Quyết định 498/QĐ-UBCK 2016 kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 498/QĐ-UBCK

Quyết định 498/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:498/QĐ-UBCKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Bằng
Ngày ban hành:24/07/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 11/2006, trình Chính phủ ban hành 03 NĐ hướng dẫn Luật Chứng khoán

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định 498/QĐ-UBCK về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện ngày 24/7/2006.

Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán cụ thể như sau:

Trong tháng 11/2006, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trình Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, ngày 30/11/2006 cũng là hạn cuối để cơ quan chủ trì soạn thảo trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về công bố thông tin (Nội dung, phương thức công bố thông tin của tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán); Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 498/QĐ-UBCK tại đây

tải Quyết định 498/QĐ-UBCK

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

--------

Số: 498/QĐ-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 24  tháng 7  năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TRIỂN KHAI LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

--------------

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2006 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBCKNN;
- Lưu: VP, PC.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TRIỂN KHAI LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 498 /QĐ-UBCK ngày 24  tháng 7  năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

 

TT

Tên văn bản

Đơn vị

chủ trì/tổng hợp

Đơn vị

phối hợp

Hình thức VB

Thời gian trình/tiến độ

thực hiện

 

 

Tiến độ thực hiện

Trình Bộ

Trình CP

A

Các văn bản QPPL

I

Nghị  định (1)

1

- Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Ban PC

Các đơn vị có liên quan

Nghị định

31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ các Nghị định, lấy ý kiến ADB, SEC
1-4/8/2006: Lấy ý kiến nội bộ các đơn vị thuộc UBCKNN
7-31/8/2006: Thảo luận tại tổ và hoàn chỉnh dự thảo.
1-20/9/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ.
21-30/9/2006: Tổng hợp trình Bộ
10/2006: Lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ ngành có liên quan
11/2006: Trình Chính phủ

09/2006

11/2006

2

- Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Nghị định

09/2006

11/2006

3

- Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban Tổ chức Cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Nghị định

09/2006

11/2006

II

Thông tư  (2)

1

- Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin (Nội dung, phương thức công bố thông tin của tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, SGDCK, TTGDCK)

Ban PTTT

Các đơn vị có liên quan

Thông tư

31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ dự thảo Thông tư cùng dự thảo Nghị định.
Trong tháng 8/2006 tiếp tục hoàn chỉnh cùng Nghị định
Trong tháng 9/2006 tiếp tục thảo luận tại tổ.
1-10/10/2006: Sau khi dự thảo Nghị định được trình lên Chính phủ, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và đưa ra thảo luận lần cuối.
1-15/11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ
30/11/2006: Trình Bộ

11/2006

 

2

- Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thông tư

11/2006

 

3

- Thông tư hướng dẫn về việc niêm yết trên các TTGDCK

Ban PTTT

Các đơn vị có liên quan

Thông tư

11/2006

 

III

Quyết định (2)

 

1

-  Quyết định của Bộ Trưởng bộ Tài chính ban hành Quy chế về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình bán lại số cổ phiếu đã mua

Ban QLPH

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ dự thảo Quyết định cùng dự thảo Nghị định.
Trong tháng 8/2006 tiếp tục hoàn chỉnh cùng Nghị định
Trong tháng 9/2006 tiếp tục thảo luận tại tổ.
1-10/10/2006: Sau khi dự thảo Nghị định được trình lên Chính phủ, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo và đưa ra thảo luận lần cuối.
1-15/11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ
30/11/2006: Trình Bộ

12/2006

 

2

-  Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quy  định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Ban QLPH

Các đơn vị có liên quan

Quyết

định

12/2006

 

3

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế về quản trị công ty và Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK và TTGDCK

Ban QLPH

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

4

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu điều lệ áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

5

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình về việc phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở, việc tăng vốn của Quỹ đóng, thể thức tiến hành đại hội nhà đầu tư và chế độ báo cáo đối với Quỹ đầu tư chứng khoán

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

6

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

7

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý, giám sát Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

8

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hệ thống tiêu chí giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu  tư  chứng  khoán (Thay thế Quyết định 92/QĐ-BTC)

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

9

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra chứng khoán.

Ban Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

10

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ báo cáo của TTLKCK và thành viên lưu ký.

Ban PTTT

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

12/2006

 

B

Các văn bản khác

B1

Văn bản UBCKNN ban hành

1

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy chế cấp, quản lý và thu hồi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

 

- 31/7/2006: Hoàn thành sơ bộ các quyết định
- 1-15/10/2006: Hoàn chỉnh và đưa ra thảo luận tại tổ
- Tháng 11/2006: Lấy ý kiến các đơn vị thuộc Ủy ban
- 30/11/2006:  Trình Chủ tịch UBCKNN

 

12/2006

 

2

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Ban QLKD

 

Các đơn vị có liên quan

 

12/2006

 

3

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy trình kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ pháp luật trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

 

4

 

12/2006

 

4

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy định về Mẫu biểu báo cáo của các thành viên lưu ký, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Ban QLKD

Các đơn vị có liên quan

 

12/2006

 

5

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Mẫu báo cáo của cổ đông lớn, thủ tục đăng ký chào mua công khai

Ban QLPH

Các đơn vị có liên quan

 

12/2006

 

6

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thanh tra

Các đơn vị có liên quan

 

12/2006

 

B2

Các văn bản triển khai

1

Đề án chuyển đổi TTGDCK Tp HCM

TTGDCK Tp HCM

Các đơn vị có liên quan

 

 

Quý II/2007

 

2

Đề án chuyển đổi TTGDCKHN

TTGDCKHN

Các đơn vị có liên quan

 

 

Quý II/2007

 

3

Đề án chuyển đổi TTLKCK

Trung tâm LKCK

Các đơn vị có liên quan

 

 

Quý II2007

 

4

- Quy chế của SGDCK, TTGDCK: Quy chế niêm yết chứng khoán, Quy chế giao dịch chứng khoán, Quy chế công bố thông tin, Quy chế thành viên giao dịch

TTGDCK Tp HCM , TTGDCKHN và Ban PTTT

 

4

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

12/2006

 

5

- Xây dựng các Quy trình, Quy chế, Điều lệ khác của Trung tâm và Sở Giao dịch chứng khoán

TTGDCK Tp HCM , TTGDCKHN

Các đơn vị có liên quan

 

 

Quý III/2007

 

6

- Quy chế lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán.

Ban PTTT và TTLKCK

Các đơn vị có liên quan

 

 

12/2006

 

7

- Quy chế giám sát của UBCKNN đối với Sở GDCK, TTGDCK, TTLK và các tổ chức phụ trợ

Ban PTTT

Các đơn vị có liên quan

 

 

12/2006

 

8

- Quyết định của Chủ tịch UBCKNN ban hành quy trình chuyển niêm yết giữa SGDCK và TTGDCK.

Ban PTTT

Các đơn vị có liên quan

 

 

12/2006

 

C

Các văn bản kiến nghị Bộ giao cho các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo

1

- Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, của Sở GDCK, TTGDCK và TTLKCK

Ban KHTC

Các đơn vị có liên quan

Thông tư

 

11/2006

 

2

- Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán của Sở GDCK, TTGDCK và TTLKCK

Vụ CĐKT

Các đơn vị có liên quan

Thông tư

 

11/2006

 

3

- Quyết định của Bộ Trưởng Bộ tài chính ban hành Quy chế tổ chức kiểm toán được chấp thuận

Vụ CĐKT

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

 

11/2006

 

 

 

Ghi chú:

(1): Các nghị định chỉ quy định và đề cập đến những nội dung luật giao cho Chính phủ

(2): Các Thông tư và Quy chế nhắc lại toàn bộ các nội dung của Luật, Nghị định và hướng dẫn chi tiết thêm (theo uỷ quyền) để bảo đảm sự đồng bộ và đầy đủ các vấn đề.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi