Quyết định 2074/QĐ-NHNN 2018 tiêu chuẩn, định mức diện tích của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh/thành phố

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2074/QĐ-NHNN

Quyết định 2074/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2074/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Minh Tú
Ngày ban hành:25/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Diện tích tối đa kho dự trữ tiền chi nhánh NHNN là 350 m2

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2074/QĐ-NHNN quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của NHNN – Chi nhánh các tỉnh/thành phố ngày 25/10/2018.

Theo đó, diện tích tối đa các phòng, kho là: Phòng trực tuyến và giao ban liên ngành: 120 m2; Phòng tiếp dân: 40 m2; Quầy giao dịch: 50 m2; Hội trường lớn: 350 m2; Kho dự trữ phát hành tiền: 350 m2; Hành lang kho tiền: 120 m2…

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của NHNN – Chi nhánh các tỉnh/thành phố (trừ một số Chi nhánh lớn hoặc có kho tiền trung chuyển, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Nghệ An, Phú Thọ).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 2074/QĐ-NHNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Số: 2074/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CỦA NHNN - CHI NHÁNH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

-------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tại Văn bản số 14559/BTC-QLCS ngày 27/10/2017, Văn bản số 4198/BTC-QLCS ngày 11/4/2018 và Văn bản số 9332/BTC-QLCS ngày 3/8/2018 về việc thỏa thuận diện tích chuyên dùng của các Chi nhánh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của NHNN - Chi nhánh các tnh/thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Điều 2. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của NHNN - Chi nhánh các tỉnh/thành phố (trừ một số Chi nhánh lớn hoặc có kho tiền trung chuyển, gồm: Hà Nội, Thành phHồ Chí Minh, Bình Định, Đắk Lắk Vĩnh Long, Nghệ An, Phú Thọ) tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Khi đầu tư xây dựng mới Nhà làm việc kiêm kho, từng đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định này tổ chức lập, trình Thống đốc xem xét, phê duyệt quy mô đầu tư xây dựng công trình tại đơn vị phù hợp với yêu cầu cầu sử dụng của đơn vị và chiến lược phát triển của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc kiêm kho của các Chi nhánh đã được cp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày quyết định này có hiệu lực thì không xác định lại diện tích theo tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Quyết định này.

Trường hợp do thay đổi về cơ cấu tổ chức, biên chế dẫn ti thay đổi (tăng, giảm) nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù cần phải điều chỉnh dự án thì Thủ trưởng đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc NHNN - Chi nhánh các tnh/thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- NHNN
- Chi nhánh các tỉnh/TP;
- Vụ Kiểm toán nội bộ;
- Cục Quản trị;
- Cục Phát hành và kho quỹ;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Lưu VP, Vụ TCKT6 (06 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG CỦA NHNN - CHI NHÁNH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-NHNN ngày 25/10/2018 của NHNN)

 

STT

Nội dung

Diện tích tối đa (m2)

1

Phòng trực tuyến và giao ban liên ngành

120

2

Kho lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán - ngân hàng

500

3

Phòng tiếp dân

40

4

Hội trường lớn

350

5

Diện tích chuyên dùng cho hoạt động giao dịch với các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

 

5.1

Sảnh giao dịch

350

5.2

Quầy giao dịch

50

6

Diện tích chuyên dùng cho hoạt động công nghệ thông tin

 

6.1

Phòng đặt máy chvà thiết bị tin học

50

6.2

Phòng thanh toán điện tử

60

7

Diện tích chuyên dùng cho hoạt động kho tiền và phục vụ kho tiền

 

7.1

Kho dự trữ phát hành

350

1.2

Kho nghiệp vụ

100

7.3

Phòng kiểm đếm

50

7.4

Phòng xuất, nhập với trung ương (Khu vực xuất, nhập với kho tiền trung ương)

80

7.5

Phòng xuất, nhập với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước (Khu vực giao nhận, kiểm đếm tiền với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước)

120

7.6

Gian đệm

70

7.7

Phòng thiết bị kho tiền

60

7.8

Phòng qun lý an toàn kho tiền (Phòng qun lý thiết bị an toàn kho tiền)

30

7.9

Phòng thay đ nhân viên kho tin

20

7.10

Hành lang kho tiền

120

7.11

Phòng đặt bình chữa cháy kho tiền

50

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Thông tư 26/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi