Chỉ thị 05/CT-BCT 2022 thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 05/CT-BCT

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/CT-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:20/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương cần nghiêm túc thực hiện quy định về thi hành án hành chính

Ngày 20/5/2022, Bộ Công Thương ra Chỉ thị 05/CT-BCT về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ: Thực hiện đầy đủ, quán triệt các quy định liên quan đến thi hành án hành chính tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 15/11/2019; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật.

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn do pháp luật quy định. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

______

Số: 05/CT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

 

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công Thương

__________

 

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp Luật Tố tụng hành chính và thi hành án hành chính và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác thi hành án hành chính tại Văn bản số 8665/VPCP-V.I ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, nhằm đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính, nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, tránh để xảy ra các vụ khiếu kiện của các cá nhân, tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thực hiện đầy đủ, quán triệt các quy định liên quan đến thi hành án hành chính tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp Luật Tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chấp hành nghiêm túc Điều 55, Điều 60 và Điều 78 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn do pháp luật quy định.

6. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo về tình hình, kết quả thi hành án hành chính định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PC (Anhnn, 05).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi