Quyết định 164/QĐ-VKSTC 2022 công bố công khai dự toán ngân sách của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 164/QĐ-VKSTC

Quyết định 164/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:164/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Bằng
Ngày ban hành:28/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng VKSNDTC Hà Nội

Ngày 28/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 164/QĐ-VKSTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiếm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội.

Theo đó, điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước, cụ thể chi quản lý hành chính (L340 – K341) từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 1.097.466.400 đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 164/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 164/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

 

VIỆN TRƯỞNG VIÊN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-VKSTC ngày 19/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (theo biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài vụ và các đơn vụ liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cục Kế hoạch - Tài chính;

- Trang TTĐT (để t/h);

- Lưu: VT, Ptv.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)Nguyễn Đức Bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Văn phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Chương: 004

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo QĐ số: 164/QĐ-VKSTC ngày 28/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

STT

Nội dung

Dự toán điều chỉnh giảm

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

1

Số thu phí, lệ phí

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

1,097,466,400

1

Chi quản lý hành chính (L340-K341)

1,097,466,400

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí thực hiện chế động không tự chủ

1,097,466,400

2

Nghiên cứu khoa học (L100-K103)

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

 

3

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (L070-K085)

 

3.1

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi