Chỉ thị 05/2007/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN

 

Số: 05/CT-BTS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

 

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản

 

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản, hệ thống Thanh tra Thuỷ sản đã được kiện toàn. ở Trung ương, tổ chức Thanh tra Bộ đang được kiện toàn; đã tiếp nhận biên chế, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản từ Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản. Theo Nghị định số 107/2005/NĐ-CP, Thanh tra Bộ thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, nhưng hiện nay hoạt động chủ yếu của Thanh tra Bộ vẫn là tiến hành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, giảI quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2005/NĐ-CP; về thanh tra chuyên ngành mới triển khai được các hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản chưa triển khai được do thiếu biên chế. ở địa phương, hầu hết các Sở Thuỷ sản đã kiện toàn xong tổ chức của Thanh tra Sở theo Nghị định số 107/2005/NĐ-CP và hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên tổ chức hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản từ Trung ương đến địa phương còn nhiều lúng túng, ở Bộ chưa xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động của Thanh tra Bộ với các cục quản lý chuyên ngành để làm cơ sở cho các Sở Thuỷ sản xây dựng quy chế phối hợp giữa Thanh tra Sở với Chi cục quản lý chuyên ngành thuỷ sản.

Ở các Viện, Trường, Trung tâm, các Tổng công ty một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, làm nảy sinh đơn thư vượt cấp. Có những nội dung trong kết luận thanh tra chưa đưc thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ (là đối tượng thanh tra) thực hiện triệt để.

Thực trạng trên là do :

 Văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan có những điểm chưa thống nhất, một số quy định chưa phù hợp.

Thủ trưởng một số đơn vị chưa thật sự coi trọng công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; có đơn vị chưa có tổ chức thanh tra, chưa bố trí cán bộ có năng lực làm công tác thanh tra, hiện tượng cán bộ tổ chức, văn phòng kiêm nhiệm Thanh tra còn phổ biến.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản chỉ thị :

1.Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục chức năng của Bộ rà soát lại các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động Thanh tra Thuỷ sản, kiến nghị đề xuất với Bộ trưởng hướng sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thuỷ sản từ Trung ương đến địa phương.

Trong Quý III/2007 tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 107/2005/NĐ-CP.

2. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn tổ chức của Thanh tra Bộ theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTS ngày 19/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ; kiện toàn tổ chức các phòng thuộc Thanh tra Bộ; bổ sung đủ biên ché theo chỉ tiêu đã được Bộ trưởng phê duyệt năm 2007; việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ phải xong trong Quý III/2007.

3. Các Sở Thuỷ sản tiếp tục kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở theo đúng quy định của Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BTS-BNV ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thuỷ sản ở địa phương. Việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở phải đảm bảo đủ biên chế, tính gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, tiến hành đồng thời việc kiện toàn tổ chức của các Chi cục quản lý chuyên ngành thuỷ sản để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuỷ sản ở địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thuỷ sản trước ngày 31/12/2007.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tổng công ty trong việc kiện toàn tổ chức Thanh tra, lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ làm công tác thanh tra :

- Các Tổng công ty phải tổ chức phòng hoặc ban thanh tra, ít nhất phải có từ 2 đến 3 cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra.

- Các Viện, Trường, Trung tâm cứ từ 1 đến 2 cán bộ chuyên trách thuộc phòng tổ chức làm công tác thanh tra.

5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng giám đốc các Tổng công ty :

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thuỷ sản phải kiện toàn lại tổ chức thanh tra của đơn vị mình. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thuỷ sản trước 31/12/2007.

- Phải lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị; định kỳ báo cáo (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm) kết quả thực hiện kế hoạch về Bộ Thuỷ sản.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra và qiải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Tạ Quang Ngọc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi