Quyết định 88/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 88/2007/QĐ-BTC NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

         

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

­- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;

- Căn cứ Thông tư số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành mã số Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này. Các khoản thu, chi ngân sách thuộc chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) thực hiện hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và theo quy định của Mục lục Ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

    Trần Văn Tá

 

 

 

 


 

 

 

 

Phụ lục số 01

 

 

 

 

DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

Cấp
quyết
định

Mã số chương
trình
quốc gia

Mã số
dự án
thuộc chương
trình
 quốc gia

Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

1

0013

 

Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động,
vệ sinh lao động

1

0013

01

Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ
lao động

1

0013

02

Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản,
sử dụng điện và xây dựng

1

0013

03

Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh
nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn

1

0013

04

Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các
doanh nghiệp vừa và nhỏ

1

0013

05

Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp

1

0013

06

Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của
các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.

1

0013

07

Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
an toàn - vệ sinh lao động

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Phụ lục số 02

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cấp
quyết
định

Mã số chương
trình
quốc
gia

Mã số
dự án
thuộc chương
trình
 quốc
 gia

Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

Hạch toán
Loại, Khoản
(căn cứ
vào tính
chất hoạt
động để
xác định)

1

0013

 

Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn
 lao động, vệ sinh lao động

 

1

0013

01

Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước
về bảo hộ lao động

Loại 13,
Khoản 02

1

0013

02

Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp,
tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực
khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng


Loại 15,
Khoản 09

1

0013

03

Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp
và ngành nghề nông thôn


Loại 15,
Khoản 09

1

0013

04

Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động
trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ


Loại 15,
Khoản 09

1

0013

05

Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp

Loại 15,
Khoản 03

1

0013

06

Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao
nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá
nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công
tác bảo hộ lao động.

Loại 14,
Khoản 12

1

0013

07

Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa
học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động

Loại 11,
Khoản 03

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi