Quyết định 3300/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Về việc cho phép lập dự án đầu tư Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 3300/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc cho phép lập dự án đầu tư "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải

lĩnh vực hàng không dân dụng"

(Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;

Căn cứ quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT năm 2008 theo QĐ số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của TTgCP;

Xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam tại văn bản số 3212/TTr-CHK ngày 14/10/2008 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư dự án "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho phép Cục Hàng không  Việt Nam lập dự án đầu tư Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của TTgCP);

Địa điểm : Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao nhiệm vụ:

- Chủ đầu tư: Cục Hàng không Việt Nam.

- Tư vấn thực hiện : Chọn tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành.

- Tiến độ thực hiện : Theo đề cương được duyệt.

- Kinh phí thực hiện : Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (Để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;

- Các Bộ KH&ĐT; Tài chính; TT&TT;

- Kho bạc NN;

- Lưu: VT, KHĐT (10).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Nghĩa Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3300/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Về việc cho phép lập dự án đầu tư "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng" (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3300/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!