Nghị quyết 39/NQ-CP gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển dụng lao động

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHÍNH PHỦ
______

Số: 39/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ma-lai-xi-a về tuyển dụng lao động

_________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 09/TTr-LĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ma-lai-xi-a về tuyển dụng lao động ký năm 2015 như kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình nêu trên.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký văn bản gia hạn dưới hình thức Công hàm hoặc Thư đối ngoại.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục ủy quyền theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: LĐTBXH, NG, TP;

- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KGVX;

- Lưu: VT, QHQT(2).GT

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ma-lai-xi-a về tuyển dụng lao động
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 39/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!