Quyết định 274/TT của Thủ tướng Chính phủ về xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 274/TTG

NGàY 05 THáNG 5 NăM 1995

Về Xử Lý BướC 2 CáC VI PHạM PHáP LệNH Về đê đIềU ở Hà NộI

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về điều ngày 16 tháng 11 năm 1989 và Nghị định số 429/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định việc thi hành Pháp lệnh về đê điều;

Xét báo cáo của Bộ Thuỷ lợi và báo cáo thẩm định của Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường thành lập;

Căn cứ kết quả các cuộc họp ngày 21 tháng 4 năm 1995 và ngày 26 tháng 4 năm 1995, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội;

Trên cơ sở kết quả xử lý bước 1, để đảm bảo an toàn, bền vững lâu dài cho đoạn đê bảo vệ Hà nội và giữ nghiêm kỷ cương phép nước,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Thực hiện phương án xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, thuộc quận Ba Đình và huyện Từ Liêm, thành phố Hà nội, theo những nội dung cơ bản sau:

1/ Về xử lý kỹ thuật:

Xét tính chất chịu lực kém của nền đê và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi khác ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân; trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học về lĩnh vực này; để đảm bảo an toàn cho đê, giao cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà nội , thực hiện xử lý kỹ thuật bước 2 như sau:

a) Quyết định và chịu trách nhiệm về các biện pháp xử lý kỹ thuật; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp đó để tăng cường ổn định cho đê và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý trong phạm vi bảo vệ đê, cần tập trung giải quyết sớm vùng phụ cận.

b) Quyết định và công bố mức xử lý cụ thể đối với nhà và công trình trong phạm vi bảo vệ đê theo 3 loại đã ghi ở Điều 3, Quyết định số 158/TTg ngày 16 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng các công trình ở phần đất trống còn lại, phải tuân thủ chặt chẽ pháp luật về đê điều.

c) Việc xử lý kỹ thuật bước 2 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 1995.

2/ Về xử lý theo pháp luật:

- Giao cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, căn cứ pháp luật về đất đai, Pháp lệnh về đê điều, Nghị định số 429/HĐBT ngày 15 tháng 12 năm 1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), các quy định về xây dựng..., phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vi phạm và lập lại trật tự xã hội ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân.

Trong quá trình xử lý cần phân biệt cụ thể từng trường hợp đối với người có nhà, công trình trong phạm vi bảo vệ đê để có chính sách, biện pháp thích hợp. Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thì tuỳ theo mức độ và tính chất của hành vi mà xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành điều tra, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, để sớm đưa ra xét xử những người có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều, tại đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân, nhằm tạo điều kiện tốt cho việc xử lý bước 2 và tạo đà thúc đẩy việc thực hiện một số chủ trương của Nhà nước và của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 

Điều 2.- Việc xử lý bước 2 phải tiến hành khẩn trương, kiên quyết, công khai, công bằng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, giải thích để mọi người, mọi tổ chức hiểu, làm theo pháp luật và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người không thực hiện.

 

Điều 3.- Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cân đối, cấp đủ và kịp thời kinh phí theo dự toán của Bộ Thuỷ lợi (trong phần vốn đã ghi trong kế hoạch năm 1995).

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Tài chính để giải quyết kinh phí cho việc xử lý bước 2.

 

Điều 4.- Căn cứ vào các quy định hiện hành và kinh nghiệm xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đoạn đê Yên Phụ - Nhật Tân (Hà Nội), Bộ Thuỷ lợi có trách nhiệm:

- Xây dựng quy hoạch bảo vệ an toàn đê Hà nội; công bố để nhân dân biết, thực hiện, kiểm tra và làm cơ sở để triển khai quy hoạch bảo vệ an toàn đê trong cả nước.

- Chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều trên toàn tuyến đê của thành phố;

- Chỉ đạo các tỉnh có đê xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm Pháp lệnh về đê điều, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê, nhất là ở những nơi xung yếu, kịp thời thời phong chống bão lụt năm 1995.

- Tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh về đê điều trong cả nước và đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài cho đê.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đê căn cứ theo tinh thần Quyết định này chỉ đạo việc xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở địa phương mình.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 274/TT của Thủ tướng Chính phủ về xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 274/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness
---------
No: 274-TTg
Hanoi, May 05, 1995

 
DECISION
ON PHASE 2 OF SETTLING VIOLATIONS OF THE ORDINANCE ON DYKES IN HANOI
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Ordinance on Dykes on the 16th of November 1989 and Decree No.429-HDBT on the 15th of December 1990 of the Council of Ministers (now the Government) stipulating the implementation of the Ordinance on Dykes;
Considering the report of the Ministry of Water Resources and the expertise report of the State-level Council of Science and Technology founded by the Ministry of Science, Technology and Environment;
Considering the results of the sessions chaired by the Prime Minister on the 21st of April 1995 and the 26th of April 1995 with the participation of representatives of the Ministries, Commissions and branches concerned and the People's Committee of Hanoi;
On the basis of the results of phase 1, and in order to ensure the safety and lasting durability of the dyke portion protecting Hanoi, and to maintain strict national discipline,
DECIDES:
Article 1.- To carry out phase 2 of settling violations of the Ordinance on Dykes along the Yen Phu - Nhat Tan dyke portion in Ba Dinh precinct and Tu Liem district, Hanoi, according to the following basic contents:
1. On technical solution:
Considering the weakness of the dyke base and other unfavorable factors along the Yen Phu - Nhat Tan dyke portion; proceeding from the opinions of scientists in this field; in order to ensure safety for the dyke, to assign the Minister of Water Resources to work with the Ministry of Construction, the Ministry of Science, Technology and Environment, and the People's Committee of Hanoi, to carry out phase 2 of technical solution as follows:
a/ Decide and take responsibility for the measures of technical solution; direct, check and supervise the Municipal People's Committee to carry out those measures to increase the stability of the dyke, and to create favorable conditions for the management of the dyke protection area, concentrate early settling the situation in the vicinity of the dyke.
b/ Decide and announce concretely what should be done to the houses and projects within the dyke protection area according to 3 categories mentioned in Article 3, Decision No.158-TTg on the 16th of March 1995 of the Prime Minister. The construction of projects within the remaining open ground must be done in strict observance of the law on dykes.
c/ Phase 2 of technical solution must be completed before the 31st of August 1995.
2. Handling of violations according to law:
- The President of the People's Committee of Hanoi, pursuant to the Land Law, the Ordinance on dykes, Decree No.429-HDBT on the 15th of December 1990 of the Council of Ministers (now the Government), and the regulations on construction, shall work with the branches concerned to handle the violations and restore social order along the Yen Phu - Nhat Tan dyke portion.
In the process of handling the violations, discrimination must be made so that suitable policies and measures can be taken with regard to each owner of dwelling house or project within the dyke protection area. With regard to the violations of law, they should be disciplined, given administrative fines, or examined for penal liability depending on the seriousness and character of the violation.
- The Ministry of the Interior should conduct urgent investigation and closely cooperate with the Supreme People's Procuracy, the Supreme People's Court, and other agencies concerned of Hanoi to timely bring to Court those people who have seriously violated the law on dykes along the Yen Phu - Nhat Tan dyke section, in order to create favorable conditions for the carrying out of phase 2 and the implementation of other policies of the State and of Hanoi in the coming time.
Article 2.- Phase 2 must be carried out urgently, resolutely, publicly and equitably; education, publicity and explanation must be increased to help everybody and every organization to understand and observe law, check and supervise the observance of law in order to maintain political stability and security, social order and safety; at the same time, coercive measures must be taken with regard to those people who refuse to obey.
Article 3.- The Ministry of Finance and the State Planning Committee shall consider and promptly grant adequate funding according to the draft expenditure plan of the Ministry of Water Resources (in the part of ital registered in the 1995 plan).
The People's Committee of Hanoi shall work with the Ministry of Finance to allocate funds for the execution of phase 2.
Article 4.- Proceeding from the current stipulations and the experiences in handling violations of the Ordinance on Dykes along the Yen Phu - Nhat Tan dyke section (Hanoi), the Ministry of Water Resources shall have to:
- Work out a plan to safely protect Hanoi's dykes and give it wide publicity so that everybody can know and implement the plan and control its implementation. This plan shall be used as a model for the deployment of a plan to protect dykes in the whole country.
- Direct and cooperate with the People's Committee of Hanoi to continue handling violations of the Ordinance on Dykes along the entire network of dykes in the city.
- Direct those provinces which have dykes to consider and strictly handle any violations of the Ordinance on Dykes to ensure full safety for the dykes, particularly in the vital areas, and to promptly prevent and fight storms and floods in 1995.
- Review the implementation of the Ordinance on Dykes in the whole country and suggest measures to ensure lasting safety for the dykes.
Article 5.- The Minister of Water Resources and other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the President of the People's Committee of Hanoi shall have to implement this Decision.
The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government which have dykes shall base themselves on this Decision and direct the handling of violations of the Ordinance on Dykes in their localities.
This decision takes effect from the date of its signing.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!