Quyết định 930/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí chính sách phát triển thủy sản

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 930/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 6  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4398/BTC-NSNN ngày 29 tháng 4 năm 2021 về việc kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng tháng 7 năm 2014 của Chính phủ (bao gồm: chi phí đào tạo, duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép; chính sách bảo hiểm và chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với năm 2018, 2019, 2020) theo cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4398/BTC-NSNN nêu trên.

Điều 2. Bổ sung 462.095 triệu đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu đồng) từ ngân sách trung ương cho 27 địa phương thực hiện chính sách phát triển thủy sản từ năm 2015 đến năm 2019 (nguồn kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản đã được Quốc hội cho phép sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2021 tại Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4398/BTC-NSNN nêu trên.

 (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất. Bộ Tài chính thông báo bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: NN, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3). M.G

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 [da

 

Lê Minh Khái

 

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2021 của

 Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí bổ sung

 

Tổng kinh phí của các địa phương

462.095

1

Hải Phòng

13.883

2

Quảng Ninh

500

3

Nam Định

17.329

4

Ninh Bình

1.055

5

Thái Bình

3.912

6

Thanh Hóa

36.520

7

Nghệ An

22.508

8

Hà Tĩnh

106

9

Quảng Bình

26.988

10

Quảng Trị

7.207

11

Thừa Thiên Huế

31.835

12

Đà Nẵng

4.516

13

Quảng Nam

7.622

14

Quảng Ngãi

24.173

15

Bình Định

59.624

16

Phú Yên

1.836

17

Khánh Hòa

4.930

18

Ninh Thuận

2.145

19

Bình Thuận

17.923

15

20

Bà Rịa – Vũng Tàu

15.774

21

Tiền Giang

74.377

22

Bến Tre

25.871

23

Trà Vinh

1.382

24

Sóc Trăng

3.375

25

Kiên Giang

42.975

26

Bạc Liêu

12.852

27

Cà Mau

877

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 930/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 14/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!