Quyết định 1238/QĐ-BTC điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1238/QĐ-BTC

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1238/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/08/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày 21/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô chở từ 9 người trở xuống nhập khẩu như sau: Nhãn hiệu AUDI với kiểu loại xe AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 TFSI (8WCBDG) có giá lệ phí trước bạ là 1.750.000.000 đồng; AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) và AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) có giá lệ phí trước bạ là 1.450.000.000 đồng; Nhãn hiệu HONDA với kiểu loại xe BRIO RS OP1 (DD187LL) có giá lệ phí trước bạ là 452.000.000 đồng;…

Bên cạnh đó, giá lệ phí trước bạ đối với ô tô chở từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước như sau: Nhãn hiệu HYUNDAI với kiểu loại xe GRAND 110 1.2MT có giá 350.000.000 đồng; SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT có giá 1.125.000.000 đồng; TUCSON TL1-1.6GM 7DCT FL có giá 880.000.000 đồng;…

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1238/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

_______

Số: 1238/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

____________

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH
 

Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019, Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019; Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 và Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2020.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Toà án nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Công báo;

Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;

Các đơn vị thuộc Bộ;                                     

Lưu: VT, TCT (VT,DNNCN).

TUQ. B TRƯỞNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

 

 

 

 

 

Cao Anh Tuấn

 

BỘ TÀI CHÍNH

________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ________________________

 

 

GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính)

________________

 

BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG

 

Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (kể cả lái xe)

Giá tính LPTB (VNĐ)

1

AUDI

AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 TFSI (8WCBDG)

2,0

5

1.750.000.000

2

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.450.000.000

3

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.450.000.000

4

AUDI

AUDI Q3 ADVANCED 35 TFSI (F3BBCX)

1,4

5

1.865.700.000

5

AUDI

AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO (4MGAX2)

3,0

7

4.230.000.000

6

BAIC

BJ6470UD45 1.5T (BJ6470UD45)

1,5

5

438.400.000

7

BAIC

BJ7153U5ECB 1.5T (BJ7153U5ECB)

1,5

5

422.400.000

8

BMW

320I (5F31)

2,0

5

1.879.000.000

9

BMW

320I GRAN TURISMO SPORT (8X31)

2,0

5

1.925.000.000

10

BMW

420I (4H31)

2,0

5

1.976.000.000

11

BMW

730LI (7E01)

2,0

5

3.699.000.000

12

BMW

730LI (7T01)

2,0

5

4.309.000.000

13

BMW

X1 SDRIVE181 (31AA)

1,5

5

1.849.000.000

14

BMW

X2 SDRIVE20I (YH31)

2,0

5

2.025.000.000

15

BMW

X4 XDRIVE20I (UJ71)

2,0

5

2.959.000.000

16

BMW

X6 XDRIVE35I (KU21)

3,0

5

3.599.000.000

17

BMW

X6 XDRIVE40I (CY61)

3,0

5

4.779.000.000

18

BMW

X7 XDRIVE40I (CW21)

3,0

7

6.689.000.000

19

BRILLIANCE

SY6470S6ZQ1BD 1.6T (SY6470S6ZQ1BD)

1,6

7

582.400.000

20

CHEVROLET

CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ (TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL)

2,5

7

869.400.000

21

HONDA

BRIO RS (DD189LL)

1,2

5

448.000.000

22

HONDA

BRIO RS OP1 (DD187LL)

1,2

5

452.000.000

23

HONDA

BRIO V (DD186LL)

1.2

5

418.000.000

24

LAND ROVER

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE (LC)

2,0

7

3.835.000.000

25

LAND ROVER

RANGE ROVER PHEV AUTOBIOGRAPHY LWB (LG)

2,0

5

10.012.000.000

26

LAND ROVER

RANGE ROVER SPORT PHEV HSE DYNAMIC (LW)

2,0

5

6.512.000.000

27

MASERATI

GHIBLI S Q4 (M157)

3,0

5

6.300.000.000

28

MASERATI

LEV ANTE GTS (M161)

4,0

5

9.950.000.000

29

MASERATI

LEVANTE S GRANLUSSO (M161)

3,0

5

8.468.000.000

30

MERCEDES-BENZ

AMG A 35 (177151)

2,0

5

2.249.000.000

31

MERCEDES-BENZ

AMG GT 53 4MATIC+ (290661)

3.0

5

6.299.000.000

32

MERCEDES-BENZ

AMG GT R (190379)

4,0

5

11.590.000.000

55

MITSUBISHI

XPANDER CROSS (NC1 WXRQHLVVT)

1,5

7

657.000.000

34

MG

HS 1.5T STD (CSA6463NEAQ)

1.5

5

785.000.000

35

MG

HS 2.0T LUX (CSA6463NEAR)

2,0

5

1.005.000.000

36

MG

ZS 1.5L LUX (CSA7151UEAA)

1.5

5

639.000.000

37

NISSAN

TERRA E (JDBALSLD23FW7-----)

2,5

7

898.000.000

38

NISSAN

TERRA E (JDBALSLD23FW7---SA)

2,5

7

898.000.000

39

NISSAN

TERRA S (CVL4LNYD23IYP-D-FQ)

2,5

7

848.000.000

40

NISSAN

TERRA S (JVLALHYD23IW7-----)

2,5

7

848.000.000

41

NISSAN

TERRA V (JDBNLWLD23FW7-AAH-)

2,5

7

998.000.000

42

NISSAN

TERRA V (JDBNLWLD23FW7DAEPA)

2,5

7

998.000.000

43

SUBARU

OUTBACK 2.5I-S EYESIGHT AWD CVT (BS9FLMC)

2,5

5

1.868.000.000

44

SUZUKI

XL7 GLX AT (ANC22S)

1,5

7

589.000.000

45

TOYOTA

LAND CRUISER PRADO (TRJ150L-GKTEKX)

2,7

7

2.379.000.000

46

ZOTYE

JNJ6490Q1T 2.0T (JNJ6490Q1T)

2.0

7

582.400.000

Phần 1b. ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (kể cả lái xe)

Giá tính LPTB (VNĐ)

1

HYUNDAI

GRAND I10 1.2 MT

1,2

5

350.000.000

2

HYUNDAI

SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT

2,2

7

1.125.000.000

3

HYUNDAI

TUCSON TL1-1.6GM 7DCT FL

1,6

5

880.000.000

4

HYUNDAI

TUCSON TL4-2.0R 8AT FL

2,0

5

873.700.000

5

KIA

SEDONA 2.2 FL DAT/LI

2,2

7

1.499.000.000

6

MAZDA

3 15G ATHB BP

1,5

5

719.000.000

7

MAZDA

3 15G AT HB-H BP

1,5

5

809.000.000

8

MAZDA

3 15G AT SD BP

1,5

5

669.000.000

9

MAZDA

3 15G AT SD-H BP

1,5

5

784.000.000

10

MAZDA

3 20G AT HB BP

2,0

5

859.000.000

11

MAZDA

3 20G AT SD BP

2,0

5

839.000.000

12

MAZDA

3 20G AT SD FL

2,0

5

730.000.000

13

MAZDA

CX-5 20G AT 2WD KW

2,0

5

824.000.000

14

MAZDA

CX-5 25G AT 2WD KW

2,5

5

954.000.000

15

MAZDA

CX-5 25G AT AWD KW

2,5

5

1.014.000.000

16

MAZDA

CX-8 25G AT 2WD

2,5

7

1.039.000.000

17

MERCEDES-BENZ

C 200 EXCLUSIVE 2.0 205080

2,0

5

1.689.000.000

18

NISSAN

X-TRAIL T32 (SL JDRALRWT32EYAB)

2,0

7

878.000.000

19

NISSAN

X-TRAIL T32 (SV 4WD JDBNLRWT32EYAC)

2,5

7

958.000.000

20

PEUGEOT

3008 KJEP6Z

1,6

5

999.000.000

21

PEUGEOT

3008 P4 16G AT

1,6

5

1.109.000.000

22

PEUGEOT

5008 16G AT

1,6

7

1.289.000.000

23

PEUGEOT

5008 LJEP6Z

1.6

7

1.179.000.000

24

PEUGEOT

5008 P87 16G AT

1,6

7

1.289.000.000

25

PEUGEOT

TRAVELLER L3 20D AT

2.0

7

1.569.000.000

26

PEUGEOT

TRAVELLER L3 20D AT/R1

2.0

6

2.249.000.000

27

PEUGEOT

TRAVELLER L3 20D AT/R-VAN

2.0

4

2.249.000.000

28

TOYOTA

GRANVIA (GDH303L-RDTGY)

2.8

9

3.072.000.000

 

 

BẢNG 2: Ô TÔ PICK UP, Ô TÔ TẢI VAN

 

Phần 2a. Ô tô pick up, tải van nhập khẩu

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (ke cả lái xe)

Giá tính LPTB

(VNĐ)

1

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 AT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 AT LT_DSL)

2,5

5

558.900.000

2

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY_JDSL)

2,5

5

665.100.000

3

CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL)

2,5

5

638.100.000

4

NISSAN

NAVARA E (CVL2LHYD23FYN-D--N)

2,5

5

625.000.000

5

NISSAN

NAVARA VL BLACK EDITION (CVL4LZLD23IYPFD-EQ)

2,5

5

845.000.000

Phần 2b. Ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc

Số người cho phép chở (kể cả lái xe)

Giá tính LPTB (VNĐ)

1

MAZDA

BT-50 4WD-M

2,2

5

651.100.000

 

 

BẢNG 7: XE MÁY

 

Phần 7a. Xe máy hai bánh nhập khẩu

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW)

Giá tính LPTB

(VNĐ)

1

BMW

C400X

350

254.000.000

2

BMW

F 850 GS

853

609.000.000

3

BMW

K 1600B

1649

994.000.000

4

BMW

R 1200 GS ADVENTURE

1170

589.000.000

5

BMW

S 1000 XR

999

534.000.000

6

KYMCO

AK 550

550,4

300.000.000

7

PIAGGIO

VESPA SEI GIORNI ABS-724

278.3

139.000.000

8

SUZUKI

GZ150-A

149.5

67.000.000

9

TRIUMPH

BONNEVILLE BOBBER BLACK

1200

619.000.000

10

TRIUMPH

BONNEVILLE T100 BLACK

900

410.000.000

11

TRIUMPH

BONNEVILLE T100 BUD EKINS

900

419.000.000

12

TRIUMPH

BONNEVILLE T120

1200

569.000.000

13

TRIUMPH

BONNEVILLE T120 BUD EKINS

1200

589.000.000

14

TRIUMPH

ROCKET 3 GT

2458

899.000.000

15

TRIUMPH

ROCKET 3 R

2458

869.000.000

16

TRIUMPH

ROCKET 3 TFC

2458

1.300.000.000

17

TRIUMPH

STREET SCRAMBLER

900

395.000.000

18

TRIUMPH

STREET TWIN

900

349.000.000

19

TRIUMPH

THRUXTON RS

1200

619.000.000

20

TRIUMPH

TIGER 900 GT PRO

888

469.000.000

21

TRIUMPH

TIGER 900 RALLY PRO

888

489.000.000

Phần 7b. Xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW)

Giá tính LPTB

(VNĐ)

1

HONDA

JC764 FUTURE FI

124,9

30.200.000

2

HONDA

JC765 FUTURE FI (C)

124,9

31.600.000

3

KYMCO

LIKE 50 KA10EC

49,5

22.600.000

4

PIAGGIO

LIBERTY 50-100

49,9

39.900.000

5

PIAGGIO

VESPA PRIMAVERA 125 ABS-513

124,5

82.500.000

6

PIAGGIO

VESPA SPRINT 150 ABS-724

154,8

89.900.000

7

SYM

PASSING 50-KA3

49,5

21.700.000

Xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước

STT

Nhãn hiệu

Kiểu loại xe [Tên thương mại/ số loại]

Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW)

Giá tính LPTB

(VNĐ)

1

YADEA

BUYE

2,1

20.000.000

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi