Kế hoạch 547/KH-CTDNO của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 547/KH-CTDNO

Kế hoạch 547/KH-CTDNO của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:547/KH-CTDNONgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Đức Trọng
Ngày ban hành:01/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK NÔNG

_____________

Số: 547/KH-CTDNO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đắk Nông, ngày 01 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

________________________

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Công văn số 481/CTC-TVQT ngày 26/02/2021 về việc tổ chức triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Cục Thuế ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong tất cả các đơn vị thuộc Cục Thuế nhằm cải thiện điều kiện lạo động, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phong phú, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, của Tỉnh và an toàn, sức khoẻ cho người lao động, cộng đồng. Chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

II. Thời gian, phạm vi triển khai

1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 diễn ra từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

2. Phạm vi triển khai: trong toàn ngành thuế Đắk Nông.

III. Nội dung tổ chức

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ

Tùy theo tình hình thực tế, các đơn vị để tổ chức Lễ phát động hoặc lựa chọn hình thức phát động phù hợp hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ thiết thực, đúng chủ đề.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn về ATVSLĐ đối với công chức, người lao động. Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về ATVSLĐ trong tháng hành động về ATVSLĐ.

Đổi mới và đa dạng hình thức, nội dụng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ theo hướng dẫn đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, tạo được hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng.

Các đơn vị sử dụng thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị

3. Hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ

Kiểm tra việc thực thi các quy định của Luật ATVSLĐ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ tại đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra về ATVSLĐ, chú trọng kiểm tra việc xây dựng, chấp hành và tuân thủ các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ như việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ đặc biệt là thang máy; đo kiểm tra môi trường lao động; công tác huấn luyện về ATVSLĐ đối với công chức, người lao động.

IV. Tổ chức thực hiện

Xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 phù hợp với điều kiện, đặc thù, yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và điều kiện thực tế tại đơn vị, tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 và tháng công nhân năm 2021.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ tại đơn vị có sự tham gia của tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên …) và người lao động của đơn vị, như:

- Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách; thảo luận, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ;

- Tổ chức các hoạt động như: phát động phong trào thi đua, hội thi ATVSLĐ, giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền ATVSLĐ…

V. Tiến trình thực hiện và kinh nghiệm triển khai

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021. Gửi Kế hoạch bằng văn bản và email qua địa chỉ [email protected] trước ngày 18/3/2021 để theo dõi theo quy định.

- Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 trong Quý I và Quý II/2021.

- Tổ chức Lễ phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ: tháng 5/2021.

- Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 về Cục Thuế (qua Văn phòng bằng văn bản và email) trước ngày 20/6/2021 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Kinh phí triển khai: Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ được cân đối, bố trí từ dự toán chi hoạt động thường xuyên được giao năm 2021 và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Đề nghị Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Thuế;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở LĐ, TB&XH;

- Lãnh đạo Cục Thuế;

- Các Phòng thuộc Cục Thuế;

- Các Chi cục Thuế;

- Website Cục Thuế;

- Lưu: VT, VP(06).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Đức Trọng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi