Quyết định 2138/QĐ-BTC linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 2138/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/20177NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Bộ Tài chính với Bộ Y tế, Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ.

Chính sách quản lý đối với các mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định này giao các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

2. Cơ quan hải quan làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu trong thông quan đối với hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đảm bảo việc nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế nhập khẩu thì xử lý theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về quản lý thuế.

3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

4. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu; các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Y Tế, Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;
- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ (82b).

BỘ TRƯỞNG


 Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

DANH MỤC LINH KIỆN NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT MÁY THỞ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên mặt hàng

Tiêu chí

Mã HS

1

Quạt tản nhiệt

Quạt tân nhiệt, công suất không quá 125 kW, có lưới bảo vệ, dùng cho máy thở.

8414.59.41

2

Van điện từ

Van điện từ nhiều cửa thông khí, bằng kim loại, dùng cho máy thở.

8481.80.79

3

Bộ motor/động cơ

Bộ motor, một chiều, công suất trên 37,5W và không quá 750W, dùng trong máy thở.

8501.31.40

4

Màn hình

Mô đun màn hình LCD hiển thị thông số, loại đa sắc, dùng cho máy thở.

8528.59.10

5

Còi báo điện áp

Còi cảnh báo âm thanh, dùng cho máy thở.

8531.80.10

6

Cầu chì

Cầu chì nhiệt, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở.

8536.10.12

7

Phích cắm

Phích cắm, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở.

8536.69.92

8

Dây cáp điện

Dây cáp điện đã gắn đầu nối điện, cách điện bằng plastic, đường kính lõi không quá 5mm, dùng cho máy thở.

8544.42.94

9

Dây cáp dữ liệu

Dây cáp chuyển dữ liệu có cổng USB, dùng cho máy thở.

8544.42.99

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2138/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2138/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!