Quyết định 2096/QĐ-TCHQ định dạng thông điệp dữ liệu giữa Hải quan và Ngân hàng thương mại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2096/QĐ-TCHQ

Quyết định 2096/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2096/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:05/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập cảnh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông điệp dữ liệu trao đổi trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 05/8/2020, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 2096/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

Theo đó, các loại thông điệp dữ liệu bao gồm: Thông điệp nhận từ ngân hàng: Đề nghị tra cứu thông tin hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) từ hệ thống ngân hàng; Thông điệp trả lời của hệ thống: Cung cấp thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT cho hệ thống ngân hàng; Thông điệp nhận từ ngân hàng: Thông điệp đề nghị xác nhận hoàn VAT thực tế;….

Bên cạnh đó, hệ thống định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi cho người nước ngoài bao gồm các phân hệ sau: Phân hệ doanh nghiệp bán hàng; Phân hệ Hải quan; Phân hệ trao đổi thông tin với ngân hàng; Phân hệ trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, thông điệp dữ liệu được gửi, nhận lại trong các trường hợp: Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công; Gửi lại yêu cầu của bên nhận (được xác nhận bằng thông điệp có chữ ký số của người có thẩm quyền). Lưu trữ dữ liệu điện tử về việc hoàn thuế giá trị gia tăng qua ngân hàng thương mại bằng phương thức điện tử đảm bảo tính toàn vẹn, đầy đủ,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2096/QĐ-TCHQ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________

Số: 2096/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh

_____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

           

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/02/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh;

Căn cứ Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2377/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh .

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu,  Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có cửa khẩu sân bay quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ Tài chính (để b/c);

- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

 

 
 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUY ĐỊNH

Định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong Hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-TCHQ ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

________________

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về định dạng thông điệp dữ trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh ( sau đây gọi là hệ thống VAT-RS)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Định dạng thông điệp dữ liệu quy định tại quyết định này áp dụng thống nhất với hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng thương mại kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS.

Điều 3. Giải thích các thuật ngữ và khái niệm

1. Giải thích từ ngữ viết tắt

- TCHQ:  Tổng cục Hải quan;

- NHTM: Ngân hàng thương mại;

- VAT:  Thuế giá trị gia tăng.

2. Các loại thông điệp dữ liệu

Tên Thông điệp

Ghi chú

TCHQ gửi cho NHTM

NHTM gửi cho TCHQ

M11

Thông điệp nhận từ Ngân hàng: Đề nghị tra cứu thông tin hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT từ hệ thống ngân hàng

Nhận và kiểm tra thông tin đề nghị tra cứu thông tin hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT

 

X

M12

Thông điệp trả lời của hệ thống: Cung cấp thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT cho hệ thống ngân hàng

Cung cấp thông tin chi tiết về hóa đơn đã xác nhận hoàn VAT cho ngân hàng.

X

 

M21

Thông điệp nhận từ Ngân hàng: Thông điệp đề nghị xác nhận hoàn VAT thực tế

Tiếp nhận, kiểm tra thông điệp đề nghị xác nhận hoàn VAT thực tế từ Ngân hàng

 

X

M22

Thông điệp trả lời của hệ thống: Xác nhận đã ghi nhận đề nghị Xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

Hệ thống trả lời đã xác nhận việc ghi nhận đề nghị Xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

X

 

M23

Thông điệp nhận từ Ngân hàng: Tiếp nhận, kiểm tra thông điệp đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn VAT thực tế

 

 

X

M24

Thông điệp trả lời của hệ thống: Xác nhận đã ghi nhận đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

 

X

 

M31

Thông điệp nhận từ Ngân hàng: Thông điệp đề nghị đối chiếu dữ liệu hoàn VAT thực tế phát sinh khi ngân hàng có nhu cầu.

 

 

X

M32

Thông điệp trả lời của hệ thống: Xác nhận đã ghi nhận nội dung đề nghị đối chiếu

 

X

 

M33

Thông điệp nhận từ Ngân hàng: Thông điệp đề nghị cung cấp kết quả đối chiếu dữ liệu hoàn VAT thực tế

 

 

X

M34

Thông điệp trả lời của hệ thống: Cung cấp kết quả đối chiếu dữ liệu phát sinh

 

X

 

 

 

3. Định dạng dữ liệu trao đổi thông tin

Ngôn ngữ XML được áp dụng để trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của Ngân hàng thương mại tham gia hoàn thuế giá trị gia tăng.

XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): là một bộ quy luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện.

Thành phần của một thông điệp XML: Là một khối tạo thành thông điệp XML bắt đầu bằng 1 thẻ mở, và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên, theo công thức.

Thuộc tính của 1 thành phần: cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.

Một thông điệp XML trao đổi dữ liệu điện tử hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của Ngân hàng thương mại tham gia hoàn thuế giá trị gia tăng được gọi là hoàn chỉnh và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệp dữ liệu tại quy định này.

 

Chương 2. QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

Điều 4. Các chức năng của hệ thống

Hệ thống VAT - RS cho người nước ngoài bao gồm các phân hệ sau:

1. Phân hệ doanh nghiệp bán hàng: Dùng cho các doanh nghiệp bán hàng kê khai hóa đơn đã xuất cho khách hàng có nhu cầu hoàn VAT.

2. Phân hệ Hải quan: Dùng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu có nhiệm vụ xác nhận hoàn thuế cho người nước ngoài.

3. Phân hệ trao đổi thông tin với Ngân hàng: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế, hóa đơn đã hoàn thuế, tiếp nhận thông tin hiệu chỉnh hóa đơn, tra cứu tổng hợp số liệu.

4. Phân hệ trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, Quyết định thanh toán cho Ngân hàng thương mại, số tiền thuế người nước ngoài được hoàn.

Điều 5. Quy trình trao đổi dữ liệu trên hệ thống VAT-RS

Hệ thống VAT-RS được xây dựng theo mô hình tập trung, được triển khai tập trung tại trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan. Quy trình thực hiện cập nhật, tra cứu dữ liệu như sau:

- Bước 1: Khi khách hàng đến cửa hàng mua hàng hoàn thuế, doanh nghiệp bán hàng truy cập vào phân hệ doanh nghiệp của hệ thống VAT-RS qua ứng dụng web (bằng tài khoản đã được cấp) để cập nhật thông tin hóa đơn kiêm tờ khai hoàn VAT vào hệ thống VAT-RS (trường hợp có sai sót, thực hiện sửa, xóa thông tin qua chức năng của hệ thống);

- Bước 2: Khi khách hàng mua hàng hoàn thuế thực hiện việc hoàn thuế tại cơ quan hải quan, cán bộ Hải quan truy cập vào phân hệ hải quan của hệ thống VAT-RS qua ứng dụng web tìm hóa đơn, xác nhận thông tin hàng xuất cảnh trên hệ thống VAT-RS.

- Bước 3: Khi khách hàng mua hàng hoàn thuế thực hiện việc hoàn thuế tại ngân hàng: Ngân hàng kiểm tra thẻ lên tàu bay/tàu biển; hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế; tra cứu trên hệ thống VAT-RS thông tin hóa đơn đã được cán bộ hải quan xác nhận hoàn thuế. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngân hàng từ chối hoàn thuế hoặc đồng ý trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài và gửi thông tin tới TCHQ qua hệ thống VAT-RS (thông qua webservice của TCHQ); Trường hợp có sai sót, thực hiện gửi thông tin đề nghị điều chỉnh tới TCHQ qua hệ thống VAT-RS.

- Bước 4: Định kỳ ngân hàng gửi thông tin yêu cầu đối chiếu kết quả hoàn thuế với cơ quan Hải quan (thông qua webservice của TCHQ). Hệ thống VAT-RS sẽ kiểm tra và trả về kết quả đối chiếu giao dịch theo yêu cầu.

 

Chương 3. HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Điều 6. Điều kiện kết nối, trao đổi thông tin

Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống VAT-RS và hệ thống thông tin của các NHTM tuân theo quy định tại điều 7 Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính và điều 4a Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Kết nối và dừng kết nối, trao đổi thông tin

Trong trường hợp Ngân hàng yêu cầu kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan có văn bản gửi theo mẫu phụ lục 01 của Quy định này.

Cơ quan Hải quan sẽ dừng kết nối, trao đổi thông tin trên hệ thống VAT-RS khi NHTM vi phạm các quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (quy định tại Điều 16 Thông tư  72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính).

Trường hợp NHTM chủ động đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của hải quan, NHTM có văn bản đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin tới TCHQ ( theo mẫu tại phụ lục 02 của Quy chế này).

Điều 8. Thông điệp dữ liệu

 1. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa hệ thống VAT-RS và hệ thống thông tin của các NHTM dưới dạng XML. Định dạng dữ liệu cho các chỉ tiêu thông tin trong thông điệp dữ liệu trao đổi được quy định tại phụ lục 03 của Quy định này.

2. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và NHTM phải được ký số.

3. Thời gian trễ của mỗi giao dịch truyền nhận thông điệp dữ liệu được tham số hóa để có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu giao dịch. Nếu quá thời gian trễ mà không có phản hồi thì thông điệp dữ liệu đó sẽ được hủy và thực hiện gửi lại.

Điều 9. Gửi, nhận lại thông điệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu được gửi, nhận lại trong các trường hợp:

- Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công;

- Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận (được xác nhận bằng thông điệp có chữ ký số của người có thẩm quyền). Ghi nhật ký các thông điệp dữ liệu.

Quá trình xử lý các thông điệp dữ liệu được hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM tự động ghi lại trong cơ sở dữ liệu của TCHQ. Định kỳ, các dữ liệu này được lưu trữ ra các thiết bị lưu trữ (băng từ, SAN, …) và được bảo quản theo chế độ quy định như đối với việc bảo quản chứng từ điện tử.

Điều 10. Bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử

Lưu trữ dữ liệu điện tử về việc hoàn thuế giá trị gia tăng qua NHTM bằng phương thức điện tử đảm bảo:

1. Tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch, kịp thời và hợp pháp của chứng từ điện tử trong suốt thời gian lưu trữ;

2. Lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo các quy định của pháp luật.

3. In được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

Điều 11. Giải pháp bảo mật

Giải pháp bảo mật về đường truyền, thông điệp dữ liệu, cặp khóa giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM được thực hiện theo các quy định hiện hành về an ninh an toàn thông tin và thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và NHTM.

 

Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12: Trách nhiệm của Cục Thuế xuất nhập khẩu

1. Tham mưu trong việc cải tiến, hoàn thiện các quy định về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh;

2. Sử dụng hệ thống VAT-RS phục vụ công tác thống kê, quản lý;

3. Phối hợp với Cục CNTT & Thống kê Hải quan xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ trong quá trình vận hành hệ thống.

Điều 13. Trách nhiệm của Cục CNTT & Thống kê Hải quan

1. Chủ trì trong xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống VAT-RS;

2. Trực tiếp đảm bảo kỹ thuật, hoạt động của hệ thống VAT-RS;

3. Xây dựng, thiết kế, kết xuất dữ liệu theo các biểu mẫu theo đề nghị của Cục Thuế xuất nhập khẩu;

4. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị khai thác và sử dụng dữ liệu trên hệ thống VAT-RS.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh thành phố có cửa khẩu sân bay quốc tế

1. Tổ chức thực hiện vận hành hệ thống VAT-RS triển khai tại đơn vị đúng quy định.

2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đổi với hệ thống thông tin của các Ngân hàng thương mại.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Phụ lục I

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI HỆ THỐNG VAT-RS CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-TCHQ ngày 05/8 /2020 của Tổng cục Hải quan)

 

NHTM ………. 
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số:            
V/v :Đề nghị kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS  của Tổng cục Hải quan

……………., Ngày     tháng     năm …

 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Tên ngân hàng thương mại:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

Đề nghị được kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS  của Tổng cục Hải quan

Ngày dự kiến kiểm thử kết nối:

Ngày dự kiến kiểm  kết nối chính thức:

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..........;

- Lưu: VT,... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Phụ lục II

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ DỪNG KẾT NỐI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI HỆ THỐNG VAT-RS CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-TCHQ ngày 05/08/2020 của Tổng cục Hải quan)

 

NHTM ………. 
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số:            
V/v :Đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

……………., Ngày     tháng     năm …

 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Tên ngân hàng thương mại..

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

Đề nghị được dừng kết nối, trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan

Ngày dự kiến dừng kết nối:

Lý do:

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ......;

- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

Phụ lục III

CHUẨN THÔNG ĐIỆP TRAO ĐỔI THÔNG TIN QUA HỆ THỐNG VAT-RS GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

( Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-TCHQ ngày 05/8/2020 của Tổng cục Hải quan)

 

1. Kiểu dữ liệu:

 - a: chữ cái (Ascii)

- A: chữ cái viết hoa (Ascii)

- u: chữ cái unicode (utf-8)

- U: chữ cái unicode viết hoa (utf-8)

- n: chữ số

- an: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái (Ascii) và chữ số

- aX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái (Ascii) có độ dài X ký tự

- An: Xâu ký tự bao gồm chữ cái viết hoa (Ascii) và chữ số

- AX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái viết hoa (Ascii) có độ dài X ký tự

- un: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái unicode (utf-8) và chữ số

- uX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái unicode (utf-8) có độ dài X ký tự

- Un: xâu ký tự bao gồm cả chữ cái unicode viết hoa (utf-8) và chữ số

- aX: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái (Ascii) có độ dài X ký tự

- a..X: xâu ký tự chỉ bao gồm chữ cái có độ dài tối đa X ký tự

- nX: số có độ dài X chữ số

- n..X: số có độ dài tối đa X chữ số

- n..X,Y: số có độ dài tối đa X chữ số, trong đó có tối đa Y chữ số thập phân

2. Loại thông điệp:

11 "Đề nghị tra cứu thông tin hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế VAT từ hệ thống ngân hàng"

12 "Cung cấp thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế VAT cho hệ thống ngân hàng"

21 Thông điệp đề nghị xác nhận hoàn VAT thực tế

22 Xác nhận đã ghi nhận đề nghị Xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

23 "Thông điệp đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn VAT thực tế"

24 "Xác nhận đã ghi nhận đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn tiền VAT thực tế"

31 Thông điệp đề nghị đối chiếu dữ liệu hoàn VAT thực tế

32 Xác nhận đã ghi nhận nội dung đề nghị đối chiếu

33 "Thông điệp đề nghị cung cấp kết quả đối chiếu dữ liệu hoàn VAT thực tế"

34 Cung cấp kết quả đối chiếu dữ liệu

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 06/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

Thông tư 06/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

Ngoại giao, Xuất nhập cảnh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi