Quyết định 1049/QĐ-LĐTBXH 2020 đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1049/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1049/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1049/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thanh
Ngày ban hành:26/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước

Ngày 26/8/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1049/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cụ thể, kinh phí tối đa theo kế hoạch là 295.000.000 đồng, trong đó kinh phí dự phòng là 29.500.000 đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được giao.

Bên cạnh đó, Kế hoạch gồm các nội dung sau: Xây dựng phóng sự truyền hình về chính sách và gương điển hình đi làm việc ở nước ngoài; Xây dựng phóng sự truyền hình lợi ích của việc tham gia các khóa đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài và các thông tin cần biết để tránh rủi ro khi đi làm việc ở nước ngoài; Xây dựng phóng sự phát thanh về chính sách và tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Đề án viết tin bài trên một số báo điện tử.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1049/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

______

Số: 1049/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

                                                                                    

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt kế hoạch và dự toán năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Căn cứ Công văn số 1091/QLLĐNN-TTTT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về triển khai thực hiện dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước cụ thể:

1. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là 295.000.000 đồng (Hai trăm chín năm triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 29.500.000 đồng (Hai mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).

2. Nguồn vốn sử dụng: Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) được giao tại Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Nội dung: Theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), định mức kinh tế-kỹ thuật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và các quy định có liên quan để lập phê duyệt dự toán các gói đặt hàng tuyên truyền làm cơ sở thực hiện việc đặt hàng, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng sản phẩm đặt hàng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản khác có liên quan.

2. Thực hiện việc đặt hàng tuyên truyền phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Thông tin (để đăng Website);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Thanh

 

 

 

ĐẶT HÀNG TUYÊN TRUYỀN CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội)

 

TT

Nội dung

Số lượng, khối lượng

1

Xây dựng phóng sự truyền hình về chính sách và gương điển hình đi làm việc ở nước ngoài.

03 tin với tổng thời gian 10 phút

2

Xây dựng phóng sự truyền hình lợi ích của việc tham gia các khóa đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài và các thông tin cần biết để tránh rủi ro khi đi làm việc ở nước ngoài.

03 tin với tổng thời gian 10 phút

3

Xây dựng phóng sự phát thanh về chính sách và tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

02 phóng sự thời sự, thời lượng 2 phút và 01 chương trình tư vấn chuyên sâu thời lượng 30 phút phát 2 lần trên Đài tiếng nói Việt Nam

4

Đặt hàng viết tin bài trên một số báo điện tử để định hướng thông tin về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

04 bài chuyên đề, độ dài khoảng 800-1000 chữ

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch đặt hàng của Cục Quản lý lao động ngoài nước:

- Tài sản, hàng hóa, dịch vụ đặt hàng phải mới 100%, ưu tiên lựa chọn hàng hóa, dịch vụ trong nước, năm sản xuất 2020 (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì trong thời gian gần nhất).

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật của tài sản, hàng hóa, dịch vụ đặt hàng phải tương đương hoặc ưu việt hơn hàng hóa đơn vị trình Bộ phê duyệt tại Công văn số 1091/QLLĐNN-TTTT ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Tổng chi phí nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí và chi phí bản quyền theo quy định của pháp luật.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi