Nghị định 175/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 175/1999NĐ-CP NGÀY  15  THÁNG 12 NĂM 1999

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU, MỨC TRỢ CẤP

VÀ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG,

PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH HOẠT PHÍ TỪ NGUỒN KINH PHÍ

THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước như sau :
1. Nâng mức tiền lương tối thiểu từ 144.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ lên      180.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước;
2. Tăng 25% mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang công tác và đã nghỉ hưu so với mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ;
3. Tăng 25% mức lương hưu và mức trợ cấp so với mức hiện hưởng theo quy định tại Nghị định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ đối với người nghỉ hưu và các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ bảo hiểm xã hội;
4. Tăng thêm quỹ trợ cấp 15% so với quỹ trợ cấp tính theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 và Nghị định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng do ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 8 năm 1994 (trừ số đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần).
Điều 2.
1. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm :
a) Hướng dẫn việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Nghị định này;
b) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập, xét duyệt quỹ tiền lương và quỹ sinh hoạt phí tăng thêm bảo đảm không vượt quá số kế hoạch trong ngân sách Nhà nước năm 2000 được duyệt và tránh gây đột biến về giá cả sinh hoạt;
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm :
a) Hướng dẫn việc nâng mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định này;
b) Căn cứ vào tổng quỹ trợ cấp tăng thêm quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định này hướng dẫn cụ thể mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thêm đối với từng đối tượng người có công theo nguyên tắc mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thêm cao nhất cũng không vượt quá 25% so với mức hiện hưởng;
c) Hướng dẫn các địa phương lập, xét duyệt quỹ lương hưu và quỹ trợ cấp tăng thêm bảo đảm không vượt quá số kế hoạch trong ngân sách Nhà nước năm 2000 được duyệt;
3. Bộ Tài chính bố trí quỹ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp tăng thêm quy định tại Nghị định này trong ngân sách Nhà nước các cấp theo phân cấp hiện hành. Cơ quan tài chính các cấp chỉ cấp phát kinh phí trả lương và phụ cấp, trợ cấp tăng thêm sau khi có kết quả xét duyệt của các Bộ, ngành nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
4. Bộ Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn các đơn vị có nguồn thu xây dựng cơ chế tài chính, trong đó quy định rõ các nguồn thu, sử dụng các nguồn thu; xây dựng chính sách khuyến khích những đơn vị có nguồn thu lớn và dành một phần từ nguồn thu để ưu tiên cho việc tự trang trải quỹ lương.
Điều 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sau khi có thoả thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành những quy định của Nghị định này đối với các lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập và tổng hợp quỹ tiền lương, quỹ phụ cấp, quỹ trợ cấp và quỹ sinh hoạt phí tăng thêm của Bộ, ngành, địa phương mình gửi 04 bản về cơ quan chủ trì quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Nghị định này để các Bộ, ngành xét duyệt trước khi thực hiện. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí theo mức đã quy định sau khi đã được các Bộ, ngành phê duyệt và được truy lĩnh theo mức quy định tại Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.
Điều 5. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.
Các khoản trích và chế độ được hưởng theo lương hoặc sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định này.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Thuộc tính văn bản
Nghị định 175/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 175/1999/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/12/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 175/1999NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1999
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU, MỨC TRỢ CẤP
VÀ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG,
PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH HOẠT PHÍ TỪ NGUỒN KINH PHÍ
THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước như sau :

1. Nâng mức tiền lương tối thiểu từ 144.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ lên 180.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước;

2. Tăng 25% mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang công tác và đã nghỉ hưu so với mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ;

3. Tăng 25% mức lương hưu và mức trợ cấp so với mức hiện hưởng theo quy định tại Nghị định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ đối với người nghỉ hưu và các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ bảo hiểm xã hội;

4. Tăng thêm quỹ trợ cấp 15% so với quỹ trợ cấp tính theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 và Nghị định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng do ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 8 năm 1994 (trừ số đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần).

 

Điều 2.

1. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm :

a) Hướng dẫn việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Nghị định này;

 

b) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập, xét duyệt quỹ tiền lương và quỹ sinh hoạt phí tăng thêm bảo đảm không vượt quá số kế hoạch trong ngân sách Nhà nước năm 2000 được duyệt và tránh gây đột biến về giá cả sinh hoạt;

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm :

a) Hướng dẫn việc nâng mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định này;

b) Căn cứ vào tổng quỹ trợ cấp tăng thêm quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định này hướng dẫn cụ thể mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thêm đối với từng đối tượng người có công theo nguyên tắc mức trợ cấp được điều chỉnh tăng thêm cao nhất cũng không vượt quá 25% so với mức hiện hưởng;

c) Hướng dẫn các địa phương lập, xét duyệt quỹ lương hưu và quỹ trợ cấp tăng thêm bảo đảm không vượt quá số kế hoạch trong ngân sách Nhà nước năm 2000 được duyệt;

3. Bộ Tài chính bố trí quỹ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp tăng thêm quy định tại Nghị định này trong ngân sách Nhà nước các cấp theo phân cấp hiện hành. Cơ quan tài chính các cấp chỉ cấp phát kinh phí trả lương và phụ cấp, trợ cấp tăng thêm sau khi có kết quả xét duyệt của các Bộ, ngành nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

4. Bộ Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn các đơn vị có nguồn thu xây dựng cơ chế tài chính, trong đó quy định rõ các nguồn thu, sử dụng các nguồn thu; xây dựng chính sách khuyến khích những đơn vị có nguồn thu lớn và dành một phần từ nguồn thu để ưu tiên cho việc tự trang trải quỹ lương.

 

Điều 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sau khi có thoả thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành những quy định của Nghị định này đối với các lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập và tổng hợp quỹ tiền lương, quỹ phụ cấp, quỹ trợ cấp và quỹ sinh hoạt phí tăng thêm của Bộ, ngành, địa phương mình gửi 04 bản về cơ quan chủ trì quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Nghị định này để các Bộ, ngành xét duyệt trước khi thực hiện. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí theo mức đã quy định sau khi đã được các Bộ, ngành phê duyệt và được truy lĩnh theo mức quy định tại Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

 

Điều 5. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Các khoản trích và chế độ được hưởng theo lương hoặc sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định này.

 

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 175/1999/ND-CP
Hanoi, December 15, 1999

 
DECREE
ON THE READJUSTMENT OF THE MINIMUM WAGE LEVEL AND THE LEVELS OF SUBSIDY AND COST-OF-LIVING ALLOWANCE APPLICABLE TO WAGE-EARNERS, AND SUBJECTS ENTITLED TO ALLOWANCES, SUBSIDIES AND COST-OF-LIVING ALLOWANCE FROM THE STATE BUDGET’S FUNDING SOURCE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel,
DECREE:
Article 1.- As from January 1st, 2000, to readjust the minimum wage level, and the levels of subsidy and cost-of-living allowance applicable to subjects entitled to wage, allowance, subsidy and cost-of-living allowance from the State budget’s funding source as follows:
1. To raise the minimum wage level from 144,000 VND/month as stipulated in the Government’s Decree No. 06/CP of January 21, 1997 to 180,000 VND/month for subjects enjoying wage or salary and allowance(s) paid from the State budget’s funding source;
2. To increase by 25% the monthly cost-of-living allowance for commune, ward or district township officials who either are in active service or have retired, over the allowance levels prescribed in the Government’s Decree No. 09/1998/ND-CP of January 23, 1998;
3. To increase by 25 % the level of pension and subsidy currently stipulated in the Government’s Decree No. 06/CP of January 21, 1997 for pensioners and subjects enjoying monthly subsidies under the social insurance regime;
4. To increase by 15% the subsidy fund stipulated in the Government’s Decree No. 28/CP of April 29, 1995 and Decree No. 06/CP of January 21, 1997 for subjects enjoying the monthly subsidies under the provisions of the "Ordinance on the preferential treatment of revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution" passed by the National Assembly Standing Committee on August 29, 1994 (except for those who have been paid subsidy in lump-sum).
Article 2.-
1. The Government Commission for Organization and Personnel shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Central Organization Commission in:
a) Guiding the readjustment of minimum wage level and allowance levels prescribed in Clauses 1 and 2, Article 1 of this Decree;
b) Guiding the ministries, branches and localities in setting up and ratifying the increased wage and allowance funds, ensuring that they shall not exceed the planned amount stated in the approved 2000 State budget and shall not cause sudden changes in prices;
2. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affair shall assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Finance and the Central Organization Commission in:
a) Guiding the increase of pension and subsidy levels for subjects enjoying the monthly allowance under the social insurance regime as prescribed in Clause 3, Article 1 this Decree;
b) Based on the total increased subsidy fund stipulated in Clause 4, Article 1 of this Decree, providing detailed guidance on the increased subsidy levels for each subject being persons with meritorious services to the revolution on the principle that the highest increased subsidy level shall not exceed 25% of the current level;
c) Guiding the localities in setting up and ratifying the increased pension fund and subsidy fund, ensuring that they shall not exceed the planned amount stated in the approved 2000 State budget;
3. The Ministry of Finance shall incorporate the increased wage, allowance and subsidy funds stipulated in this Decree in the State budget at all levels as currently assigned. The financial bodies at all levels shall allocate fund for increased wage, allowance and subsidy only after getting the approval of the ministries and branches stated in Clauses 1 and 2 of this Article;
4. The Ministry of Finance shall coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel in guiding units with revenue sources in working out the financial mechanism clearly defining the revenue sources and the use of revenue sources; in working out policies to encourage units with high revenue sources to set aside part of their revenue to cover the wage fund by themselves.
Article 3.- The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall, after consulting the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Finance and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, guide the implementation of this Decree�s provisions for the armed forces units under their respective management.
Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to map out and synthesize their respective increased wage fund, allowance fund, subsidy fund and cost-of-living fund, and send 4 (four) copies to the chairing agencies stipulated in Clauses 1 and 2, Article 2 of this Decree for approval. The ministries, branches and localities shall pay wage, allowance, subsidy and cost-of-living allowance at the prescribed levels only after obtaining the approval from those ministries and branches, and shall be repaid at the level stipulated in this Decree as from January 1st, 2000.
Article 5.- This Decree takes effect from January 1st, 2000.
Other deductions and wage-related regime or cost-of-living allowance for subjects enjoying wage or cost-of-living allowance from the State budget’s funding source shall be recalculated correspondingly to the readjustment of the minimum wage level and cost-of-living allowance levels as prescribed in this Decree.
Article 4.- The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!