Quyết định 424/QĐ-TTg 2024 bổ sung phân công xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 424/QĐ-TTg

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:424/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:16/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 16/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 424/QĐ-TTg bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dưới đây là một số nhiệm vụ đáng chú ý sau:

1. Các nhiệm vụ cần nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung hiện hành gồm có:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, rà soát Nghị quyết 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; báo cáo Chính phủ trước ngày 30/9/2024;

- Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; báo cáo Chính phủ trước ngày 30/9//2024 và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp vào 31/10/2024…

2. Các nhiệm vụ cần nghiên cứu, đề xuất ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết bao gồm:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi;

- Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 424/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 424/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ
xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ban hành kèm theo Quyết
định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
K
ế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đ án Định
hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

 

__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đ án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về triển khai kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phần D. Các nhiệm vụ lập pháp mới vào Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Bộ Nội vụ trên cơ sở đề nghị của Hội Luật Gia Việt Nam phối hợp nghiên cứu, rà soát Luật Trưng cầu ý dân; Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, rà soát Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh “tài sản số” (“tài sản ảo”, “tài sản mã hóa”), quản lý các giao dịch liên quan đến “tài sản số” (“tài sản ảo”, “tài sản mã hóa”).
Báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ nêu tại khoản này trước ngày 31/12/2024.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chủ động báo cáo Chính phủ và gửi Báo cáo kết quả nghiên cứu đã hoàn thiện về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp đúng thời hạn.
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ lập pháp mới để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;

- Lưu: VT, PL.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

Phụ lc

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV

(Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024

của Thủ tướng Chính phủ)

_________________

D. CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời hạn báo cáo Chính phủ (chậm nhất trước ngày)

Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp

I.

Các nhiệm vụ cần nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành

1.

Nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nng

 

Đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát

2.

Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

30/9/2024

31/10/2024

3.

Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

 

30/9/2024

31/10/2024

4.

Nghiên cứu, rà soát Luật Quy hoạch

 

30/9/2024

31/10/2024

5.

Nghiên cứu, rà soát Luật Đầu tư công

 

30/9/2024

31/10/2024

6.

Nghiên cứu, rà soát Luật Cư trú

Bộ Công an

Đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát

7.

Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ

Bộ Nội vụ

30/9/2024

31/10/2024

8.

Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức chính quyền địa phương

30/9/2024

31/10/2024

9.

Nghiên cứu, rà soát Luật Giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

30/9/2024

31/10/2024

10.

Nghiên cứu, rà soát Luật Thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp

30/9/2024

31/10/2024

11.

Nghiên cứu, rà soát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

30/9/2024

31/10/2024

12.

Nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán độc lập

30/9/2024

31/10/2024

13.

Nghiên cứu, rà soát Luật Kế toán

30/9/2024

31/10/2024

14.

Nghiên cứu, rà soát Luật Bình đẳng giới

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phối hợp

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

30/9/2025

31/10/2025

II.

Các nhiệm vụ cần nghiên cứu, đề xuất ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết

15.

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi

Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/5/2024

30/5/2024

16.

Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an

30/9/2024

31/10/2024

17.

Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

30/9/2024

31/10/2024

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi