Quyết định 1033/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----------------
Số: 1033/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch hợp nhất
văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22/ 3/2012;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, văn bản liên tịch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo còn hiệu lực, được ban hành trước ngày 01/7/2012.
Điều 2. Giao các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc hợp nhất văn bản QPPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giao Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ để triển khai thực hiện; giao Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ lập dự kiến kinh phí phục vụ cho việc hợp nhất văn bản QPPL.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
-    Như điều 3;
-    Bộ trưởng (để báo cáo)
-    Các Thứ trưởng (để biết);
-    Bộ Tư pháp;
-    Lưu: VT, Vụ PC./.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Cao Lại Quang

KẾ HOẠCH
HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1033/QĐ-BXD ngày 13 tháng 11 năm 2012
   của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 

Số TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
THỜI GIAN THỰC HIỆN
1
Rà soát, tập hợp, lập Danh mục các văn bản QPPL còn hiệu lực của Chủ tịch nước, Chính phủ và thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, văn bản liên tịch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, được ban hành được ban hành trước ngày 01/7/2012
Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ
Quý IV năm 2012
2
Khôi phục lại hiện trạng văn bản quy phạm pháp luật cần hợp nhất văn bản (đối với văn bản đã không có dữ liệu mềm)
Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ
Quý I năm 2014
3
Thực hiện việc hợp nhất đối với các văn bản QPPLcòn hiệu lực của Chủ tịch nước, Chính phủ và thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc do Bộ Xây dựng soạn thảo, được ban hành  trước ngày 01/7/2012
Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ
Từ quý II đến hết quý IV năm 2013
4
Thực hiện việc hợp nhất đối với các văn bản QPPLcòn hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, văn bản liên tịch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, được ban hành trước ngày 01/7/2012
Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ
Quý I, quý II năm 2014 
5
Tổng kết, báo cáo kết quả gửi Bộ Tư pháp
Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan
Trước 15/6/2014

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi