Quyết định 186/QĐ-TCGDNN Kế hoạch tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 186/QĐ-TCGDNN

Quyết định 186/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:186/QĐ-TCGDNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Anh Dũng
Ngày ban hành:15/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Ngày 15/4/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban ra Quyết định 186/QĐ-TCGDNN về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 như sau: Dự kiến từ tháng 01-9/2021, hoàn thành việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; Dự kiến ngày 15/9/2021, tập huấn chuyên gia tham gia tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và tập huấn quy trình, phương pháp chấm thi theo phần mềm CIS; Từ 28/9-01/10/2021, tổ chức các hoạt động bên lề của kỳ thi như triển lãm thiết bị, các Hội nghị, tham quan,…

Bên cạnh đó, Kế hoạch thực hiện chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 như sau: Ngày 19/11/2021, họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam về công tác chuẩn bị và triển khai công tác huấn luyện thí sinh; Tháng 6-10/2021, chuẩn bị và tham dự Hội nghị Đại hội đồng của Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới; Quý IV/2021, chuẩn bị và tham dự tuần lễ Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 186/QĐ-TCGDNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
_____________

Số: 186/QĐ-TCGDNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12; CHUẨN BỊ THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 46, ASEAN LẦN THỨ 13 VÀ CHÂU Á LẦN THỨ 2 TRONG NĂM 2021

________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN; Quy chế tổ chức và tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới;

Căn cứ ý kiến đồng ý của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 50/TTr-TCGDNN ngày 31/3/2021 về việc chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 và tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021 (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thành viên Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để b/c);
- Website TCGDNN: gdnn.gov.vn;
- Website kỳ thi: kynangnghe.gov.vn;
- Lưu: VT, KNN.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Anh Dũng

PHỤ LỤC SỐ I

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ CHỨC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tổng Cục trưởng TCGDNN)

Stt

Nội dung, hoạt động

Thời gian dự kiến hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Chuẩn bị tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Từ tháng 01 - tháng 9/2021

 

 

 

1

Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 trong năm 2021 và triển khai tổ chức thực hiện sau khi được duyệt

04/2/2021

TCGDNN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ đã duyệt tại Tờ trình số 07/TTr-TCGDNN ngày 16/1/2021

2

Hướng dẫn đăng ký tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

31/3 - 23/4/2021

TCGDNN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Trình bộ thành lập Ban Tổ chức thi KNN Việt Nam và phê duyệt danh sách nghề tổ chức tại kỳ thi KNN quốc gia lần thứ 12

23/4/2021

TCGDNN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

4

Tổ chức Hội nghị tổ chức lần thứ nhất và họp Ban Tổ chức

 

 

 

 

4.1

Hội nghị Tổ chức lần thứ nhất kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

28/4/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

4.2

Họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam bàn việc triển khai kế hoạch tổ chức thi KNN quốc gia lần thứ 12

30/7/2021

TCGDNN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

4.3

Họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam để đánh giá về tình hình triển khai công tác tổ chức kỳ thi tại Hội đồng thi và các đơn vị đăng cai

20/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5

Lựa chọn địa điểm thi; chuẩn bị cơ sở vật chất tại địa điểm thi; kiểm tra giám sát đơn vị tổ chức thi

 

 

 

 

5.1

Trình kế hoạch kiểm tra, giám sát kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia

19/4/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5.2

Khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức thi (Kiểm tra lần 1)

19/4-26/4/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5.3

Lựa chọn đơn vị đăng cai tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia

07/5/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5.4

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tại địa điểm thi (Kiểm tra lần 2)

05/9-10/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5.5

Chuẩn bị mặt bằng cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu và dụng cụ phục vụ kỳ thi (theo yêu cầu đề thi, số lượng thí sinh)

07/5 - 15/9/2021

Các đơn vị đăng cai

Ban TC TKNNVN, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6

Hoạt động về tổ chức biên soạn, cập nhật đề thi

 

 

 

 

6.1

Lựa chọn nhóm chuyên gia xây dựng Đề thi

30/4/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6.2

Tập huấn Chuyên gia biên soạn đề thi

21/5/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6.3

Hội nghị Kỹ thuật lần thứ nhất, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (xây dựng Đề thi Kỹ năng nghề quốc gia)

28-30/5/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6.4

Công bố Đề thi cho các bộ, ngành, tập đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

04/6/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6.5

Cập nhật Đề thi và thông báo cho các Đoàn dự thi

Từ 4/6 - 20/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các nghề mở theo lộ trình đã được báo cáo tại Hội nghị KT lần thứ 1

7

Ban hành Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia”

 

 

 

 

7.1

Dự thảo Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia”

26/4/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

7.2

Lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia”

26/4 - 10/5/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

7.3

Ban hành Quy chế “Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia "

31/5/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

8

Các Đoàn đăng ký số nghề và thí sinh dự thi

 

 

 

 

8.1

Các Đoàn đăng ký sơ bộ số nghề và thí sinh dự thi

31/3 - 23/4/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

8.2

Thông báo cho các Đoàn về các nghề tổ chức thi, địa điểm tổ chức thi và việc đăng ký ăn nghỉ

Tháng 6,7/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

8.3

Tổng hợp đăng ký chính thức số lượng thí sinh tham dự kỳ thi; danh sách các Đoàn dự thi (Bao gồm thông tin cá nhân thí sinh của các đoàn dự thi theo từng nghề)

Tháng 7/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

8.4

Các Đoàn đăng ký ăn nghỉ tại địa điểm thi

Tháng 8, 9/2021

Các đoàn tham dự kỳ thi

Ban TC TKNNVN, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai

 

9

Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Kỳ thì KNN Việt Nam và các Hội đồng thi

 

 

 

 

9.1

Thành lập các Hội đồng thi thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam; các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam

30/7/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

9.2

Các Hội đồng thi thành lập Tiểu ban kỹ thuật giúp việc Hội đồng thi

16/8/2021

Các HĐT

Ban TC TKNNVN, Các đơn vị đăng cai tổ chức thi

 

9.3

Thành lập Tổ CIS giúp việc Ban Tổ chức và các Hội đồng thi

15/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

10

Các hoạt động khác

 

 

 

 

10.1

Hướng dẫn lập dự toán và Trình ký hợp đồng về tổ chức Kỳ thi

07/5 - 30/6/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

10.2

Xây dựng kế hoạch truyền thông trước, trong và sau kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia trình Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia; triển khai khi kế hoạch được duyệt

19/7/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai

 

10.3

Phối hợp với các nhà tài trợ; các chuyên gia lập danh sách các hạng mục tài trợ trong công tác chuẩn bị tổ chức thì kỹ năng nghề quốc gia

10/8 - 04/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

10.4

Thanh quyết toán kinh phí các nhiệm vụ liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ thi

Tháng 10-tháng 11/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

II

Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Từ 25/9/2021 đến 4/10/2021

 

 

 

1

Tập huấn chuyên gia tham gia tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và Tập huấn quy trình và Phương pháp chấm thi theo phần mềm CIS cho các Hội đồng thi Kỹ năng nghề Việt Nam và các Tiểu ban Giám khảo giúp việc cho các Hội đồng thi

25/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

Các chuyên gia các Đoàn dự thi đều phải tham dự tập huấn để làm cơ sở lựa chọn làm thành viên Tiểu ban giám khảo, coi thi, Giám sát xưởng

2

Thành lập các Tiểu ban giám khảo, Tiểu ban coi thi, Tiểu ban Giám sát

25/9/2021- 26/9/2021

Các HĐT

Ban TC TKNNVN, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Hội nghị Kỹ thuật lần 2 (Các nội dung để chuẩn bị về đề thi thay đổi tối thiểu 30%; về kỹ thuật liên quan được thống nhất)

26/9/2021

Các HĐT

TCGDNN, Ban TC TKNNVN

 

4

Hội nghị Tổ chức lần 2 (Thống nhất các nội dung về tổ chức thi)

27/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5

Lễ Khai mạc

28/9/2021

Ban TC TKNNVN

TCGDNN, Các HĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6

Tổ chức thi các nghề tại các địa điểm thi

Từ ngày 29/9 đến 01/10/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy theo tình hình thực tế những nghề đông thí sinh sẽ được tổ chức thi sớm theo đề nghị của HĐT

7

Hội nghị Kỹ thuật lần 3 (Thống nhất kết quả và đề xuất khen thưởng)

02/10/2021

Các HĐT

TCGDNN, Ban TC TKNNVN

 

8

Hội nghị Tổ chức lần 3 (Chuẩn y kết quả)

03/10/2021

Ban TC TKNNVN

Các HĐT; các cơ quan, đơn vị liên quan

 

9

Thanh quyết toán kinh phí các nhiệm vụ liên quan trong công tác tổ chức thi

20/12/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

III

Hoạt động bên lề; Tôn vinh, khen thưởng và Bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

 

 

 

 

1

Các hoại động bên lề của kỳ thi trong thời gian diễn ra Kỳ thi, gồm các hoạt động: Triển lãm thiết bị; thi trình diễn một số nghề; các Hội nghị, Hội thảo chuyên môn, tham quan...

Từ 28/9- 04/10/2021

Ban TC TKNNVN

các HĐT KNN, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy tình hình thực tế để tổ chức theo quy mô lớn, bé

2

Công tác khen thưởng cho thí sinh đạt giải; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự thành công của kỳ thi; Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc của kỳ thi

Từ 28/9/2021 đến 04/10/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Tổ chức Lễ Bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (Kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam)

04/10/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy tình hình thực tế tổ chức vào buổi sáng hoặc tối

4

Thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động

20/12/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

IV

Các hoạt động khác có liên quan

 

 

 

 

1

Tổ chức hoạt động thực hiện Chương trình Đại sứ Kỹ năng nghề

Tháng 3 - tháng 8/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy tình hình thực tế tổ chức Hội thảo để hưởng ứng

2

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới

15/7/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy tình hình thực tế tổ chức Hội thảo để hưởng ứng

3

Tổ chức kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam thông qua các hoạt động tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

25/9 đến 04/10/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

4

Các hoạt động phát sinh theo yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Tháng 1 - tháng 12/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5

Thanh quyết toán kinh phí các hoạt động

20/12/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

nhayPhụ lục I Quyết định 186/QĐ-TCGDNN được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-TCGDNN theo quy định tại Điều 1.nhay

PHỤ LỤC SỐ II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN BỊ THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 46, ASEAN LẦN THỨ 13 VÀ CHÂU Á LẦN THỨ 2
(Kèm theo Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tổng Cục trưởng TCGDNN)

Stt

Nội dung, hoạt động

Thời gian dự kiến hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 tham dự các cuộc họp trực tuyến liên quan công tác chuẩn bị của kỳ thi để nắm bắt, báo cáo Lãnh đạo Bộ và triển khai sau khi được chỉ đạo

Năm 2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức thi KNN ASEAN

II

Kỳ thi Kỹ năng nghề Châu Á lần thứ 2 tham dự các cuộc họp trực tuyến liên quan công tác chuẩn bị của kỳ thi với tư cách là Quan sát viên để nắm bắt, báo cáo Lãnh Bộ và triển khai sau khi được chỉ đạo

Năm 2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức thi KNN Châu Á

III

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46

 

 

 

 

1

Họp Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam về công tác chuẩn bị và triển khai công tác huấn luyện thí sinh (Dự kiến: kế hoạch huấn luyện năm 2022, số lượng nghề tham dự, đơn vị đăng cai huấn luyện; thí sinh và chuyên gia huấn luyện; một số nội dung liên quan khác...)

19/11/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

2

Chuẩn bị và tham dự Hội nghị Đại hội đồng (GA) của Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới

Tháng 6 - tháng 10/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy theo tình hình thực tế có thể tham dự HN theo hình thức trực tuyến (theo lịch thông báo của Ban Tổ chức)

3

Chuẩn bị và tham dự tuần lễ chuẩn bị Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới (Hội nghị Ủy ban kỹ thuật) tại Thượng Hải, Trung Quốc

Quý IV/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy theo tình hình thực tế có thể tham dự HN theo hình thức trực tuyến (theo lịch thông báo của Ban Tổ chức)

4

Trao đổi với phía Trung Quốc đề nghị hỗ trợ trong công tác tham dự Kỳ thi (tập huấn trên thiết bị tổ chức thi đối với chuyên gia và thí sinh; Hỗ trợ trong công tác hậu cần khi tham dự kỳ thi)

Quý III - Quý IV/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5

Xây dựng kế hoạch hợp tác và ký MOU với GIZ, DENSO, SAMSUNG và các đối tác khác về tài trợ cho các nghề tham dự Kỳ thi KNN thế giới

Quý II - Quý IV/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6

Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách các nghề đăng ký thi Kỹ năng nghề thế giới

30/9/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

7

Đăng ký và làm các thủ tục chuẩn bị cho Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

15/10/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo quy định và thông báo của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới

8

Đăng ký chuyên gia tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

31/12/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo quy định và thông báo của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới

9

Lựa chọn thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tháng 12/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

10

Các hoạt động phát sinh theo yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi Kỹ năng nghề thế giới

Quý III - Quý IV/2021

Ban TC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

nhayMột số nội dung tại Phụ lục II Quyết định 186/QĐ-TCGDNN được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 290/QĐ-TCGDNN theo quy định tại Điều 1.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi