Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH nhà thầu in sổ ghi chép thông tin thị trường lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu in sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động năm 2020 của Cục Việc làm
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1115/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thanh
Ngày ban hành:18/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt gói thầu chọn nhà thầu in sổ ghi chép của Cục Việc làm trị giá 2,3 tỷ đồng

Ngày 18/9/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu in sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động năm 2020 của Cục Việc làm.

Cụ thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu in sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động năm 2020 của Cục Việc làm như sau:

Trước hết, tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là 2,3 tỷ đồng; trong đó kinh phí dự phòng là 200 triệu đồng.

Tiếp theo, nguồn vốn sử dụng từ kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động được Bộ giao tại Quyết định 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 và Quyết định 580/QĐ-LĐTBXH ngày 26/5/2020. Thời gian thực hiện kế hoạch trong năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
______________

Số: 1115/QĐ-LĐTBXH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành Trường Cao đẳng nghề tiếp cận trình độ Đông Nam Á

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư phát triển Trường kỹ thuật công nghệ thành trường Cao đẳng nghề tiếp cận trình độ khu vực Đông Nam Á;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-LĐTBXH ngày 26/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ;

Căn cứ Công văn số 1184/LĐTBXH-TCCB ngày 15/4/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đào tạo lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ;

Xét tờ trình số 57/TTr-CĐNKTCN-QLDA ngày 09/9/2010 của hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ (Chủ đầu tư dự án) về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ tại bản vẽ QH-01 do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Vương Long Hà Nội lập tháng 9/2010 với các giai đoạn đầu tư và các hạng mục chính như sau:

1. Giai đoạn 1 đến năm 2010:

- Đền bù giải phóng mặt bằng trên 75.470 m2 đất mới được cấp.

- Xây dựng nhà học lý thuyết số 1.

- Xây dựng nhà xưởng thực hành số 4.

- Xây dựng nhà ký túc xá số 11A.

- Nhà xưởng thực hành ô tô, cơ khí 1 tầng số 4C.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đồng bộ cho giai đoạn 1.

2. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 từ năm 2010 đến năm 2020:

- Xây dựng nhà điều hành lao động xuất khẩu và nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ số 3.

- Xây dựng nhà ăn số 12.

- Xây dựng trung tâm đào tạo lái xe ô tô.

- Xây dựng ký túc xá số 11B.

- Xây dựng nhà học lý thuyết số 2.

- Xây dựng xưởng thực hành số 4A.

- Xây dựng nhà thể thao đa năng số 10.

- Xây dựng nhà Bồi dưỡng lao động xuất khẩu kết hợp nhà hiệu bộ số 16A.

- Xây dựng nhà hội trường và thư viện + truyền thống số 5.

- Xây dựng xưởng thực hành số 4B.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đồng bộ cho từng giai đoạn.

Trước mắt tập trung đầu tư xây dựng các công trình sau: Nhà điều hành lao động xuất khẩu và nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ (nhà số 3), Nhà ăn (nhà số 12) và nhà Trung tâm đào tạo lái xe ô tô.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để điều chỉnh lại quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này và những điểm không thay đổi tại các Quyết định số 1286/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2007 và Quyết định số 1591/QĐ-LĐTBXH ngày 26/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- ho bạc NN thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi