Quyết định 567-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ trong một số lĩnh vực công tác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 567-TTG NGàY 18-11-1993 Về Cơ CHế Sử DụNG CHUYêN GIA, TRí THứC Là NGườI VIệT NAM địNH Cư ở NướC NGOàI THAM GIA Tư VấN CHO CáC Cơ QUAN CủA CHíNH PHủ TRONG MộT Số LĩNH VựC CôNG TáC.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để huy động chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn giúp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là các cơ quan của Chính phủ), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số lĩnh vực công tác;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Việt kiều Trung ương.

QUYếT địNH:

 

Điều 1. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là cơ quan có nhu cầu tư vấn) khi cần thiết có thể quyết định mời chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn giúp cơ quan mình về một số lĩnh vực công tác, đặc biệt là những lĩnh vực mà ta còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

Đối với một số đề án hoặc chương trình công tác lớn, Thủ trưởng cơ quan có nhu cầu tư vấn có thể quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn và mời chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

 

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan có nhu cầu tư vấn quyết định việc mời chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn, trường hợp cần thiết có thể tham khảo ý kiến của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thuộc địa bàn cư trú của người chuyên gia, trí thức đó và Ban Việt kiều Trung ương.

Những trí thức người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mời tham gia tư vấn về từng lĩnh vực công tác phải là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm về lĩnh vực công tác đó, nhiệt tình với đất nước, có điều kiện và tự nguyện tham gia tư vấn theo lời mời của Thủ trưởng cơ quan có nhu cầu tư vấn.

Thủ trưởng cơ quan có nhu cầu tư vấn phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Ban Việt kiều Trung ương danh sách các chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nhận làm tư vấn cho cơ quan về từng lĩnh vực công tác.

 

Điều 3. Quyền hạn, nhiệm vụ của các chuyên gia tư vấn:

1. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến hoặc thẩm định dự án theo yêu cầu của cơ quan có nhu cầu tư vấn.

2. Giới thiệu với các cơ quan ở trong nước các chuyên gia hoặc tổ chức ở nước ngoài có khả năng và ý muốn tiếp xúc, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức của nước ta.

3. Kiến nghị với Chính phủ về những chủ trương chính sách có liên quan đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

4. Được cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

5. Được bảo hộ quyền tác giả, được hưởng nhuận bút đối với các kết quả hoạt động tư vấn được công bố hoặc sử dụng, và được hưởng các chế độ đãi ngộ áp dụng đối với cộng tác viên theo quy định hiện hành của Chính phủ.

6. Khi về nước làm việc với cơ quan có nhu cầu tư vấn được cấp thị thực nhập xuất cảnh nhiều lần phù hợp với thời gian ghi trong giấy mời và được cơ quan này đài thọ chi phí cần thiết trong thời gian làm việc về đề tài tư vấn.

 

Điều 4. Cơ quan có nhu cầu tư vấn cần cung cấp thông tin cần thiết cho các chuyên gia tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn thành tốt công việc được giao phù hợp với các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật quốc gia và các quy định khác của pháp luật; định kỳ hàng năm phải kiểm điểm rút kinh nghiệm việc sử dụng chuyên gia tư vấn báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Ban Việt kiều Trung ương.

 

Điều 5. Phù hợp với mục đích, yêu cầu sử dụng tư vấn, Thủ trưởng cơ quan có nhu cầu tư vấn quyết định nội dung, chương trình và biện pháp tổ chức hoạt động đối với chuyên gia tư vấn. Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động tư vấn do cơ quan có nhu cầu tư vấn chủ động khai thác theo khả năng và pháp luật cho phép, kể cả việc tranh thủ nguồn tài trợ của Liên hợp quốc theo quỹ chuyển giao kiến thức và công nghệ của người Việt sống ở nước ngoài (TokTen); trường hợp cần thiết sẽ được ngân sách Nhà nước cấp phát theo dự toán hàng năm với Bộ Tài chính.

 

Điều 6. Ban Việt kiều Trung ương có trách nhiệm nắm chắc tình hình đội ngũ chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đề xuất với các cơ quan của Chính phủ danh sách và thông tin cần thiết về những chuyên gia, trí thức có thể mời tham gia tư vấn; theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình sử dụng cơ chế tư vấn và huy động trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ.

Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chức năng đầu mối liên hệ giữa các chuyên gia tư vấn cư trú ở nước ngoài với cơ quan có nhu cầu tư vấn ở trong nước và Ban Việt kiều Trung ương.

Chuyên giá tư vấn cư trú ở nước ngoài có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan có nhu cầu tư vấn và Ban Việt kiều Trung ương về những vấn đề có liên quan đến hoạt động tư vấn.

 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 567-TTg

Quyết định 567-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ trong một số lĩnh vực công tác
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:567-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:18/11/1993Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 567-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi