Quyết định 35/QĐ-VKSTC điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021 của Văn phòng VKS tối cao

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

Số: 35/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

-------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-VKSTC ngày 23/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kế hoạch - Tài chính;
- Trang TTĐT (để t/h);
- Lưu
: VT, Ptv.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Văn Phương

 

Đơn vị: Văn phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Chương: 004

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo QĐ số 35/QĐ-VKSTC ngày 6/7/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán được giao

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

-

I

Số thu phí, lệ phí

-

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

-

III

Số phí, lệ phí nộp NSNN

-

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

-1.449,60

I

Nguồn ngân sách trong nước

-1.449,60

1

Chi quản lý hành chính

-1.449,60

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh không thực hiện chế độ tự chủ

-1.449,60

2

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ

 

3

Kinh phí khoa học công nghệ

 

4

Chi bảo đảm xã hội

-

II

Nguồn viện trợ

-

III

Nguồn vay nợ nước ngoài

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 35/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 35/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Văn Phương
Ngày ban hành: 06/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!