Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14 điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

Nghị quyết số: 613/2018/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019

-------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình 524/TTr-CP ngày 25/10/2018 của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Tờ trình số 1767/TTr-KTNN ngày 05/12/2018 của Kiểm toán nhà nước đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Tờ trình số 16/TTr-TANDTC ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Báo cáo số 1923/BC-UBPL14 ngày 07/12/2018 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

1. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019):

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

2. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo quy trình tại một kỳ họp: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

3. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019):

a) Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

b) Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

BST do UBTVQH thành lập

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

Ủy ban Tài chính, ngân sách

UBPL,UBKT, UBTP

5.

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Kinh tế

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

6.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao

Ủy ban Tư pháp

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị các dự án luật tại Điều 1 của Nghị quyết này bám sát yêu cầu trong các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng tiến độ đã đề ra.

2. Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, ngân sách phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình đôn đốc việc chuẩn bị dự án, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra theo phân công tại Điều 2 của Nghị quyết này báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 613/2018/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 613/2018/UBTVQH14

 

Hanoi, December 13, 2018

 

RESOLUTION

Adjusting the 2019 law- and ordinance-making program[1]

 

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Law No. 57/2014/QH13 on Organization of the National Assembly;

Pursuant to Law No. 80/2015/QH13 on Promulgation of Legal Documents;

Considering the Government’s Report No. 524/TTr-CP of October 25, 2018, proposing the adjustment of the 2019 law- and ordinance-making program; the State Audit Office’s Report No. 1767/TTr-KTNN of December 5, 2018, proposing the formulation of the draft Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on State Audit; the Supreme People’s Court’s Report No. 16/TTr-TANDTC of November 29, 2018, proposing the formulation of the Law on Mediation and Dialogues at the Court; the Committee on Legal Affairs’ Report No. 1923/BC-UBPL14 of December 7, 2018, verifying and proposing the adjustment of the 2019 law- and ordinance-making program,

 

RESOLVES:

Article 1. To add to the 2019 law- and ordinance-making program

1. To submit to the National Assembly for discussion at the 7th session (in May 2019) and passage at the 8th session (in October 2019):

a/ The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

b/ The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Cadres and Civil Servants and the Law on Public Employees;

c/ The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on State Audit.

 

[1] Công Báo Nos 29-30 (08/01/2019)

Click download to see the full text

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!