Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1944/1998/QĐ/BTC
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH
THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàI THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, PHỤ TÙNG THUỘC NGÀNH
CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X;

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 của Quốc hội;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 4830/KTTH ngày 24/9/1998; số 1440/CP-KTTH ngày 07/11/1998 của Chính phủ về chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm;

Sau khi tham khảo ý kiến của các bộ, ngành có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử. (Riêng đối với ô tô vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành, không thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này).

 

Điều 2. Đối với những sản phẩm đã được quy định tiêu chuẩn dạng rời SKD, CKD, IKD; các doanh nghiệp được tự lựa chọn áp dụng một trong hai quy định: thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá hoặc thuế suất thuế nhập khẩi theo tiêu chuẩn dạng rời SKD, CKD, IKD, nhưng thời hạn tối đa chỉ đến hết ngày 31/12/2000. Từ ngày 01/01/2001, sẽ thực hiện thống nhất theo quy định tại Quyết định này.

 

Điều 3. Đối với những sản phẩm, phụ tùng chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD, đang thực hiện theo quy định tạm thời tại Thông tư 50A TC/TCT ngày 31/7/1997 của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp được phép tiếp tục thực hiện Thông tư 50A TC/TCT tối đa đến hết ngày 30/6/1999 hoặc chuyển sang thực hiện ngay quy định thuế suất theo tỷ lệ nội địa hoá. Từ ngày 01/07/1999, Thông tư 50A TC/TCT hết hiệu lực thi hành.

 

Điều 4. Đối với những sản phẩm, phụ tùng có quy định những chi tiết, linh kiện bắt buộc phải sản xuất tại Việt Nam, mà các doanh nghiệp vẫn sử dụng chi tiết, linh kiện nhập khẩu để sản xuất lắp ráp sản phẩm, phụ tùng đó thì không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

 

 

 

 

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàI
THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM,
PHỤ TÙNG THUỘC NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ/BTC
ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

1. Xe máy và phụ tùng ô tô xe máy

1.1. Xe máy (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của sản phẩm nguyên chiếc; 60%)

 

Tỷ lệ nội địa hoá đạt được (%)

Thuết suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá (%)

1. Trên 0 đến 20

60

2. Trên 20 đến 30

50

3. Trên 30 đến 40

30

4. Trên 40 đến 50

15

5. Trên 50 đến 60

10

6. Trên 60

5

 

 

 

 

 

 

1.2. Phụ tùng ô tô, xe máy

 

Tỷ lệ nội địa hoá đạt được (%)

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá (%)

 

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 30%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 40%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 50%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 60%

1. Trên 0 đến 15

20

20

30

40

2. Trên 15 đến 30

15

15

20

20

3. Trên 30 đến 40

10

10

10

10

4. Trên 40 đến 50

5

5

5

5

5. Trên 50

3

3

3

3

 

 

2. Sản phẩm, phụ tùng ngành điện tử:

2.1. Sản phẩm điện tử:

 

Tỷ lệ nội địa hoá đạt được (%)

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá (%)

 

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 30%

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 40%

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 50%

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 60%

1. Trên 0 đến 20

20

30

40

40

2. Trên 20 đến 35

15

20

30

30

3. Trên 35 đến 50

10

10

15

15

4. Trên 50 đến 60

5

5

10

10

5. Trên 60

3

3

3

3

 

 

2.2. Phụ tùng

 

Tỷ lệ nội địa hoá đạt được (%)

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá (%)

 

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 30%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 40%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 50%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 60%

1. Trên 0 đến 15

20

20

30

40

2. Trên 15 đến 30

15

15

20

20

3. Trên 30 đến 40

10

10

10

10

4. Trên 40 đến 50

5

5

5

5

5. Trên 50

3

3

3

3

 

 

 

 

 

3. Sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện

3.1. Sản phẩm

 

Tỷ lệ nội địa hoá đạt được (%)

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá (%)

 

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 30%

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 40%

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 50%

Sản phẩm có thuế NK ưu đãi 60%

1. Trên 0 đến 20

20

30

40

50

2. Trên 20 đến 35

15

20

30

40

3. Trên 35 đến 50

10

10

20

20

4. Trên 50 đến 60

5

5

10

10

5. Trên 60

3

3

3

3

 

3.2. Phụ tùng

 

Tỷ lệ nội địa hoá đạt được (%)

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá (%)

 

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 30%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 40%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 50%

Phụ tùng có thuế NK ưu đãi 60%

1. Trên 0 đến 15

20

20

30

40

2. Trên 15 đến 30

15

15

20

20

3. Trên 30 đến 40

10

10

10

10

4. Trên 40 đến 50

5

5

5

5

5. Trên 50

3

3

3

3

thuộc tính Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC

Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1944/1998/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:25/12/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi