Hiệp định bổ sung Hiệp định tín dụng VL-01 giữa Việt Nam và Lào

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Hiệp định 88/2004/LPQT

Hiệp định 88/2004/LPQT về việc bổ sung Hiệp định tín dụng VL-01 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
Cơ quan ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân LàoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:88/2004/LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Hiệp địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng; Chansy Phosykham
Ngày ban hành:16/07/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Hiệp định 88/2004/LPQT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HIỆP ĐỊNH

BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG SỐ VL-01 GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nưíơc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2004 về việc ký kết văn kiện về khoản tín dụng bổ sung cho dự án xây dựng tuyến đường 18B của Lào.

Căn cứ Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào số VL-01 ngày 18 tháng 07 năm 2001 (dưới đây gọi tắt là Hiệp định tín dụng VL-01) trong đó Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một khoản tín dụng 35 triệu đô la Mỹ.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà đại diện là Bộ Tài chính (được gọi là Bên cho vay) và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mà đại diện là Bộ Tài chính (được gọi là Bên vay) thỏa thuận sửa đổi Hiệp định tín dụng VL-01 như sau:

1. Các từ ngữ, thuật ngữ:

Các từ ngữ, thuật ngữ sử dụng trong Hiệp định bổ sung này có cùng nghĩa với các từ ngữ, thuật ngữ cùng tên sử dụng trong Hiệp định tín dụng VL-01.

2. Các điều khoản sửa đổi:

Bên cho vay và Bên vay thống nhất sửa đổi Hiệp định tín dụng VL-01 như sau:

2.1. Điều 1: Giá trị khoản vay:

“Trừ khi có sự thỏa thuận khác của hai Chính phủ, theo Hiệp định này, Bên cho vay sẽ cung cấp cho Bên vay một khoản tín dụng không vượt quá 48 triệu đô la Mỹ (sau đây gọi là Khoản Tín dụng), được chia làm hai phần: Phần I: 35 triệu đô la Mỹ và Phần II: 13 triệu đô la Mỹ.

Trong bất kỳ trường hợp nào nếu giá trị dự án vượt quá 48 triệu đô la Mỹ thì Bên vay chịu trách nhiệm thanh toán từ nguồn vốn riêng của mình đối với phần vượt đó”.

2.2. Điều 6: Trả nợ

Thay đoạn 6.1.2 bằng đoạn:

“Lãi sẽ được hoàn trả 6 tháng 1 lần vào ngày 05 tháng Năm và ngày 05 tháng Mười Một hàng năm. Kỳ trả lãi đầu tiên của Phần I vào ngày 05 tháng Năm năm 2002. Kỳ trả lãi đầu tiên của Phần II vào ngày 05 tháng Mười Một năm 2004. Nếu ngày trả lãi rơi vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ, việc trả lãi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên kế tiếp”.

Thay thế đoạn 6.2 bằng đoạn:

“Bên vay sẽ trả gốc của khoản tín dụng trong thời hạn 10 năm, mỗi năm hai lần thành 20 lần trả bằng nhau. Ngày trả gốc của Phần I sẽ vào ngày 05 tháng Năm và ngày 05 tháng Mười Một hàng năm, theo Lịch trả nợ nêu trong Phụ lục III của Hiệp định tín dụng VL-01, bắt đầu từ ngày 05 tháng Năm năm 2006.

Ngày trả gốc của Phần II sẽ vào ngày 05 tháng Năm và ngày 05 tháng Mười Một hàng năm, theo Lịch trả nợ nêu trong Phụ lục I của Hiệp định bổ sung này, bắt đầu từ ngày 05 tháng Năm năm 2009”.

2.3. Điều 9: Thêm vào Điều 9: “Các nghĩa vụ thanh toán của Bên vay theo Hiệp định này ngang hàng với các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ nước ngoài khác của Bên vay”.

2.4. Phụ lục II: Thêm vào mục II.3 (Phụ Lục II): “Hàng năm và khi kết thúc giải ngân, Ngân hàng được ủy quyền gửi cho Bên vay bản Sao kê Tài khoản tín dụng để Bên vay ký xác nhận và gửi lại cho Ngân hàng được ủy quyền. Ngân hàng được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo Bên cho vay về tình hình Tài khoản tín dụng đã được Bên vay xác nhận”.

3. Các điều khoản giữ nguyên của Hiệp định tín dụng:

Tất cả các điều khoản, điều kiện còn lại của Hiệp định tín dụng VL-01 sẽ không thay đổi và giữ nguyên giá trị pháp lý ràng buộc giữa các bên.

4. Hiệu lực thi hành

Hiệp định bổ sung này là một bộ phận không tách rời của Hiệp định tín dụng VL-01, có cùng hiệu lực thực hiện với Hiệp định tín dụng VL-01.

Hiệp định này được làm tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 16 tháng 07 năm 2004 thành ba bản gốc bằng tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau, trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì văn bản bằng tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở để giải thích./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Chansy Phosykham

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC I

LỊCH TRẢ NỢ GỐC CỦA PHẦN II

 

Ngày trả nợ

Số tiền phải trả

(Tính bằng phần trăm số vốn thực rút)

05.05.2009

5

05.11.2009

5

05.05.2010

5

05.11.2010

5

05.05.2011

5

05.11.2011

5

05.05.2012

5

05.11.2012

5

05.05.2013

5

05.11.2013

5

05.05.2014

5

05.11.2014

5

05.05.2015

5

05.11.2015

5

05.05.2016

5

05.11.2016

5

05.05.2017

5

05.11.2017

5

05.05.2018

5

05.11.2018

5

Tổng cộng

100%

 

THỎA THUẬN

KÈM THEO HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG VL-01

 

Vào ngày 16 tháng 07 năm 2004, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Tài chính Lào nhất trí:

Mục 11.1 của Điều 11 tại Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào số VL-01 ký ngày 18 tháng 07 năm 2001 được làm rõ thêm về việc miễn các loại thuế và phí như sau:

Các nhà thầu/nhà cung ứng, nhà tư vấn Việt Nam thực hiện dự án xây dựng đường 18B tại Lào thuộc Hiệp định tín dụng này được miễn các loại thuế, phí tại Lào (trong đó bao gồm cả thuế doanh thu, thuế lợi tức và thuế xuất nhập khẩu).

Thỏa thuận này là một bộ phận không tách rời của Hiệp định tín dụng VL-01 và có hiệu lực đồng thời với Hiệp định tín dụng VL-01. Hai Bộ trưởng Tài chính sẽ hướng dẫn cơ quan liên quan của mỗi Bên tổ chức thực hiện Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được làm thành ba bản gốc, bằng tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh. Trường hợp có tranh chấp, bản tiếng Anh sẽ được dùng để giải thích./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Chansy Phosykham

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi