Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 105/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

 

 

Ngày 28 tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Công nghiệp, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (VINASHIN).

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sau 3 năm thành lập tỉnh và tình hình 4 tháng đầu năm 2007, ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình chung:

Sau 3 năm chia tách tỉnh, tuy gặp nhiều khó khăn như Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả tương đối toàn diện trên nhiều mặt kinh tế-xã hội. Tăng trưởng GDP đạt mức bình quân chung 11% năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, trong sản xuất nông nghiệp có nhiều mô hình mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả và thu nhập trên diện tích canh tác; sớm hình thành các khu, cụm công nghiệp mở ra triển vọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, bộ mặt đô thị, thị xã Vị Thanh có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Phát huy kết quả đạt được trong 3 năm qua, tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của tỉnh Hậu Giang tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thu ngân sách tăng khá, lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ,...

Tuy vậy, do điểm xuất phát thấp nên tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn thách thức. Đến nay, trong cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội ở mức thấp hơn bình quân chung của toàn vùng và cả nước, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; trụ sở các cơ quan Đảng, Chính quyền và đoàn thể của tỉnh chưa được xây dựng; cơ sở y tế phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân còn thiếu thốn; nguồn nhân lực và công tác đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý và sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Phát huy kết quả đạt được trong 3 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Tập trung sức để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt được mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó lưu ý một số nội dung:

- Về phát triển kinh tế:

+ Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt coi trọng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp, thủy sản, chú trọng phát triển cây trồng, vật nuôi và ngành nghề có giá trị kinh tế cao nhằm tăng thêm thu nhập người dân. Trong phát triển công nghiệp, cần chú ý công nghiệp chế biến và công nghiệp cơ khí. Chú trọng phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và có chính sách phù hợp để thu hút đầu tư. Trước mắt, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam để xây dựng Nhà máy đống tàu thủy tại cụm công nghiệp Sông Hậu, nhà máy công nghiệp phụ trợ, nhà máy sản xuất container... Phát triển công nghiệp phải chú ý các giải pháp bảo vệ môi trường nhất là môi trường nước (do đặc điểm của Vùng đồng bằng sông Cửu Long).

+ Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các công trình thủy lợi. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành quốc lộ 61, đường Nam sông Hậu; Tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư đường nối thị xã Vị Thanh-Cần Thơ, các tỉnh kết nối với các địa phương trong Vùng và hệ thống giao thông nông thôn, hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh để Vị Thanh sớm trở thành trung tâm phát triển của Vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau. Trong công tác đầu tư xây dựng: tỉnh phải tăng cường các Ban quản lý dự án, lựa chọn cán bộ có phẩm chất, đủ tài, đủ năng lực để quản lý đầu tư xây dựng đúng quy định, có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tránh thất  thoát, lãng phí.

- Về công tác quy hoạch: do tỉnh Hậu Giang mới thành lập, nên công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch cần được quan tâm và phải đi trước một bước. Công tác quản lý quy hoạch cần được tăng cường nhằm đảm bảo phát triển đúng định hướng. Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh lỵ Vị Thanh cần lưu ý: vừa phải đảm bảo yêu cầu hiện đại, vừa mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời làm tiền đề cho phát triển hạ tầng giao thông và trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh.

- Về các vấn đề văn hóa-xã hội:

+ Sớm hoàn thành việc xây dựng Bệnh viện tỉnh quy mô 500 giường, Trường cao đẳng cộng đồng để phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và đào tạo cán bộ.

+ Chú trọng công tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong tương lai.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển. Tỉnh cần nhận thức đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm và các năm tiếp theo.

- Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt lưu ý xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đáp ứng yêu cầu, tăng cường đoàn kết nhất trí, đề cao trách nhiệm tổ chức và cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

III. Về một số đề nghị của Tỉnh:

- Đồng ý đề nghị của tỉnh Hậu Giang về làm đường ở xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã; giao UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý về nguyên tắc đề nghị hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của 2 thị xã: Vị Thanh và Ngã Bảy trên cơ sở quy hoạch và dự án cụ thể. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn chương trình mục tiêu năm 2008.

- Về đề nghị mở rộng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2: trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí tiếp vốn hỗ trợ theo quy định còn lại trong năm 2007 để Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn I nhằm thu hút đầu tư; đồng thời, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mở rộng Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2, trình duyệt theo quy định hiện hành.

- Đồng ý về nguyên tắc đề nghị của tỉnh thực hiện chỉ định thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật để triển khai nhanh 2 dự án trọng điểm: trụ sở Tỉnh ủy và đường nối thị xã Vị Thanh - Cần Thơ. Việc chỉ định thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật 2 dự án trên thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

- Về đề nghị bổ sung vốn thực hiện đề án nâng cấp bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2006 - 2008 cần được quan tâm giải quyết: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ trong chương trình chung.

- Đồng ý để tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai Chương trình  thực hiện Quyết định số 134 giai đoạn 2 về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sạch cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo., Tỉnh làm việc với các Bộ, ngành liên quan để xử lý.

- Về đề nghị hỗ trợ vốn công trình kè Xà No giai đoạn 2: Đồng ý và giao Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, hỗ trợ Tỉnh thực hiện từ vốn trái phiếu Chính phủ hoặc nguồn vốn khác.

- Các đề nghị khác của Tỉnh: tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, Tỉnh tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết và tổ chức thực hiện.

- Về đầu tư Nhà máy điện của Pháp tại cụm công nghiệp tàu thủy Hậu Giang theo đề xuất của tỉnh Hậu Giang và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam: giao Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Công nghiệp theo hướng cần bảo đảm điện năng cho khu vực này phát triển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và UBND tỉnh Hậu Giang biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng , các Phó TTg CP;

- Văn phòng TW;

- Các Bộ: KH và ĐT, TC, CN, GTVT,

  XD, NN và PTNT, Thủy sản, GD và ĐT, Y tế, Nội vụ,

  Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;

- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;

- Tập đoàn CNTT Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Các Vụ: ĐP, KTTH, NN, KG, VX, NC, TH, IV, TTBC,

  Website Chính phủ;

- Lưu VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

thuộc tính Thông báo 105/TB-VPCP

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 105/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

tải Thông báo 105/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi