điều 1)

Bộ Công an

Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước 15/11/2020

 

 

6.

Luật Đầu tư (sửa đổi) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

20. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (khoản 8 Điều 7, khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 11, Điều 15, Điều 16, khoản 2 Điều 18, Điều 20, Điều 23, Điều 26, Điều 29, Điều 32, Điều 33, Điều 35, Điều 38, Điều 41, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 47, Điều 48)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

21. Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài (khoản 9 Điều 57, khoản 5 Điều 61)

Tháng 10/2020

 

22. Nghị định quy định về xúc tiến đầu tư (Điều 74)

Tháng 10/2020

 

23. Nghị định quy định về giám sát và đánh giá đầu tư (Điều 70)

Tháng 10/2020

 

24. Nghị định quy định về dự án quan trọng quốc gia (Điều 34)

Tháng 10/2020

 

25. Nghị định quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (khoản 3 Điều 75 - có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020)

Bộ Tài nguyên và môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 7/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

26. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (khoản 1 Điều 75)

Bộ Xây dựng

Tháng 11/2020

 

27. Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (điểm c khoản 2 Điều 69).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước 15/11/2020

 

 

7.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

28. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (khoản 5 Điều 10, khoản 4 Điều 65, khoản 4 Điều 88, khoản 4 Điều 103, khoản 3 Điều 104, khoản 4 Điều 116, (khoản 4 Điều 195, khoản 5 Điều 215)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

29. Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (khoản 6 Điều 26, khoản 5 Điều 30, khoản 3 Điều 33, khoản 6 Điều 45, khoản 4 Điều 206, khoản 9 Điều 208, khoản 2 Điều 212, khoản 4 Điều 213, khoản 2 Điều 216, khoản 4 Điều 217)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

30. Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (khoản 5 Điều 109, khoản 2 Điều 110)

Tháng 10/2020

 

31. Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh (khoản 5 Điều 217)

Tháng 10/2020

 

8.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

32. Nghị định quy định về mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (khoản 3 Điều 9)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

33. Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án (khoản 3 Điều 6)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trước 15/11/2020

 

 

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

34. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (khoản 3 Điều 33, khoản 4 Điều 44 của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 3 Điều 1, khoản 15 Điều 1, khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 3/2021

 

 

35. Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (khoản 5 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật đê điều)

Tháng 3/2021

 

 

36. Quyết định ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (khoản 4 Điều 1)

Tháng 3/2021

 

 

37. Quyết định quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê (khoản 4 Điều 2)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 3/2021

 

 

38. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (khoản 3 Điều 18, khoản 5 Điều 24 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 3/2021

 

 

39. Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương (khoản 10 Điều 1)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 3/2021

 

 

40. Thông tư quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (khoản 11 Điều 1)

Tháng 3/2021

 

 

41. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều (khoản 2 Điều 25 Luật Đê điều 2006 và khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 3/2021

 

 

10.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

42. Nghị định quy định thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng (điểm c, d khoản 2 Điều 10)

Bộ Nội vụ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

43. Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng (Điều 8)

Bộ Xây dựng

Tháng 11/2020

 

11

Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

44. Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 7/2020

Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi