Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 06/2007/CT-NHNN

NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ KIỂM SOÁT

 TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

           

         Trong mấy tháng gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá chủ động và linh hoạt để rút tiền từ lưu thông về, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam; các tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, ủng hộ và thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, lạm phát diễn biến phức tạp, vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm, làm cho việc kiểm soát tổng phương tiện thanh toán gặp khó khăn.       

Thực hiện Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ tết Nguyên đán Mậu tý 2008 và để đảm bảo khả năng thanh toán, kiểm soát tổng phương tiện thanh toán, góp phần ổn định giá cả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

a) Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh; kết hợp với đánh giá, dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thị trường tài chính - tiền tệ ở trong và ngoài nước để thực hiện các giải pháp đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.

b) Tăng cường quản lý vốn khả dụng, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm khả năng an toàn thanh toán để đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu thanh toán của khách hàng, nhất là chi lương, thưởng vào dịp cuối năm; duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn, nhất là tỷ lệ về khả năng chi trả tại Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 04 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN.

c) Kiểm soát chặt chẽ tình hình biến động các khoản mục kinh doanh; cân đối vốn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

d) Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp quy định tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát qui mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Chỉ thị này; kiểm soát chặt chẽ mức tăng tín dụng phù hợp với mức tăng vốn huy động thực tế và khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng; đảm bảo dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng; việc thành lập các chi nhánh, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh phải chấp hành đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.         

đ) Thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo tính chính xác các thông tin, báo cáo và điện báo theo quy định tại Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 04 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 12 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê, Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN ngày 20 tháng 03 năm 2007 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng và các văn bản khác có liên quan.        

2. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Đối với các đơn vị tại Trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp:

- Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá một cách chủ động, linh hoạt và theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục rút tiền từ lưu thông về, cơ cấu lại tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bán ra có kỳ hạn ngắn, mua ngoại tệ ở mức độ thích hợp nhằm ổn định lãi suất, tỷ giá hối đoái, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam.

- Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; chú trọng thanh tra, giám sát việc thực hiện cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN; áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

- Thống kê, giám sát và quản lý có hiệu quả luồng vốn ra, vào từ đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, vốn cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế quản lý, giám sát và trao đổi thông tin về thị trường chứng khoán.

b) Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố; chủ động báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các khó khăn, vướng mắc về hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp xử lý. 

3. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

THỐNG ĐỐC

Nguyễn Văn Giàu

thuộc tính Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN

Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2007/CT-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành:02/11/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Chứng khoán
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Kiểm soát hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng - Ngày 02/11/2007, Thống đốc Ngân hàng đã ra Chỉ thị số 06/2007/CT-NHNN về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán. Thống đốc yêu cầu: việc điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá phải thực hiện một cách chủ động, linh hoạt và theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục rút tiền từ lưu thông về, cơ cấu lại tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bán ra có kỳ hạn ngắn, mua ngoại tệ ở mức độ thích hợp nhằm ổn định lãi suất, tỷ giá hối đoái, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam... Kiểm soát chặt chẽ mức tăng tín dụng phù hợp với mức tăng vốn huy động thực tế và khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng; đảm bảo dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng... Tăng cường quản lý vốn khả dụng, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm khả năng an toàn thanh toán để đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu thanh toán của khách hàng, nhất là chi lương, thưởng vào dịp cuối năm; duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn, nhất là tỷ lệ về khả năng chi trả tại Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng... Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN tại đây

tải Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------
No. 06/2007/CT-NHNN
Hanoi, November 02, 2007
 
DIRECTIVE
ON THE ASSURANCE OF THE LIQUIDITY AND CONTROL OF THE TOTAL PAYMENT MEANS
In the recent months, with a view to implementing the guidance of the Prime Minister at the Directive No.18/2007/CT-TTg dated 01 August 2007 on some urgent measures to restrain the increase in market prices and other documents guiding the implementation of this Directive; the State Bank of Vietnam has managed an active and flexible monetary, credit and exchange rate policy in order to withdraw money from circulation, control the growth rate of credit and total payment means, not to allow the excessive increase or devaluation of Vietnamese dong; credit institutions shall perform an efficient business operation, support and implement monetary, credit and foreign exchange solutions issued by the State Bank of Vietnam. However, the inflation moves complicatedly, available capital of credit institutions is likely to decline which makes it difficult to control the total payment means.
With a view to implementing the Directive No.23/2007/CT-TTg dated 31 October 2007 of the Prime Minister on strengthening the implementation of solutions on the price management, market stabilization in late months of 2007 to serve the Lunar New Year 2008 and to ensure the liquidity, control of the total payment means, making contribution to the stabilization of price and promoting the economic growth in the late months of 2007 and early month of 2008; the Governor of the State Bank would like to request credit institutions and units of the State Bank of Vietnam to implement several measures as follows:
1. For credit institutions:
a. Examining the performance of business targets in combination with making assessment of, forecasting the socio-economic development, domestic and oversea monetary financial markets in order to implement solutions to ensure a prudential and efficient business operation.
b. Intensifying the available capital management, taking initiative of balancing the capital sources and use of capital, ensuring a safe liquidity to fully satisfy customers demand for payment, especially the expense for salary, bonus at the end of the year; maintaining prudential ratios, particularly the liquidity ratio provided for in the Regulation on prudential ratios in the activities of credit institutions issued in conjunction with the Decision No.457/2005/QD-NHNN dated 19 April 2005 of the Governor of the State Bank and the Decision No.03/2007/QD-NHNN dated 19 January 2007 of the Governor of the State Bank on the amendment, supplement of several articles of the Regulation on prudential ratios in the activities of credit institutions issued in conjunction with the Decision No.457/2005/QD-NHNN.
c. Closely controlling the changes in business items; making the balance of capital to engage in the open market operation and seriously implementing related monetary, credit and foreign exchange solutions upon the request of the State Bank of Vietnam.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 06/2007/CT-NHNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi