Quyết định 274/TT của Thủ tướng Chính phủ về xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 274/TTG

NGàY 05 THáNG 5 NăM 1995

Về Xử Lý BướC 2 CáC VI PHạM PHáP LệNH Về đê đIềU ở Hà NộI

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về điều ngày 16 tháng 11 năm 1989 và Nghị định số 429/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định việc thi hành Pháp lệnh về đê điều;

Xét báo cáo của Bộ Thuỷ lợi và báo cáo thẩm định của Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường thành lập;

Căn cứ kết quả các cuộc họp ngày 21 tháng 4 năm 1995 và ngày 26 tháng 4 năm 1995, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội;

Trên cơ sở kết quả xử lý bước 1, để đảm bảo an toàn, bền vững lâu dài cho đoạn đê bảo vệ Hà nội và giữ nghiêm kỷ cương phép nước,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Thực hiện phương án xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, thuộc quận Ba Đình và huyện Từ Liêm, thành phố Hà nội, theo những nội dung cơ bản sau:

1/ Về xử lý kỹ thuật:

Xét tính chất chịu lực kém của nền đê và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi khác ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân; trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học về lĩnh vực này; để đảm bảo an toàn cho đê, giao cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội , thực hiện xử lý kỹ thuật bước 2 như sau:

a) Quyết định và chịu trách nhiệm về các biện pháp xử lý kỹ thuật; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp đó để tăng cường ổn định cho đê và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý trong phạm vi bảo vệ đê, cần tập trung giải quyết sớm vùng phụ cận.

b) Quyết định và công bố mức xử lý cụ thể đối với nhà và công trình trong phạm vi bảo vệ đê theo 3 loại đã ghi ở Điều 3, Quyết định số 158/TTg ngày 16 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng các công trình ở phần đất trống còn lại, phải tuân thủ chặt chẽ pháp luật về đê điều.

c) Việc xử lý kỹ thuật bước 2 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 1995.

2/ Về xử lý theo pháp luật:

- Giao cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, căn cứ pháp luật về đất đai, Pháp lệnh về đê điều, Nghị định số 429/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), các quy định về xây dựng..., phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vi phạm và lập lại trật tự xã hội ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân.

Trong quá trình xử lý cần phân biệt cụ thể từng trường hợp đối với người có nhà, công trình trong phạm vi bảo vệ đê để có chính sách, biện pháp thích hợp. Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thì tuỳ theo mức độ và tính chất của hành vi mà xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành điều tra, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, để sớm đưa ra xét xử những người có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều, tại đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, nhằm tạo điều kiện tốt cho việc xử lý bước 2 và tạo đà thúc đẩy việc thực hiện một số chủ trương của Nhà nước và của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 

Điều 2.- Việc xử lý bước 2 phải tiến hành khẩn trương, kiên quyết, công khai, công bằng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, giải thích để mọi người, mọi tổ chức hiểu, làm theo pháp luật và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người không thực hiện.

 

Điều 3.- Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối, cấp đủ và kịp thời kinh phí theo dự toán của Bộ Thuỷ lợi (trong phần vốn đã ghi trong kế hoạch năm 1995).

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Tài chính để giải quyết kinh phí cho việc xử lý bước 2.

 

Điều 4.- Căn cứ vào các quy định hiện hành và kinh nghiệm xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân (Hà Nội), Bộ Thuỷ lợi có trách nhiệm:

- Xây dựng quy hoạch bảo vệ an toàn đê Hà nội; công bố để nhân dân biết, thực hiện, kiểm tra và làm cơ sở để triển khai quy hoạch bảo vệ an toàn đê trong cả nước.

- Chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều trên toàn tuyến đê của thành phố;

- Chỉ đạo các tỉnh có đê xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm Pháp lệnh về đê điều, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê, nhất là ở những nơi xung yếu, kịp thời thời phong chống bão lụt năm 1995.

- Tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh về đê điều trong cả nước và đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài cho đê.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê căn cứ theo tinh thần Quyết định này chỉ đạo việc xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở địa phương mình.

thuộc tính Quyết định 274/TTg

Quyết định 274/TT của Thủ tướng Chính phủ về xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:274/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:05/05/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 274/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 274/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi