Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH 2021 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:534/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:07/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Bộ LĐTBXH

Ngày 07/5/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, mục tiêu giai đoạn 2021-2023 của Kế hoạch như sau: Xây dựng phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp và tiến tới triển khai xây dựng, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2024-2025.

Bên cạnh đó, nội dung truyền thông bao gồm: Nâng cao nhận thức, Quảng bá hình ảnh; Tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình. Các nội dung truyền thông được thông qua các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, phối hợp đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các sản phẩm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin mang tính chất truyền thông và kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 534/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch này theo nguồn kinh phí thường xuyên; kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo; kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí tài trợ, viện trợ, ODA, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cơ quan chủ quản của các cơ sở GDNN (p/h chỉ đạo);

- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (thực hiện);

- Các cơ sở GDNN (thực hiện);

- Lưu; VT, TCGDNN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-LĐTBXH ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

_________________

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giai đoạn 2021-2025 tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống nền tảng số; không gian công cộng; các điểm văn hóa, du lịch, công viên, phương tiện giao thông công cộng... tiến tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp để truyền tải đầy đủ, kịp thời đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân và toàn xã hội; lan tỏa sâu rộng hình ảnh, giá trị giáo dục nghề nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội; nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2021-2023: Xây dựng phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2024-2025: Tiếp tục phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp và tiến tới triển khai xây dựng, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

a) Tất cả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục, báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo nói, internet...).

b) Huy động các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ tuyển sinh, đào tạo, đánh giá tới tuyển dụng và việc làm nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

c) Hằng năm có ít nhất 500 sản phẩm truyền thông (tin, bài, ảnh, phóng sự...) và ấn phẩm truyền thông được số hóa (tờ rơi, sách giới thiệu về học nghề - lập nghiệp, cẩm nang chọn nghề - chọn trường...; các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp...) được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bám sát và kịp thời phản ánh về các sự kiện, chương trình, hoạt động của giáo dục nghề nghiệp đảm bảo nhanh, chính xác, đầy đủ.

II. YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến đến người dân và xã hội; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tổ chức rộng rãi, bằng nhiều hình thức hoạt động, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; có sự tham gia, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương; các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; các công ty tổ chức sự kiện, tư vấn, xây dựng nội dung truyền thông và các doanh nghiệp...

3. Đổi mới hình thức, áp dụng mô hình truyền thông mới, có hiệu quả trong thực tiễn; hướng công tác truyền thông đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trên địa bàn cơ sở đang hoạt động, tập trung chú trọng đến các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và doanh nghiệp.

4. Đảm bảo thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường được nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông.

6. Tăng cường truyền thông đối ngoại trong giáo dục nghề nghiệp.

7. Nhà nước đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện xã hội hóa công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Người học tiềm năng: Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và gia đình; lao động nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, nghĩa vụ quân sự...

2. Người học: Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học...

3. Doanh nghiệp, người sử dụng lao động: Các doanh nghiệp FDI, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trong nền kinh tế.

4. Các cấp ủy, đảng; các cơ quan quản lý: Cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp); Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các cấp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

5. Các tổ chức quốc tế: Các tổ chức quốc tế có hợp tác về giáo dục nghề nghiệp nghiệp với Việt Nam, đang hợp tác, đầu tư các chương trình; dự án phát triển kinh tế - xã hội.

6. Người dân và các đối tượng khác.

IV. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị của giáo dục nghề nghiệp là một nội dung trọng tâm trong khâu đột phá chiến lược về phát triển nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác truyền thông giai đoạn 2021-2025 tập trung truyền tải về nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lan tỏa các thông điệp của giáo dục nghề nghiệp: Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai; Tương lai tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp...

1. Nâng cao nhận thức

a) Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

b) Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư... góp phần ổn định và đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

c) Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế.

d) Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan.

đ) Quá trình chuyển đổi số của giáo dục nghề nghiệp.

e) Mô hình, kinh nghiệm của một số nước tiên tiến trên thế giới trong phát triển giáo dục nghề nghiệp đã, đang và sẽ áp dụng tại Việt Nam.

g) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình đào tạo theo khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Các mô hình đào tạo mới, hiệu quả: Mô hình 9+, Mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

h) Nâng cao nhận thức về nhu cầu việc làm, đào tạo nghề từng bước chuyển từ hướng “cung” sang hướng “cầu”, gắn với nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và của thị trường lao động.

2. Quảng bá hình ảnh

a) Tuyên truyền quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Các mô hình mới, cách làm mới của giáo dục nghề nghiệp.

b) Về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, việc làm, thu nhập sau đào tạo.

c) Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên...

d) Tuyên truyền qua các sự kiện: Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực ASEAN, châu Á và thế giới; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc...

đ) Các hoạt động, phong trào của nhà giáo, học sinh, sinh viên.

3. Tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình

a) Tuyên truyền về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

b) Các mô hình, các cá nhân/tập thể điển hình tiến tiến... trong giáo dục nghề nghiệp.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng bộ nhận diện giáo dục nghề nghiệp nói chung và cho các sự kiện của giáo dục nghề nghiệp nói riêng.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác truyền thông kết hợp với các hoạt động chuyên môn như tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả...

3. Xây dựng và số hóa nội dung tuyên truyền: Xây dựng, biên tập, phát hành, số hóa các nội dung, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

5. Truyền thông qua mạng viễn thông và internet: tăng cường cập nhật, phổ biến thông tin trên mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến...

6. Tổ chức các sự kiện về giáo dục nghề nghiệp tại các nơi công cộng, địa điểm vui chơi, giải trí, du lịch... mang tính chất truyền thông, có thông điệp cụ thể, để định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp.

7. Xây dựng các pa-nô, màn hình, đề-can, sticker, huy hiệu, biểu tượng... quảng bá hình ảnh, thông điệp về giáo dục nghề nghiệp tại các khu công cộng, công viên, nơi đông người qua lại, các ngã tư giao thông, đường quốc lộ, phương tiện giao thông...

8. Truyền thông qua các hoạt động và sự kiện của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, lĩnh vực có liên quan.

9. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để giới thiệu, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp.

10. Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử giáo viên giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

11. Phát triển đội ngũ cộng tác viên truyền thông giáo dục nghề nghiệp; tổ chức cung cấp thông tin cập nhật về giáo dục nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên báo chí theo dõi giáo dục nghề nghiệp.

(Chi tiết, theo phụ lục kèm theo)

VI. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Qua các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương: Phối hợp đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp.

2. Xây dựng các sản phẩm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin mang tính chất truyền thông và kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Qua mạng viễn thông và internet: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội (Facebook), kênh truyền hình trực tuyến (YouTube)...; xây dựng các cổng/trang thông tin, các ứng dụng hỗ trợ công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp.

4. Qua các ấn phẩm: Biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi...; giới thiệu, cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô tả các nghề đào tạo có nhu cầu cao, giới thiệu về học nghề - lập nghiệp, cẩm nang Chọn nghề - Chọn trường...; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp...

5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp: Các cuộc thi viết bài, cuộc thi ảnh, thiết kế biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan)...; cuộc thi tìm kiếm “Gương mặt tiêu biểu về giáo dục nghề nghiệp” phục vụ cho công tác truyền thông của Việt Nam,...; tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp trong các sự kiện, hoạt động về giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động, sự kiện,... tuyên truyền cho giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh về giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức các ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và xây dựng/nâng cấp/cập nhật Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp...

7. Tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lưu về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông: Giao lưu đại sứ nghề/giáo dục nghề nghiệp; ngày tư vấn - tuyển sinh và hướng nghiệp theo ngành, nghề cụ thể,...

8. Qua các phương tiện giao thông, các không gian công cộng, biển quảng cáo hình ảnh, thông điệp truyền thông...

9. Qua các hình thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền vào các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm,... phối hợp với các đơn vị truyền thông/tổ chức sự kiện tổ chức các trò chơi truyền hình (game show), tuần lễ quảng bá,... về giáo dục nghề nghiệp.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1..1 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền hàng năm đảm bảo bám sát theo hoạt động chuyên môn của giáo dục nghề nghiệp.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có Ịiên quan; cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông... để triển khai các hoạt động, nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp:

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, xem xét trình cơ quan thẩm quyền ban hành, công nhận một số danh hiệu, ngày kỷ niệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam; các giải thưởng, sự kiện tôn vinh lao động trẻ, người học nghề, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa kế hoạch tuyên truyền vào các hoạt động, sự kiện của đơn vị; chuẩn bị các tài liệu, nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin đến cho các các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông; trả lời phỏng vấn, tọa đàm,...;

- Phối hợp với các hiệp hội, tổ chức xã hội, chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

c) Tổ chức gặp mặt báo chí; làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí... về kế hoạch tuyên truyền hằng năm; mời các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự các sự kiện, hội nghị, hội thảo... và đưa các phóng viên báo đài đi khảo sát thực tế thu thập thông tin xây dựng phóng sự, viết bài.

1.2. Văn phòng Bộ

Chủ trì phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các phóng viên báo chí, chuẩn bị tài liệu, nội dung tuyên truyền cung cấp cho các báo, đài, tạp chí...

1.3. Trung tâm Thông tin

a) Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin, bài viết về hoạt động, sự kiện... của giáo dục nghề nghiệp lên cổng thông tin điện tử của Bộ.

b) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề xây dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác truyền thông.

c) Thực hiện chức năng giao tiếp hai chiều giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp thông qua Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ giúp công tác tuyên truyền cơ chế, chính sách về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đến được với doanh nghiệp, người dân nhanh chóng và thuận lợi hơn.

1.4. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đến các hoạt động, sự kiện nổi bật trong năm của giáo dục nghề nghiệp.

b) Mở các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục nghề nghiệp; chủ động viết bài, đưa tin về giáo dục nghề nghiệp trên các ấn phẩm (báo giấy, báo điện tử, báo hình...).

c) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức các sự kiện, Hội nghị báo chí... tuyên truyền cho giáo dục nghề nghiệp.

1.5. Các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ

a) Lồng ghép tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động, sự kiện của cơ quan.

b) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

1.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thông tin truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp.

c) Phối hợp với các cơ quan, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức xây dựng phóng sự, viết tin, bài, ảnh... về giáo dục nghề nghiệp; đi khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp... để thu thập thông tin, xây dựng phóng sự, viết bài... về giáo dục nghề nghiệp.

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai xây dựng các biển thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các gian hàng, quầy hàng quảng bá về giáo dục nghề nghiệp, về nghề... tại các điểm vui chơi công cộng như công viên, tuyến phố đi bộ, các địa điểm đông người qua lại; làm các biển quảng bá thông tin về các thông điệp của giáo dục nghề nghiệp, triển khai quảng bá hình ảnh thông điệp về giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện giao thông công cộng, các bến tàu, bến xe...

đ) Phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục nghề nghiệp.

e) Bố trí nhân sự và kinh phí cho công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

1.7. Cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp nói chung và các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý, chỉ đạo, hoạt động, kinh doanh. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động, sự kiện truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề đào tạo, hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp, đánh giá quá trình học, tốt nghiệp, công tác kiểm định...

c) Bố trí kinh phí cho công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

1.8. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Chủ động tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh... về giáo dục nghề nghiệp do các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức trên địa bàn.

b) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ quan, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức xây dựng phóng sự, viết tin, bài, ảnh... về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các bài viết, hình ảnh về quá trình đào tạo tại trường, gắn kết doanh nghiệp, kiểm định chất lượng...

c) Xây dựng các nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh.

d) Tuyên truyền qua internet, mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến... về các hoạt động nhà trường; khuyến khích nhà giáo, học sinh, sinh viên tuyên truyền quảng bá về các hoạt động, sự kiện trong nhà trường.

đ) Chú trọng tuyên truyền về các tấm gương điển hình, tiên tiến, học nghề - lập nghiệp, những tấm gương đã tốt nghiệp học nghề, những tấm gương đạt giải trong các kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN, châu Á và thế giới đang khẳng định mình trong việc làm và thành công trong cuộc sống, lao động, các tấm gương khởi nghiệp.

e) Chủ động cân đối, bố trí nguồn lực, vận động tài trợ, tìm nguồn kinh phí hợp pháp và sử dụng hiệu quả cho công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

1.9. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, bám sát vào các kế hoạch truyền thông của Trung ương và địa phương, thỏa thuận hợp tác của đơn vị với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực để triển khai công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

c) Duy trì các hoạt động thường xuyên về truyền thông liên quan đến giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào lợi ích của học nghề; nhu cầu, yêu cầu, tiêu chí về lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là lao động qua đào tạo nghề.

2. Kinh phí triển khai

a) Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

b) Kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác, xã hội hóa (tài trợ, viện trợ, ODA...)./.

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 
 
 

Phụ lục

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Nội dung/hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

Năm

2021

Năm

2022

Năm

2023

Năm

2024

Năm

2025

I

Xây dựng bộ nhận diện giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng bộ nhận diện giáo dục nghề nghiệp chung

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục GDNN)

Các đơn vị có liên

quan

Bộ nhận diện chung cho GDNN được ban hành/ công bố

X

X

 

 

 

1.2

Xây dựng bộ nhận diện giáo dục nghề nghiệp cho các hoạt động, sự kiện

Tổng cục GDNN;

Các đơn vị tổ chức hoạt động, sự kiện giáo dục nghề nghiệp

Các đơn vị có liên

quan

Bộ nhận diện cho các hoạt động, sự kiện GDNN được ban hành/ công bố

X

X

X

X

X

II

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác truyền thông

Tổng cục GDNN

Các đơn vị có liên

quan

Các sản phẩm công nghệ thông tin được công bố, sử dụng

X

X

X

X

X

III

Xây dựng và số hóa nội dung tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Xây dựng, số hóa các ấn phẩm tuyên truyền ở Trung ương

Tổng cục GDNN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN)

Các ấn phẩm, sản phẩm số được phát hành

X

X

X

X

 

X

 

3.2

Xây dựng, số hóa các ấn phẩm tuyên truyền ở Địa phương

Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các đơn vị có liên

quan

Các ấn phẩm, sản phẩm số được phát hành

X

X

X

X

X

 

IV

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Phối hợp với Đài truyền hình Trung ương và Địa phương

Tổng cục GDNN; Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Đài truyền hình

Trung ương và địa phương

Các chương trình, phóng sự, tin được phát sóng

X

X

X

X

 

X

 

 

4.2

Phối hợp với VOV (VOV1, VOV2, VOV giao thông,...) thực hiện các chương trình truyền thanh, tọa đàm về giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN

VOV, các công ty tổ chức sự kiện

 

X

X

X

X

X

4.3

Tuyên truyền trên báo, tạp chí (Điện tử, báo in, Trang thông tin điện tử...)

Tổng cục GDNN;

Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí

Các tin,bài, ảnh, chuyên trang... được xây dựng và đăng tải

X

X

X

X

 

X

 

V

Tuyên truyền qua mạng viễn thông và internet

Tổng cục GDNN; sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

Các sản phẩm được phát hành trên internet (Website, Mạng xã hội, YouTube...)

X

X

X

X

X

VI

Tổ chức các sự kiện về giáo dục nghề nghiệp, mang tính chất truyền thông, có thông điệp cụ thể, để định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN;

Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện;

các CSGDNN

Các hoạt động được tổ chức

X

X

X

X

X

6.1

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp như: Hội nghị, cuộc thi viết về giáo dục nghề nghiệp, diễn đàn, tọa đàm...; thăm quan và trải nghiệm tại các CSGDNN; Ngày kỹ năng lao động Việt Nam; Tuần lễ Kỹ năng nghề Việt Nam; giải thưởng, kỷ niệm chương về giáo dục nghề nghiệp; tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp;...

Tổng cục GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

Các bài viết, tin tức, ảnh, phóng sự... được đưa tin, đăng tải...

X

X

X

X

X

6.2

Xây dựng không gian/ hộ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN/

Sở LĐTB&XH

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

Không gian truyền thông GDNN được hình thành và phát triển

X

X

X

X

X

VII

Xây dựng các pa-nô, màn hình, đề-can, sticker, huy hiệu, biểu tượng... quảng bá hình ảnh, thông điệp về giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN;

Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các đơn vị có liên

quan

Các sản phẩm được thiết kế, xây dựng để quảng bá

X

X

X

X

X

VIII

Truyền thông qua các hoạt động và sự kiện của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục GDNN,       ngành

LĐTB&XH và các ngành, lĩnh vực có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Phối hợp tuyên truyền trong các hoạt động sự kiện của Tổng cục và địa phương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: Hội nghị tuyển sinh; hội thảo khoa học; hội thi thiết bị; hội giảng nhà giáo; các cuộc thi, kỳ thi kỹ năng nghề; Lễ ký kết hợp tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp...;

Tổng cục GDNN;

Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các CSGDNN

Các bài viết, tin tức, ảnh, phóng sự... được đưa tin, đăng tải...

X

X

X

X

X

8.2

Lồng ghép trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội diễn, kỳ thi và cuộc thi của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (Ngày hội việc làm, an toàn lao động, an sinh xã hội,...) và các ngành, lĩnh vực có liên quan, như Bộ Y tế. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...

Bộ LĐTB&XH

Tổng cục GDNN; các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các ngành, lĩnh vực có liên quan; các CSGDNN

Các bài viết, tin tức, ảnh, phóng sự... được đưa tin, đăng tải...

X

X

X

X

X

IX

Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để giới thiệu, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp

Các CSGDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các CSGDNN

 

X

X

X

X

X

X

Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử giáo viên giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

Các CSGDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các CSGDNN

 

X

X

X

X

X

XI

Phát triển đội ngũ cộng tác viên truyền thông giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông giáo dục nghề nghiệp cho các cán bộ làm công tác truyền thông tại các cơ quan chủ quản của các CSGDNN; Sở LĐTB&XH; Các CSGDNN

Tổng cục GDNN;

Sở LĐTB&XH và các CSGDNN

Các đơn vị có liên

quan

Đội ngũ công tác viên truyền thông được đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp thông tin thường xuyên, cập nhật

X

X

X

X

X

11.2

Tổ chức cung cấp thông tin cập nhật, thông tin chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp cho các phóng viên báo chí theo dõi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN; Sở LĐTB&XH

Các đơn vị có liên quan

Các phóng viên báo chí được cung cấp thông tin thường xuyên, cập nhật

X

X

X

X

 

X

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi