Quyết định 613 QĐ/ĐĐ của Bộ Thủy lợi về biện pháp xử lý kỹ thuật bước hai việc vi phạm Pháp lệnh về Đê điều ở đoạn đê Yên Phụ-Nhật Tân (Hà Nội) đối với nhà từ hai tầng trở xuống (đợt 1)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA Bộ TRưởNG Bộ THUỷ LợI Số 613 QĐ/ĐĐ

NGàY 15 THáNG 5 NăM 1995 Về BIệN PHáP Xử Lý Kỹ THUậT BướC 2 VIệC VI PHạM PHáP LệNH Về đê đIềU ở đOạN đê YêN PHụ - NHậT TâN (Hà NộI) đốI VớI NHà Từ 2 TầNG TRở XUốNG (đợT 1)

 

 

- Căn cứ Nghị định 63/CP ngày 11-7-1994 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ lợi;

- Căn cứ Quyết định 158/TTg ngày 16-3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 274/TTg ngày 5-5-1995 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội;

- Căn cứ kết quả tính toán của Công ty KSTKTL I và của Viện NCKH và KT thuỷ lợi;

- Căn cứ kết quả thẩm định của "Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước để thẩm định phương án bước 2 xử lý kỹ thuật đê sông Hồng trong phạm vi Hà Nội của Bộ Thuỷ lợi" tại văn bản số 1008/NCTK ngày 05 tháng 5 năm 1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Sau khi thoả thuận với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường;

- Sau khi tham khảo ý kiến Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục phòng chống lụt bão- quản lý đê điều;

- Để đảm bảo an toàn và độ bền vững lâu dài của đê,

QUYếT địNH

 

Điều 1.-

Trong phạm vi từ mép ngoài lưu không 5m đến hết vùng phụ cận của phạm vi bảo vệ đê điều đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân (Hà Nội) từ K59 + 340 đến K63 + 600; sau khi xem xét điều kiện nền móng cụ thể và xem xét về mặt kỹ thuật thì nền đê trong phạm vi này có khả năng chịu được các loại nhà hiện có (kể cả các nhà đã tháo dỡ một phần ở bước 1 và các nhà chưa xử lý) sau đây mà không ảnh hưởng đến an toàn của đê và phạm vi bảo vệ đê:

1- Nhà cấp 4.

2- Nhà 1 tầng mái bằng móng nông và kết cấu móng đơn giản.

3- Nhà 2 tầng móng nông và kết cấu móng đơn giản.

Về mặt xử lý theo pháp luật, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, căn cứ Pháp luật về đất đai, Pháp lệnh về đê điều, Nghị định 429-HĐBT ngày 15-12-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), các quy định về xây dựng..., phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vi phạm và lập lại trật tự xã hội ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 274-TTg ngày 5-5-1995 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2.-

Đối với những nhà nêu ở Điều 1, chủ hộ phải tự đầu tư để gia cố nền nhà, ngoại vi nhà và nền các công trình phụ trợ để chống thấm cho các công trình bảo vệ đê theo hướng dẫn cụ thể của Cục phòng chống lụt bão - quản lý đê điều. Việc này phải hoàn thành trước ngày 30-6-1995.

Nghiêm cấm các gia đình tự ý đào hố, rãnh, giếng, lấy đất và trồng cây dài ngày trong phạm vi bảo vệ đê điều. Các chủ hộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý đê do Cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều ban hành.

 

Điều 3.-

Đối với nhà 1 tầng và 2 tầng móng sâu, kết cấu móng phức tạp và nhà 3 tầng trở lên phải được kiểm tra ổn định đối với tổ hợp nhà đê theo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Thuỷ lợi ban hành.

Chủ hộ các nhà nói trên phải nộp hồ sơ bao gồm:

- Tài liệu khảo sát và thí nghiệm địa chất công trình.

- Đồ án thiết kế bao gồm: thuyết minh tính toán và bản vẽ đối với nền, móng và nhà.

- Hồ sơ hoàn công.

Hồ sơ phải do các đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề lập ra và phải được cơ quan có thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp nhận.

Bộ Thuỷ lợi chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra, thẩm định để đề ra giải pháp cụ thể và sẽ có quyết định riêng.

Những trường hợp không nộp hồ sơ đúng quy định, hoặc nộp không đúng thời hạn quy định nếu được tồn tại về mặt pháp luật, thì buộc phải hạ bớt tầng để còn lại 2 tầng. Những hộ gian dối trong việc cung cấp hồ sơ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ là 15-5-1995.

Địa điểm: trụ sở Uỷ ban Nhân dân huyện Từ liêm và quận Ba đình và Uỷ ban Nhân dân huyện, quận nộp cho Bộ Thuỷ lợi (Cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều - 164 Trần Quang Khải).

Yêu cầu này đã được nêu trong văn bản số 787 CV/ĐĐ ngày 10-5-1995 của Bộ Thuỷ lợi gửi Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Điều 4.-

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào quyết định về xử lý kỹ thuật này phối hợp với các quyết định xử lý về các mặt pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện đối với từng nhà.

 

Điều 5.-

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, các Vụ, Cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 613 QĐ/ĐĐ

Quyết định 613 QĐ/ĐĐ của Bộ Thủy lợi về biện pháp xử lý kỹ thuật bước hai việc vi phạm Pháp lệnh về Đê điều ở đoạn đê Yên Phụ-Nhật Tân (Hà Nội) đối với nhà từ hai tầng trở xuống (đợt 1)
Cơ quan ban hành: Bộ Thuỷ lợiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:613 QĐ/ĐĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Cảnh Dinh
Ngày ban hành:15/05/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 613 QĐ/ĐĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi