Nghị quyết 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 30/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021, tổ chức vào ngày 02 tháng 3 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 ở một số địa phương, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lụt, vùng bị phong tỏa do dịch bệnh; gắn với bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Toàn thể nhân dân ta vui xuân, đón Tết trong không khí phấn khởi, vui tươi, đầm ấm và an toàn. Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước, chúng ta cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 02 tháng giảm 0,14% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách Trung ương và địa phương được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2021 đạt 21,3% so với dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định. Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 23,2%, xuất siêu 1,29 tỷ USD. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực; đã khai trương và đưa vào hoạt động Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thuận lợi; năng suất, giá lúa vụ Đông Xuân cao hơn năm trước; khu vực công nghiệp tiếp tục xu hướng phục hồi, tính chung 02 tháng đầu năm 2021 ước tăng 7,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,49%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 4% và số vốn đăng ký mới tăng 52,2%.

Ngay sau Tết Nguyên đán, các bộ, ngành địa phương đã tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2021, tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa, xã hội, đối ngoại, hội nhập quốc tế được quan tâm, thực hiện hiệu quả...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là lực lượng y tế, quân đội, công an, tình nguyện viên đã chủ động, quyết liệt triển khai kịp thời các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Đặc biệt, công tác đặt hàng nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 được khẩn trương thực hiện, góp phần ổn định tâm lý, đời sống nhân dân.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động, ảnh hưởng trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới, khu vực và nước ta. Ở trong nước, tại một số địa phương vẫn còn trường hợp lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải và du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; tiêu thụ sản phẩm nông sản ở một số địa phương vùng dịch gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành là kiên định tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từng thành viên Chính phủ nỗ lực hơn nữa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng cấp bách; bảo đảm công khai, minh bạch, không để tồn đọng nhiệm vụ; chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của Quý I và cả năm 2021; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư trong đó chọn lọc, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng, nhất là dòng vốn đầu tư dịch chuyển của các tập đoàn lớn, công nghệ cao trên thế giới và trong khu vực; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan đề xuất các giải pháp phát triển các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

- Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyệt đối không được chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19; sát sao hơn nữa trong chỉ đạo điều hành; chủ động theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước; nghiên cứu, phân tích kỹ xu hướng, tác động, ảnh hưởng để đề xuất các giải pháp, đối sách hiệu quả, khả thi cả trong ngắn hạn, trung hạn, ứng phó kịp thời với tình hình, diễn biến của dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực du lịch, vận tải, bán lẻ...

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương tiếp tục quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần “5K + vắc-xin”, thực hiện nghiêm việc cập nhật, đánh giá mức độ an toàn về dịch Covid-19 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú; khi xuất hiện ổ dịch, cần truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh ổ dịch, xét nghiệm diện rộng, khẩn trương dập dịch; đề cao cảnh giác, nhất là những chủng vi-rút mới có thể lây nhiễm trong cộng đồng.

Khẩn trương triển khai tiêm vắc-xin cho người dân theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Thông báo số 50-CV/TW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương về chủ trương mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng “Đề án về bảo đảm nguồn cung ứng vắc-xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2021.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương bảo đảm cân đối nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ trong và ngoài nước phục vụ cho hoạt động phòng, chống dịch, nhất là kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; tiếp tục cơ cấu lại và xử lý hiệu quả nợ xấu trong hệ thống tín dụng, ngân hàng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) và tổ chức triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh các chính sách, biện pháp hỗ trợ hiện tại; nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ mới giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy nhanh phục hồi kinh tế, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,5% năm 2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng Chính phủ chuẩn bị kỹ, sớm đề xuất tổ chức Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh trong nước.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tại các tỉnh Miền Trung và chuẩn bị điều kiện phòng, chống trong mùa bão, lũ sắp tới; phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

- Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất các chính sách, giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh, khơi thông nguồn lực đối với các trụ cột, đầu tàu tăng trưởng kinh tế, nhất là các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh trọng điểm khác.

- Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi để kịp thời đề xuất các chính sách thúc đẩy nền kinh tế trong nước, tăng trưởng xuất khẩu, bảo hộ công dân, bảo hộ dòng vốn đầu tư ra nước ngoài.

- Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động đề xuất các giải pháp kích cầu du lịch trong nước gắn với bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xúc tiến du lịch quốc tế khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan, địa phương có liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ các địa phương thực hiện thành công Đề án, góp phần phát triển nền kinh tế xanh và vì một Việt Nam xanh.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

- Bộ Quốc phòng chủ động phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, nhất là biên giới Tây Nam, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

- Bộ Công an chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác truyền thông và triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo để hạn chế khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo đúng thời hạn quy định. Các Thành viên Chính phủ tập trung xử lý giải quyết các công việc tồn đọng trong phạm vi trách nhiệm được giao.

2. Về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chủ động giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

3. Về kết quả thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện Báo cáo; trên cơ sở đó, giao Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11 theo quy định; chủ động giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

4. Về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại chưa giải ngân và chưa phân bổ từ nguồn vốn thuộc Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến tại phiên họp về việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại chưa giải ngân và chưa phân bổ từ nguồn vốn thuộc Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 ngày 26 tháng 12 năm 2016 để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; chủ động giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

5. Về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Giao Bộ Tài chính chủ trì, tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, rà soát kỹ và hoàn thiện nội dung Báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định; chủ động giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội những nội dung liên quan theo quy định.

6. Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Thành viên Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

- Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung dự thảo Nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn và thông qua tại một kỳ họp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương gửi các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định.

7. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 02 năm 2021.

a) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao

Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành, trình các đề án, nhiệm vụ giao quá hạn, trình trước ngày 15 tháng 3 năm 2021; đồng thời bảo đảm tiến độ trình các đề án theo chương trình công tác tháng 3 năm 2021, không để phát sinh nợ đọng.

b) Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình và văn bản quy định chi tiết; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết đang nợ đọng, quyết tâm không còn văn bản nợ đọng trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ. Đồng thời, chủ động có kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 theo đúng tiến độ phân công, không để phát sinh nợ đọng mới.

- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).VH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

  

thuộc tính Nghị quyết 30/NQ-CP

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:30/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:10/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương triển khai tiêm vắc-xin

Ngày 10/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021.

Theo đó, Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương triển khai tiêm vắc-xin cho người dân theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Thông báo 50-CV/TW ngày 19/02/2021. Đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương tiếp tục quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “5K + vắc-xin”; thực hiện nghiêm việc cập nhật, đánh giá mức độ an toàn về dịch đối với các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú…

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ chủ trì việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy nhanh phục hồi kinh tế, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế là 6,5% trong năm 2021. Mặt khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cần phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ trong công tác chuẩn bị để sớm đề xuất tổ chức Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Xem chi tiết Nghị quyết30/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Resolution 30/NQ-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi