Quyết định 1578/QĐ-BNN-TCTS đưa ra khỏi danh sách cảng cá xác nhận nguồn gốc thủy sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1578/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 1578/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1578/QĐ-BNN-TCTSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành:29/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đưa 02 cảng cá khỏi Danh sách cảng cá đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản

Ngày 29/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1578/QĐ-BNN-TCTS về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2019.

Theo đó, đưa 02 cảng cá Phan Rí Cửa và cảng cá La Gi ra khỏi Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS, cụ thể:

Thứ nhất, Cảng cá Phan Rí Cửa có địa chỉ tại Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Lý do đưa ra: hạ tầng xuống cấp không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, đang sửa chữa khắc phục.

Thứ hai, Cảng cá La Gi địa chỉ tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Lý do đưa ra: hạ tầng xuống cấp không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá và khu tránh trú bão La Gi.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1578/QĐ-BNN-TCTS tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________________

Số: 1578/QĐ-BNN-TCTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa cảng cá ra khỏi Danh sách

cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã công bố theo Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản: công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác: danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp: xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác;

Xét đề nghị của y han nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1090/UBND-KT ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc đưa cảng cá Phan Rí Cửa và cảng cá La Gi ra khỏi danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cáng cá Phan Rí Cửa và cảng cá La Gi ra khỏi danh sách cảng cá đã được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác tại Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:
1. Cảng cá Phan Rí Cửa:
- Địa chỉ: Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
- Lý do đưa ra: Hạ tầng xuống cấp không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, đang sửa chữa khắc phục.
2. Cảng cá La Gi:
- Địa chỉ: Phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
- Lý do đưa ra: Hạ tầng xuống cấp không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá và khu tránh trú bão La Gi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ: Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điêu 3;

Bộ trưởng NguyễXuân Cường (để b/c);

- UBND 28 tỉnh, thành phố ven bin;

- Sở NN&PTNT 28 tỉnh, TP ven biển;

- TT Thông tin Thủy sản - TCTS (đăng website);

Lưu: VT.TCTS (HB65).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi