Quyết định 3848/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành kế hoạch năm 2010 về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hoá, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3848/QĐ-BCT

Quyết định 3848/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành kế hoạch năm 2010 về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hoá, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3848/QĐ-BCT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành:20/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------
Số: 3848/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ CÔNG TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, HỖ TRỢ VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2010 về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có liên quan và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

   
KẾ HOẠCH
NĂM 2010 VỀ CÔNG TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3848/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
 
Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Ngày 10 tháng 5 năm 2010, Bộ Tài chính có Công văn số 5781/BTC-NSNN về việc bổ sung dự toán chi năm 2010 để thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn số 888/TCDN-KHTC ngày 09 tháng 6 năm 2010 về việc sử dụng kinh phí bổ sung và Kế hoạch ngày 28/6/2010 hướng dẫn công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn năm 2010 - 2020.
Căn cứ vào các văn bản trên Bộ Công thương xây dựng Kế hoạch trong năm 2010 về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn đến cấp xã để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
I. MỤC TIÊU:
- Xác định nhu cầu nội dung cung cấp thông tin thị trường hàng hóa hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết và các chương trình thông tin quảng bá giới thiệu sản phẩm đến cấp xã.
- Triển khai công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, quảng bá thương hiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương đến các thị trường trong và ngoài nước.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

TT
Nội dung công việc
Thời gian dự kiến
Đơn vị, chủ trì thực hiện
Cơ quan, đơn vị phối hợp
Chỉ số đánh giá
1
Lập dự toán kinh phí năm 2010 cho các hoạt động thực hiện Đề án
Tháng 07/2010 hoàn thành
Vụ Tổ chức cán bộ
- Cục Xúc tiến thương mại;
- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp;
- Tạp chí Công nghiệp.
Dự toán kinh phí được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp
2
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
Tháng 7/2010 hoàn thành
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Tài chính
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo được Bộ trưởng ký ban hành
3
Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg
Tháng 7/2010 hoàn thành
Vụ Tổ chức cán bộ
Các thành viên BCĐ, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ
Kế hoạch và dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
4
Lập các dự toán chi tiết kinh phí hoạt động trong năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện các hoạt động của Đề án
Tháng 7/2010 đến tháng 8/2010
- Cục Xúc tiến thương mại;
- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp;
- Tạp chí Công nghiệp.
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ
Các dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
5
Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa cho lao động nông thôn đến cấp xã; điều tra, khảo sát và quảng bá tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đến cấp xã tại một số địa phương (dự kiến khoảng 50 xã)
Tháng 7/2010 đến tháng 11/2010
Vụ Tổ chức cán bộ
- Cục Xúc tiến thương mại;
- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp;
- Tạp chí Công nghiệp.
- Tổ chức khảo sát, tìm hiểu thị trường để xác định nhu cầu cung cấp thông tin, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm;
- Cung cấp được tài liệu tuyên truyền, xử lý được kết quả điều tra, xác định được nhu cầu;
- Tổng hợp được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, cung cấp được thông tin thị trường đến cấp xã
6
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong Bộ được giao nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định 1956/QĐ-TTg 
Tháng 7/2010 đến tháng 12/2010
Ban Chỉ đạo; Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
- Công văn đôn đốc;
- Các đợt kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc Bộ;
- Báo cáo đánh giá các đợt kiểm tra kết quả thực hiện.
7
Hướng dẫn các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm
Tháng 10/2010 hoàn thành
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ
Văn bản được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành
8
Tổng hợp kết quả công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm năm 2010, Xây dựng kế hoạch triển khai các năm tiếp theo
Tháng 12/2010 hoàn thành
Ban Chỉ đạo
Vụ Tổ chức cán bộ
Hoàn thành việc tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2010, xây dựng xong kế hoạch triển khai các năm tiếp theo của Đề án

 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Cục Xúc tiến thương mại đầu mối phụ trách các xã tại khu vực các tỉnh miền Nam;
- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp đầu mối phụ trách các xã tại khu vực các tỉnh miền Bắc;
- Tạp chí Công nghiệp đầu mối phụ trách các xã tại khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện;
Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công thương theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi