Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL

Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2522/CT-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:26/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về gia đình
Đây là một trong những nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra cho các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở và các đơn vị liên quan trong Chỉ thị số 2522/CT-BVHTTDL ngày 26/07/2012 về việc tổ chức thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình…
Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và định kỳ hàng năm báo cáo bằng văn bản trước ngày 25/12.

Xem chi tiết Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------------------
Số: 2522/CT-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

 
 
CHỈ THỊ
Về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
 
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trong quý III năm 2012.
2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Chiến lược; vị trí, vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược.
3. Căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được ban hành theo Quyết định số 2744/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tham mưu cho Bộ trưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai hoạt động xây dựng, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình sau khi được phê duyệt theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.
a) Các đề án, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt, về các nội dung:
- Nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững;
- Kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;
- Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
b) Các đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt, về các nội dung:
- Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;
- Xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình;
- Công tác an sinh xã hội.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
5. Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và định kỳ hàng năm báo cáo bằng văn bản (gửi về Vụ Gia đình) trước ngày 25 tháng 12.
6. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vào năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (KGVX);
- Các Bộ: TTTT, GDĐT, LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở VHTTDL;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- TW hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VP, GĐ, HN(200).
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hôn nhân gia đình

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi