Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:977/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:15/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

05 dự án trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

Ngày 15/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, các dự án trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020) bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 có Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 106/2020/QH14.

Xem chi tiết Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

----------------------

Số: 977/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------     

 Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

-----------------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Điều 2

1. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- TT. HĐDT, các UB của QH;

- Bộ Tư pháp;

- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH;

- Ban Nội chính TW;

- Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Lưu: HC, PL;

e-PAS: 49721.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI                                                                                     CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH,  CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 ngày 15 tháng 7 năm 2020)

 

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan             chủ trì              soạn thảo

Cơ quan         chủ trì           thẩm tra

Cơ quan                tham gia                 thẩm tra

Ghi chú

 

I.

Các dự án trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 714/NQ-UBTVQH14

 1.  

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBQP&AN

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

 1.  

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

TLĐLĐVN

TLĐLĐVN

UBCVĐXH

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

 1.  

Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBQP&AN

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

Được bổ sung vào CT 2020 theo NQ số 106/2020/QH14

II.

Dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020

1.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các                          Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 714/NQ-UBTVQH14

III.

Các dự án trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2021)

Không có dự án nào

IV.

Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2021)

1.

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

UBTVQH

 

UBPL

HĐDT và các                        Ủy ban của QH

 

V.

Các dự án trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

 1.  

Luật Cảnh sát cơ động

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBQP&AN

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

 1.  

Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBVHGDTNTN&NĐ

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

 1.  

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBKT

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

 1.  

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBPL

HĐDT và các Ủy ban của QH

 

 1.  

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBCVĐXH

HĐDT và các     Ủy ban của QH

Đã được phân công theo NQ số 714/NQ-UBTVQH14

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chính phủ

Do Thủ tướng Chính phủ phân công

UBPL

HĐDT và các     Ủy ban của QH

 

 

 

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 977/NQ-UBTVQH14 ngày 15 tháng 7 năm 2020)

 

Phiên họp UBTVQH

UBTVQH cho ý kiến đối với dự án trình lần đầu hoặc thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp

UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu trước khi trình QH thông qua

Ghi chú

THÁNG 8/2020

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

2. Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ

1. Luật Cư trú (sửa đổi)[1]

 

THÁNG 9/2020

1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

2. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

4. Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại  kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

THÁNG 10/2020

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại  kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020)

THÁNG 12/2020

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2021)

THÁNG 01/2021

 

1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

2. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

 

Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)

THÁNG 02/2021

 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)

THÁNG 3/2021

 

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 theo yêu cầu của UBTVQH

Trình QH tại  kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2021)

THÁNG 6/2021

1. Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 

Trình QH tại  kỳ họp thứ nhất (tháng 7/2021)

THÁNG 8/2021

 1. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
 2. Luật Điện ảnh (sửa đổi)

 

 

Trình QH tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

THÁNG 9/2021

 1. Luật Cảnh sát cơ động
 2. Luật Thanh tra (sửa đổi)
 3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

 

Trình QH tại  kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

THÁNG 10/2021

Cho ý kiến lần 2 (nếu cần thiết) về một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 theo yêu cầu của UBTVQH

 

Trình QH tại  kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021)

THÁNG 12/2021

- Ưu tiên các dự án thuộc Chương trình các tháng sau nhưng được chuẩn bị sớm, đã đầy đủ hồ sơ.

- Các dự án do UBTVQH yêu cầu đưa vào Chương trình

Trình QH tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)

 
 

 


[1] Dự án mới được bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) theo Nghị quyết số 944/2020/UBTVQH14 ngày 19/5/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi