Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3088/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:10/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

----------------------------

Số: 3088/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 8  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL

ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ

-------------------------

BỘ TR­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu dẫn chiếu tại Phụ lục của Điều 1 Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ như sau:
1. Phụ lục I.
Thay cụm từ “Xét đề nghị” thành cụm từ “Theo đề nghị” tại phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 1, Mẫu 2 Mẫu 3.
2. Phụ lục X.
- Sửa cụm từ “điều lệ/quy chế” thành “Điều lệ/Quy chế” tại các Mẫu 5.1a.
- Đặt dòng chữ “Hà Nội, ngày....tháng...năm...” căn giữa dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ tại Mẫu 1.
- Sửa cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12  năm 2001 ” thành cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ... tháng ... năm ... ” tại Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 5.1.a, Mẫu 5.1.b, Mẫu 6.1.
Điều 2.
Bãi bỏ khoản 3 Điều 1: “3. Bãi bỏ Điều...” tại các Mẫu 4, Mẫu 5 của Phụ lục I và các Mẫu 5.1a, Mẫu 5.1b, Mẫu 5.2 của Phụ lục X.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Văn phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Nếu phát hiện thêm văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, Văn phòng sẽ tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bổ sung.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 4;                                                             

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VP(HCTC), NTH.100.                                                     

BỘ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Tuấn Anh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
----------------------------
Số: 3088/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

                              
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL
ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ
-------------------------
BỘ TR­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;
Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
                                  
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu dẫn chiếu tại Phụ lục của Điều 1 Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ như sau:
1. Phụ lục I.
Thay cụm từ “Xét đề nghị” thành cụm từ “Theo đề nghị” tại phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 1, Mẫu 2 và Mẫu 3.
2. Phụ lục X.
- Sửa cụm từ “điều lệ/quy chế” thành “Điều lệ/Quy chế” tại các Mẫu 5.1a.
- Đặt dòng chữ “Hà Nội, ngày....tháng...năm...” căn giữa dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ tại Mẫu 1.
- Sửa cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ” thành cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ... tháng ... năm ... ” tại Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 5.1.a, Mẫu 5.1.b, Mẫu 6.1.
Điều 2.
Bãi bỏ khoản 3 Điều 1: “3. Bãi bỏ Điều...” tại các Mẫu 4, Mẫu 5 của Phụ lục Icác Mẫu 5.1a, Mẫu 5.1b, Mẫu 5.2 của Phụ lục X.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Văn phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Nếu phát hiện thêm văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, Văn phòng sẽ tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bổ sung.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                                     
-Như Điều 4;                                                             
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP(HCTC), NTH.100.                                                     
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Hoàng Tuấn Anh

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi