Quyết định 3678/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm nghiên cứu hỗn hợp hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3678/QĐ-BCT

Quyết định 3678/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm nghiên cứu hỗn hợp hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA)
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3678/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành:12/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
------------
Số: 3678/QĐ-BCT  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU HỖN HỢP HỖ TRỢ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ KHỐI THƯƠNG MẠI TỰ DO CHÂU ÂU (EFTA)
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (công văn số 1818/VPCP-HTQT ngày 23 tháng 3 năm 2010);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Nhóm nghiên cứu hỗn hợp hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EFTA của phía Việt Nam (gọi tắt là Nhóm Nghiên cứu phía Việt Nam).
Điều 2. Các thành viên của Nhóm Nghiên cứu phía Việt Nam gồm các cá nhân là các đại diện cơ quan/tổ chức có tên trong danh sách kèm theo.
Nhóm Nghiên cứu phía Việt Nam có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung thêm đại diện các cơ quan/tổ chức khác để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu và nội dung hoạt động của Nhóm Nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - EFTA.
Các thành viên của Nhóm nghiên cứu phía Việt Nam là đại diện của các cơ quan/tổ chức liên quan chịu sự phân công, chỉ đạo của đồng Trưởng Nhóm nghiên cứu phía Việt Nam trong thời gian hoạt động của Nhóm.
Điều 3. Nhóm nghiên cứu phía Việt Nam có nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức thu thập và nghiên cứu số liệu, thông tin về kinh tế, thương mại, đầu tư, hệ thống pháp luật, xã hội v.v… của Việt Nam phục vụ cho công tác đàm phán.
2. Phối hợp với các chuyên gia của Khối EFTA xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá thuận lợi và khó khăn của Việt Nam và kiến nghị phương hướng đàm phán FTA cho Việt Nam.
3. Chịu trách nhiệm chuyển ngữ báo cáo của Nhóm nghiên cứu sang tiếng Việt.
Điều 4. Thời gian hoạt động của Nhóm nghiên cứu là 01 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và có thể được gia hạn theo đề nghị của đồng Trưởng nhóm nghiên cứu phía Việt Nam.
Điều 5. Lãnh đạo các đơn vị, tùy theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách có nghĩa vụ phối hợp và tạo điều kiện để Nhóm nghiên cứu phía Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động cho Nhóm nghiên cứu phía Việt Nam theo quy định hiện hành, trích từ dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Nhóm nghiên cứu và các thành viên Nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, ĐB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Cẩm Tú

 
DANH SÁCH
NHÓM NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EFTA
(Kèm theo Quyết định số 3678/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2010)
 

STT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Chức danh
1
Trần Quốc Khánh
Vụ CSTM đa biên, Bộ Công thương
Vụ trưởng
Trưởng nhóm
2
Lương Hoàng Thái
Vụ CSTM đa biên, Bộ Công thương
Phó Vụ trưởng
Phó trưởng nhóm
3
Trịnh Minh Anh
VP UBQG về HT KTQT
Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng
Thành viên
4
Hồ Quang Trung
Vụ Xuất Nhập khẩu, Bộ Công thương
Phó Vụ trưởng
Thành viên
5
Nguyễn Cảnh Cường
Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Công thương
Phó Vụ trưởng
Thành viên
6
Lê Đình Bá
Vụ Pháp chế, Bộ Công thương
Phó Vụ trưởng
Thành viên
7
Vũ Đức Dũng
Vụ QHQT, Văn phòng Chính phủ
Phó Vụ trưởng
Thành viên
8
Phạm Tuấn Anh
Vụ QHQT, Bộ Tài chính
Trưởng phòng
Thành viên
9
Phạm Thành Nam
Vụ HTKT Đa phương, Bộ Ngoại giao
Trưởng phòng
Thành viên
10
Phạm Hồng Hạnh
Vụ HTQT, Bộ NN&PTNT
Phó phòng
Thành viên
11
Trần Văn Hưng
Vụ HTQT, Bộ Khoa học và Công nghệ
Chuyên viên
Thành viên
12
Vũ Thị Châu Quỳnh
Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyên viên
Thành viên
13
Quyền Anh Ngọc
Vụ CSTM đa biên, Bộ Công thương
Chuyên viên
Thành viên
14
Trần Thị Thanh Thủy
Vụ CSTM đa biên, Bộ Công thương
Chuyên viên
Thư ký

Ghi chú: Tùy vào từng giai đoạn triển khai công việc, Nhóm có thể mời thêm đại diện các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu hoặc các Vụ khác trong Bộ Công thương tham gia trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi