Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN SỐ 20/2007/QĐ-BVHTT
NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2007 VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH
VỀ THỦ TỤC TRONG HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP
ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC MỘT CỬA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa tại Bộ Văn hóa - Thông tin như sau:
1. Bãi bỏ quy định cơ quan, tổ chức nước ngoài và Văn phòng thường trú của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Nam nộp văn bản xác nhận và đề nghị của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hồ sơ xin giấy phép thu chương trình truyền hình của nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế cấp giấy phép, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
2. Bãi bỏ quy định các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài và người đứng đầu những cơ quan này nộp văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp thông tin trên Internet quy định tại Khoản 2 Điều 6 và điểm a Khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
3. Bãi bỏ quy định cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam nộp văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí quy định tại Khoản 1 Điều 9Khoản 1 Điều 10 Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Cục Báo chí có trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định này tại nơi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng


 

Lê Doãn Hợp

Thuộc tính văn bản
Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 20/2007/QĐ-BVHTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 09/07/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN SỐ 20/2007/QĐ-BVHTT
NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2007 VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH
VỀ THỦ TỤC TRONG HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP
ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC MỘT CỬA

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

 

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa tại Bộ Văn hóa - Thông tin như sau:

1. Bãi bỏ quy định cơ quan, tổ chức nước ngoài và Văn phòng thường trú của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Nam nộp văn bản xác nhận và đề nghị của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hồ sơ xin giấy phép thu chương trình truyền hình của nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế cấp giấy phép, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

2. Bãi bỏ quy định các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài và người đứng đầu những cơ quan này nộp văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp thông tin trên Internet quy định tại Khoản 2 Điều 6 và điểm a Khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

3. Bãi bỏ quy định cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính phủ tại Việt Nam nộp văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Khoản 1 Điều 10 Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cục Báo chí có trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định này tại nơi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bộ trưởng

Lê Doãn Hợp

 

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!