Quyết định 1275/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1275/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1275/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1275/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Huân
Ngày ban hành:07/09/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1275/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 
 
----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 
 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1275 /QĐ - LĐTBXH ngày 07/9/2015 )
 
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương
 

TT
Tên thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
Ghi chú
I
LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
1
Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006;
Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/11/2006.
Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH
 
2
Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy
Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
5
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp giấy chứng nhận hết thời hạn
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bị mất, hỏng
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
7
Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
8
Cấp Chứng chỉ kiểm định viên
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
9
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với trường hợp Chứng chỉ hết hạn sử dụng
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
10
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với trường hợp bổ sung phạm vi kiểm định trong Chứng chỉ
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
11
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với trường hợp Chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
12
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với trường hợp Chứng chỉ bị thu hồi được xem xét để cấp lại
Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
 
II
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;
Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 
2
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;
Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 
3
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;
Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 
4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;
Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Cơ sở bảo trợ xã hội; Cơ quan quản lý cơ sở BTXH
 
III
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1
Thủ tục xác nhận liệt sĩ
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND các cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 
2
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH, Tỉnh ủy, thành ủy, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, các cơ quan Trung ương khác
 
3
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH, Tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, các cơ quan Trung ương khác
 
4
Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.
 
Thông tư liên tịch số 28/2013/TLLT- BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013
UBND cấp xã, BCH quân sự cấp huyện, Công an cấp huyện, Sở LĐTBXH, Công an cấp tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH
 
5
Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.
Thông tư liên tịch số 28/2013/TLLT- BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013
UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở LĐTBXH, Sở Nội vụ, UBND cấp tỉnh, Bộ GTVT, Bộ LĐTBXH
 
6
Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
Sở LĐTBXH, UBND cấp tỉnh, Bộ LĐTBXH.
 
7
Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH.
 
IV
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003; Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;
Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
2
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003; Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;
Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
3
Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003; Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;
Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
V
LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
1
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục Quản lý lao động ngoài nước
 
2
Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007
Cục QLLĐNN
 
3
Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục QLLĐNN
 
4
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục QLLĐNN
 
5
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn trên 90 ngày
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục QLLĐNN
 
6
Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục QLLĐNN
 
7
Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục QLLĐNN
 
8
Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.
Cục QLLĐNN
 
9
 Cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định Chính phủ
Thông tư liên Bộ số 12-TT/LB ngày 03/8/1992 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính; Thông tư liên Bộ số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 12-TT/LB
Cục QLLĐNN
 
10
Cấp Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 01/01/2007
Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007;
Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007.
Cục QLLĐNN
 
11
Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động đối với thị trường yêu cầu cao về tay nghề, ngoại ngữ
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
12
Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động củng cố và phát triển thị trường lao động truyền thống
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
13
Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
14
Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008.
 
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
15
Hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
16
Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
17
Hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
18
Hỗ trợ cho người lao động trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
19
Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
20
Hỗ trợ cho người lao động bi tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
21
Cấp Giấy xác nhận đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007;
Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007.
Cục QLLĐNN
 
22
Hỗ trợ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
23
 Cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007;
Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 
24
Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Quyết định số 20/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 02/8/2007.
Cục QLLĐNN
 
VI
LĨNH VỰC VIỆC LÀM
1
Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập
Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Bộ luật lao động 2012;
Luật việc làm 2013;
Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Tổ chức CT - XH cấp Trung ương
 
2
Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Bộ luật lao động 2012;
Luật việc làm 2013;
Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Tổ chức CT - XH cấp Trung ương
 
3
Cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân làm việc trong kỳ nghỉ tại Việt Nam
Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 6/6/2012
Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH
 
4
Cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân làm việc trong kỳ nghỉ tại Việt Nam
Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 6/6/2012
Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH
 
5
Cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014;
Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH
 
6
Cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014;
Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH
 
7
Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014;
Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH
 
VII
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
1
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;
Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty
 
2
Xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;
Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
Thủ tướng Chính phủ
 
3
Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Bộ, ngành làm chủ sở hữu (từ hạng III cho đến hạng Tổng công ty và tương đương)
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;
Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
Bộ, ngành được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty
 
4
Phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư tại Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2010.
CQ quyết định thành lập, quản lý c.ty hoặc CQ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.
 
VIII
LĨNH VỰC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
1
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH
 
2
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH
 
3
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
Sở LĐTBXH, Bộ LĐTBXH
 
4
Đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
IX
LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005;
Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2006.
Các Bộ, ngành
 
X
LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;
Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH
 
2
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;
Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH
 

 
II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Tỉnh
 

TT
Tên Thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
TTHC do Trung ương ban hành
TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung
Ghi chú
I
LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
1
Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc CQ được ủy quyền
X
 
 
2
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có)
Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
3
Gửibáo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
4
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
5
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Thông tư liên tịch số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
6
Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10-11-2011
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
7
Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
8
Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014
Sở LĐTBXH
 
X
 
 
II
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
UBND cấp xã, UBND cấp huyện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
2
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
Như trên
X
 
 
3
Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội các cấp
X
 
 
4
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:
- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương;
- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;
- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương.
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
X
 
 
5
Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với:
- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;
- Cơ sở do CQ, tổ chức cấp tỉnh thành lập;
- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
Sở LĐTBXH
X
 
 
6
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
Sở LĐTBXH
X
 
 
7
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
Sở LĐTBXH
X
 
 
8
Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện
Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011
Sở LĐTBXH
X
 
 
9
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Cơ sở bảo trợ xã hội; Cơ quan quản lý cơ sở BTXH
X
 
 
10
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Sở Nội vụ, UBND tỉnh
X
 
 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Nội vụ
11
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Sở Nội vụ, UBND tỉnh
X
 
Như trên
12
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Sở Nội vụ, UBND tỉnh
X
 
Như trên
13
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Sở Nội vụ, UBND tỉnh
X
 
Như trên
III
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH
X
 
 
2
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
3
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
4
Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:
- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;
- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;
- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.
- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
5
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH.
X
 
 
6
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH.
X
 
 
7
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH.
X
 
 
8
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Trưởng công an cấp huyện, Sở LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ ngành liên quan
X
 
 
9
Thủ tục giám định vết thương còn sót
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
Sở LĐTBXH, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên
X
 
 
10
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã,
Sở LĐTBXH
X
 
 
11
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.
Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013.
Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014.
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Sở YT, Bộ Quốc phòng
X
 
 
12
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.
Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH,
Sở YT
X
 
 
13
Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
X
 
 
14
Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
15
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
x
 
 
16
Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH, cơ quan liên quan theo thẩm quyền
X
 
 
17
Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH, Cơ quan liên quan theo thẩm quyền
X
 
 
18
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH.
X
 
 
19
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH.
X
 
 
20
Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH, Hội đồng giám định pháp y, Bộ LĐTBXH, các Cơ quan liên quan theo thẩm quyền.
X
 
 
21
Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
22
Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân
Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
23
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH
X
 
 
24
Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH
Sở LĐTBXH, Hội đồng giám định y khoa tỉnh
X
 
 
25
Thủ tục Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014
Sở LĐTBXH, UBND cấp tỉnh, Bộ LĐTBXH
X
 
 
26
Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013.
Thông tư liên tịch số 28/2013/TLLT- BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013
UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở LĐTBXH, UBND cấp tỉnh, các Cơ quan có liên quan.
X
 
 
27
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH
X
 
 
28
Thủ tục trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH ngày 05/01/2012
UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở LĐTBXH, UBND cấp tỉnh, các Cơ quan có liên quan
X
 
 
29
Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH ngày 05/01/2012
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH, UBND cấp tỉnh, các Cơ quan có liên quan
X
 
 
30
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoànthành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011.
Thông tư liên tịch số 08 /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012
UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH.
X
 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ
31
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011.
Thông tư liên tịch số 08 /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012
UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH.
X
 
Như trên
32
Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014
UBND cấp xã, Sở LĐTBXH
X
 
 
33
Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH,
Sở LĐTBXH
X
 
 
34
Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH, các Cơ quan có liên quan
X
 
 
IV
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
2
Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
3
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
4
Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
5
Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
6
Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội
Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012
Trung tâm CB-GD-LĐXH
X
 
 
7
Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội
Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012
Trung tâm CB-GD-LĐXH
X
 
 
8
Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội
Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009
Trung tâm CB-GD-LĐXH
X
 
 
9
Thủ tục trợ cấp 1 phần hoặc toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có thẻ BHYT
Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009
Trung tâm CB-GD-LĐXH
X
 
 
V
LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
1
Đăng ký hợp động nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007
Sở LĐTBXH hoặc Cơ quan được ủy quyền
X
 
 
2
Đăng ký hợp đồng cá nhân
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006;
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007
Sở LĐTBXH
X
 
 
VI
LĨNH VỰC VIỆC LÀM
1
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm đối với dự án có mức vốn vay trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg;
Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-LĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008.
UBND cấp tỉnh hoặc CQ Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội;
Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương
X
 
 
2
Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
Cơ quan Bảo hiểm xã hội
X
 
 
3
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
4
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Luật Việc làm 2013’
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
5
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
6
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
7
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
8
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
9
Giải quyết hỗ trợ học nghề
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
10
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
11
Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015;
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015
Sở LĐ-TB&XH;
Trung tâm Dịch vụ việc làm
X
 
 
12
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Luật Việc làm 2013;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.
UBND cấp tỉnh; Sở LĐ-TB&XH
X
 
 
13
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Bộ Luật Lao động 2012;
Luật Doanh nghiệp 2005;
Luật việc làm 2013;
Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014
 
UBND cấp tỉnh hoặc Sở LĐTBXH (theo ủy quyền)
X
 
 
14
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Bộ Luật Lao động 2012;
Luật Doanh nghiệp 2005;
Luật việc làm 2013;
Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014
UBND cấp tỉnh hoặc Sở LĐTBXH (theo ủy quyền)
X
 
 
15
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Như trên
Như trên
 
X
 
 
16
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Bộ Luật Lao động 2012;
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013;
Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014.
Sở LĐTBXH hoặc Cơ quan được ủy quyền
X
 
 
17
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Như trên
Như trên
X
 
 
18
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Như trên
Như trên
X
 
 
19
Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Như trên
Như trên
X
 
 
20
Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Như trên
Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở LĐTBXH
X
 
 
21
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
Như trên
Chủ tịch UBND cấp tỉnh
X
 
 
22
Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm
- Luật tổ chức Chính phủ 2001;
- Bộ luật lao động 2012;
- Luật việc làm 2013;
- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012.
UBND cấp tỉnh
X
 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ
23
Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm
- Luật tổ chức Chính phủ 2001;
- Bộ luật lao động 2012;
- Luật việc làm 2013;
- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012.
UBND cấp tỉnh
X
 
Như trên
VII
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
1
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.
Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013;
Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
X
 
 
2
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Bộ luật lao động năm 2012;
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.
Sở LĐTBXH hoặc Cơ quan được ủy quyền
X
 
 
3
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.
 
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;
Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
X
 
 
4
Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (từ hạng III cho đến hạng Tổng công ty và tương đương)
 
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;
Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
X
 
 
5
Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đến cơ quan QLNN về lao động cấp tỉnh
Bộ luật lao động năm 2012.
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ
Sở LĐTBXH hoặc CQ được ủy quyền
X
 
 
6
Phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư tại Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2010
Cơ quan quyết định thành lập, quản lý công ty
X
 
 
7
Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ
Thông tư số 03/LĐTBXH-TT ngày 13/01/1997.
Sở LĐTBXH
X
 
 
VIII
CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
1
Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
 
Sở LĐTBXH
X
 
 
2
Báo cáo về tình hình cho thuê lại lao động
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
Sở LĐTBXH
X
 
 
3
Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014
Sở LĐTBXH
X
 
 
IX
LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg;
Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2006
UBND cấp tỉnh
X
 
 
X
LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;
Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
2
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;
Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 
3
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;
Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
X
 
 

 
III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
 

TT
Tên Thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
TTHC do Trung ương ban hành
TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung
Ghi chú
I
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
2
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
3
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
4
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
5
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
6
Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
7
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
8
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
9
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh)
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
10
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
11
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
 
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
UBND cấp huyện
X
 
 
12
Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
UBND cấp huyện
X
 
 
13
Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện
Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011
Phòng LĐTBXH
X
 
 
14
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Cơ sở BTXH; Cơ quan quản lý cơ sở BTXH
X
 
 
15
Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
16
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
17
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
18
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
19
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
20
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012
 
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
21
Thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp huyện
X
 
 
22
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012.
UBND cấp xã; UBND cấp huyện
X
 
 
23
Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012; Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011.
UBND cấp huyện; Cơ quan quản lý cơ sở BTXH
X
 
 
24
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Nội vụ
25
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
Như trên
26
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
Như trên
27
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
Như trên
28
Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012; TTLT số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
Như trên
29
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012; TTLT số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
Như trên
30
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012; TTLT số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013
Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện
X
 
Như trên
II
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH
X
 
 
2
Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH
X
 
 
3
Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014
Phòng LĐTBXH
X
 
 
III
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013
UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH
X
 
 
2
Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm CBGDLĐXH
 
Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013
Tòa án nhân dân cấp huyện
X
 
 
3
Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm CBGDLĐXH
Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013
Tòa án nhân dân cấp huyện
X
 
 
4
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm QLSCN
Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010
Chủ tịch UBND cấp huyện
X
 
 
5
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm QLSCN
Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010
Chủ tịch UBND cấp huyện
X
 
 
IV
LĨNH VỰC VIỆC LÀM
1
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm đối với dự án có mức vốn vay dưới 100 triệu đồng
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.
Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008.
 
UBND cấp huyện hoặc CQ cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội;. Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương
X
 
 
V
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
 
 
 
 
 
1
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan QLNN về lao động cấp huyện
Bộ Luật lao động 2012
Phòng LĐTBXH
X
 
 
2
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
Bộ Luật lao động 2012
UBND cấp huyện
X
 
 

 
IV. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
 

TT
Tên Thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
TTHC do Trung ương ban hành
TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung
Ghi chú
I
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012
UBND cấp xã
X
 
 
2
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; mất Giấy xác nhận khuyết tật)
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012
UBND cấp xã
X
 
 
3
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợpthay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012
UBND cấp xã
X
 
 
4
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 sửa đổi Nghị định số 68/2008/NĐ-CP
UBND cấp xã; Cơ sở bảo trợ xã hội các cấp
X
 
 
5
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
QĐ số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014;
Thông tư 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014
UBND cấp xã
X
 
 
6
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
UBND cấp xã
X
 
 
7
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
UBND cấp xã
X
 
 
II
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1
Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014
UBND cấp xã
X
 
 
2
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013
UBND cấp xã
X
 
 
III
LĨNH VỰC VIỆC LÀM
1
Xác nhận hồ sơ vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008.
UBND cấp xã
 
X
 
IV
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1              
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010
 
UBND cấp xã
X
 
 
2              
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010
UBND cấp xã
X
 
 
3              
Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010
UBND cấp xã
X
 
 
4              
Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010
UBND cấp xã
X
 
 

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi