Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông - Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông - Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:940/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:26/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------
Số: 940/QĐ-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
TỔNG THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP
 VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG – LONG ĐIỀN TÂY,
 HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU.
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3009/QĐ-BNN-TL ngày 23/10/2009 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông – Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 26/TTr-SNN ngày 14/02/2012 về việc xin phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông – Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông – Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, như sau:
Tổng mức đầu tư được duyệt điều chỉnh, bổ sung là: 218.434.468.000 đồng
(Hai trăm mười tám tỷ, bốn trăm ba mươi tư triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn đồng)
Trong đó:

- Chi phí xây dựng:
167.328.239.000 đ
- Chi phí thiết bị:
2.935.889.000 đ
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
7.016.743.000 đ
- Chi phí quản lý dự án:
2.397.319.000 đ
- Chi phí khác:
7.756.278.000 đ
- Chi phí dự phòng:
31.000.000.000 đ
(Chi tiết xém phụ lục kèm theo)

Kinh phí trên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
- Kinh phí chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục thủy lợi nội đồng thuộc ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người nuôi.
Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông – Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, với nội dung sau:
1. Tên, giá các gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng cho các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.
2. Nguồn vốn: Thuộc nguồn vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
3. Kế hoạch đấu thầu:
- Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu trên Tờ báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3 kỳ liên tiếp; trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: sau 10 ngày, kể từ ngày đăng thông báo mời thầu, tại trụ sở Ban Quản lý dự án.
- Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày thứ 16, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu (nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật thì lùi vào ngày làm việc kế tiếp).
- Thời gian mở thầu: Ngay sau khi đóng thầu tại trụ sở Ban Quản lý dự án.
4. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ/ bộ.
Điều 3. Phân giao nhiệm vụ;
1. Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện các chức năng quản lý nhà nước để đầu tư xây dựng công trình; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành;
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện dự án.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình, kinh phí đầu tư, bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng.
Điều 4. Quyết định này thay thế khoản 9 Điều 1 và điều chỉnh khoản 1 Điều 2 tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 3009/QĐ-BNN-TL ngày 23/10/2009 phê duyệt dự án đầu tư; điều chỉnh Quyết định số 215/QĐ-BNN-TL ngày 25/01/2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tuyển chọn tư vấn dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông – Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính (Vụ ĐT);
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu;
- Kho bạc NN tỉnh Bạc Liêu;
- Vụ KH, Cục QLXDCT, Ban QLDA;
- Lưu: VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi