Quyết định 164/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 164-TTG NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1995
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN LÂM TỪ NĂM 1995 - 2000.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Lâm nghiệp (Công văn số 301-LS ngày 14-2-1995) và ý kiến của các cơ quan: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 3625-UB/NLN ngày 29-11-1994), Bộ Tài chính (Công văn số 2372-TC/NLTL ngày 19-9-1994), Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (Công văn số 59-KN/CV ngày 27-9-1994), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 2640-MTg ngày 15-1-1994) về Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê duyệt Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000 gồm 8 Chương trình sau đây:

1. Chương trình lâm - nông kết hợp canh tác đất dốc nương rẫy;

2. Chương trình canh tác bền vững trên đất bạc màu thoái hoá và đồi núi trọc;

3. Chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng;

4. Chương trình tuyển chọn, chuyển hoá rừng giống cây bản địa và cây đặc sản quý hiếm;

5. Chương trình trồng cây nhân dân trên vùng đồng bằng và ven biển;

6. Chương trình bảo vệ, phòng chống sâu bệnh hại và cháy rừng;

7. Chương trình nâng cao chất lượng nuôi trồng, chế biến lâm sản, đặc sản ngoài gỗ;

8. Chương trình tổng hợp về huấn luyện, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tuyên truyền phổ cập về khuyến lâm.

 

Điều 2.- Nguồn vốn và việc chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí khuyến lâm phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 13-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông và Thông tư hướng dẫn số 2-LBTT ngày 2-8-1993 của liên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 3.- Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 8 Chương trình khuyến lâm nói trên; xây dựng kế hoạch hàng năm và nghiên cứu ban hành các định mức kinh tế và mức hỗ trợ cho công tác khuyến lâm để có căn cứ lập kế hoạch cấp phát và quyết toán hàng năm.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách, xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến lâm hàng năm để trình Chính phủ phê duyệt.

 

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Tài chính, Thuỷ sản, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Lâm nghiệp để thực hiện Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 164/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 164/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương; Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 16/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 164-TTg
Hanoi, March 16, 1995

 DECISION
RATIFYING THE 1995-2000 FORESTRY PROMOTION PROGRAM
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Ministry of Forestry (official dispatch No.301-LS on the 14th of February 1995) and the opinions of the State Planning Committee (official dispatch No.3625-UB/NLN on the 29th of November 1994), the Ministry of Finance (official dispatch No.2372-TC/NLTL on the 19th of September 1994), the Ministry of Agriculture and Food Industry (official dispatch No.59-KN/CV on the 27th of September 1994), and the Ministry of Science, Technology and Environment (official dispatch No.2640-MTg on the 15th of January 1994) on the 1995-2000 Forestry Promotion Program.
DECIDES :
Article 1.- To ratify the 1995-2000 Forestry Promotion Program composed of the 8 following programs :
1. The program to combine forestry and agricultural production on mountain slopes behind terraced fields;
2. The program for sustainable farming on impoverished soil and barren hills;
3. The program to apply technical advances to improve natural and planted forests;
4. The program to select and promote forests of indigenous trees and precious specialty trees;
5. The program to plant trees by people in the plains and coastal areas;
6. The program to protect forests and prevent pest and forest fires;
7. The program to improve the cultivation and processing of forest products and non-wood special products;
8. The general program on training, technology transfer and forest promotion.
Article 2.- The source of capital, the expenditure and accounting and settlement of accounts in forestry promotion must be based on Decree No.13-CP on the 2nd of March 1993 of the Government on agricultural promotion, and Inter-ministerial Circular No.02-LBTT on the 2nd of August 1993 of the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Forestry,the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry Finance, and the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 3.-
- The Ministry of Forestry shall have to organize the implementation of the above 8 forestry promotion programs; draft annual plans, and work out economic norms and support budget for forestry promotion, in order to have a basis for allocating funds and making annual statements of accounts.
- The State Planning Committee and the Ministry of Finance shall have to plan budget funds and make annual plans for forestry promotion allocations, and submit them to the Government for ratification.
Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The Minister of Forestry and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision. The Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Finance, the Ministry of Aquatic Resources, the Ministry of Science, Technology and Environment, the State Planning Committee, the Government Commission on Organization and Personnel, and other ministries and branches concerned shall have to cooperate with the Ministry of Forestry in implementing this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!