Thông tư 19/2012/TT-BNNPTNT sửa Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 19/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 19/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2012/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:02/05/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục 27 thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Ngày 02/05/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
Danh mục bao gồm 27 loại thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện lông nhung hại nhãn được phép sử dụng tại Việt Nam của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hóa sinh Á Châu, Công ty TNHH Hóa nông Hợp Trí, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hóa sinh, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam…
Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/05/2012.

Xem chi tiết Thông tư 19/2012/TT-BNNPTNT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------------------

Số: 19/2012/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

-------------------------

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Điều 1.Bổ sung 27 loại thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện lông nhung hại nhãn  vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, Phụ lục kèm theo.

Điều 2.Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 3.Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Điều 4.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2012./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Website Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;

- Chi cục BVTV các tỉnh, TP;

- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;

- Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;

- Lưu VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng


 


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

---------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

-------------------------

 

 

Phụ lục.CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số19/2012/TT-BNNPTNT  ngày02tháng05năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

 

TT

MÃ HS

TÊN THƯƠNG PHẨM                       (TRADE NAME)

TÊN HOẠT CHẤT               NGUYÊN LIỆU                     (COMMON NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ             (CROP/ PEST)

TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ                 (APPLICANT)

1. Thuốc trừ sâu:

  1  

3808.10

Acimetin 5.6EC

Abamectin

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  2  

3808.10

Acnipyram 50WP

Nitenpyram

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

  3  

3808.10

Acpymezin 10WG

Flonicamid

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

  4  

3808.10

Acprodi 28EC

Abamectin 18g/l + Emamectin benzoate 10g/l

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

  5  

3808.10

Actimax 50WG

Emamectin benzoate

Nhện lông nhung/Nhãn

Brightonmax International Sdn Bhd, Malaysia

  6  

3808.10

Alfamite 15EC

Pyridaben

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Alfa (SaiGon)

  7  

3808.10

Bạch tượng 64EC

Emamectin benzoate 60g/l + Matrine 4g/l

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH – TM Nông Phát

  8  

3808.10

Brightin 1.8EC

Abamectin

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hóa nông Hợp Trí

  9  

3808.10

Chubeca 1.8SL

Polyphenol chiết suất từ cây núc nác (Oroxylum indicum)và lá, vỏ cây liễu (Salix babylonica)

Nhện lông nhung/Nhãn

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hóa sinh

10 

3808.10

Hits 50WG

Pymetrozine

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu

11 

3808.10

Honest 54EC

Abamectin

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty CP Hốc Môn

12 

3808.10

Indosuper 150SC

Indoxacarb

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu

13 

3808.10

Map green 6SL

Citrus oil

Nhện lông nhung/Nhãn

Map  Pacific  PTE Ltd

14 

3808.10

Mitac 20EC

Amitraz

Nhện lông nhung/Nhãn

Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

15 

3808.10

Pegasus 500SC

Diafenthiuron

Nhện lông nhung/Nhãn

Syngenta Vietnam Ltd

16 

3808.10

Proclaim 1.9EC

Emamectin benzoate

Nhện lông nhung/Nhãn

Syngenta Vietnam Ltd

17 

3808.10

Prodife’s 5.8EC

Emamectin benzoate

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH – TM Nông Phát

18 

3808.10

Prodife’s 6WG

Emamectin benzoate

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH - TM Nông Phát

19 

3808.10

Saromite 57EC

Propargite

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty CP BVTV Sài Gòn

20 

3808.10

Sulox 80WP

Sulfur

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty CP BVTV Sài Gòn

21 

3808.10

Sword 60EC

Abamectin 55g/l + Petroleum oil 5g/l

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

22 

3808.10

Takare 2EC

Karanjin

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty CP Nông dược HAI

23 

3808.10

Vimatox  5SG

Emamectin benzoate

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty CP Thuốc sát trùng              Việt Nam

24 

3808.10

Virtako 40WG

Chlorantraniliprole 200g/kg + Thiamethoxam 200g/kg

Nhện lông nhung/Nhãn

Syngenta Vietnam Ltd

25 

3808.10

Visober 88.3EC

Abamectin 0.3% + Petroleum oil 88%

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty CP Thuốc sát trùng              Việt Nam

26 

3808.10

Voi tuyệt vời 60EC

Abamectin 40g/l +               Emamectin benzoate 20g/l

Nhện lông nhung/Nhãn

Công ty TNHH - TM Nông Phát

27 

3808.10

Voliam targo 063SC

Abamectin 18g/l + Chlorantraniliprole 45g/l

Nhện lông nhung/Nhãn

Syngenta Vietnam Ltd

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi