Quyết định 173/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Thủy sản 1-4 hàng năm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 173-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1995
VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUỶ SẢN 1-4 HÀNG NĂM.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để phát động trong cán bộ, công nhân viên chức ngành Thuỷ sản và ngư dân phong trào thi đua sản xuất, xây dựng ngành Thuỷ sản lớn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Người về thăm làng cá tháng 4 năm 1959;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Hàng năm lấy ngày 1-4 là "Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản"; bắt đầu từ năm 1995, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngành Thuỷ sản.

 

Điều 2.- Nội dung, yêu cầu Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản là:

- Giáo dục tình cảm cách mạng yêu quê hương, đất nước, yêu ngành nghề trong cán bộ, công nhân viên và ngư dân ngành Thuỷ sản.

- Động viên phong trào hăng say lao động sản xuất, xây dựng ngành Thuỷ sản lớn mạnh, góp phần bảo vệ an ninh vùng biển và xây dựng đất nước giàu đẹp.

- Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, lao động sản xuất giỏi và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, bằng những hoạt động phong phú như một tập quán văn hoá tốt đẹp trong nhân dân, không phô trương, lãng phí.

 

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ghi ở Điều 2.

 

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 173/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Thủy sản 1-4 hàng năm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 173/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải; Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 18/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 173-TTg
Hanoi, March 18, 1995

 DECISION
ON THE ORGANIZATION OF THE TRADITION DAY OF THE AQUACULTURAL SERVICE ON THE 1ST OF APRIL EACH YEAR
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In order to initiate, among the officials and employees of the aquacultural service and fishermen, a movement of emulation in production and building the aquacultural service into a major and strong branch, in implementation of the teaching of President Ho Chi Minh when he visited a fishing village in April 1959;
At the proposal of the Minister of Aquatic Resources,
DECIDES:
Article 1.- Every year, the first day of April shall be observed as "Tradition Day of the Aquacultural Service", beginning in 1995, on the occasion of the 35th anniversary of the founding of the service.
Article 2.- The contents and requirements of the Tradition Day of the Aquacultural Service consist in :
- Cultivating the revolutionary sentiments, the love for the native land, the country and the profession among the officials and employees of the aquacultural service, and fishermen.
- To stimulate the movement of enthusiastic labor in production and building a major and strong aquacultural service, to contribute to the defense of the security of the sea areas, and building a beautiful and prosperous country.
- To commend and reward in appropriate forms those organizations and individuals with meritorious achievements in the building of the service, in productive labor and exemplary conduct in the execution of the undertakings and policies of the Party and State.
The organization of the annual Tradition Day of the Aquacultural Service must be practical and effective, and bring positive results through diversified activities, in order to become a fine cultural custom among the people. All ostentation and wastefulness must be avoided.
Article 3.- The Minister of Aquatic Resources shall guide the implementation of this Decision according to the contents and requirements stated in Article 2.
Article 4.- The concerned ministers, the heads of the concerned ministerial-level agencies, and agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the concerned provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!