Quyết định 3233/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3233/QĐ-BGTVT

Quyết định 3233/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007”
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3233/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành:24/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3233/QĐ-BGTVT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 3233/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen th­ưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Vận tải thủy và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007” cho 73 tập thể thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy ( Có danh sách kèm theo )

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận :
- Nh­ư Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- L­ưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

 73 TẬP THỂ THUỘC TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 3233 /QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2008)

TẬP THỂ:

1. Công ty cổ phần Vận tải thủy số 1

2. Đoàn tầu 1 ĐKN 01, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 1

3. Đoàn tầu 1 ĐKN 02, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 1

4. Đoàn tầu 1 ĐKN 06, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 1

5. Đoàn tầu 1TĐ40 - Công ty cổ phần Vận tải thủy số 1

6. Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

7. Văn phòng Đảng ủy, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2           

8. Phòng Vận tải, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2       

9. Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2  

10. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 

11. Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2  

12. Phòng Khoa học kỹ thuật, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 

13. Phòng Quản lý phương tiện, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

14. Văn phòng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

15. Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2     

16. Ban Kỹ thuật điều độ, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Cty cổ phần Vận tải thủy số 2

17. Ban Kế hoạch vật tư, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Cty cổ phần Vận tải thủy số 2

18. Tổ sắt hàn 2, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

19. Tổ sắt hàn 8, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

20. Chi nhánh Xí nghiệp 02, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2     

21. Văn phòng, Chi nhánh Xí nghiệp 02, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

22. Tổ sắt hàn 5, Chi nhánh Xí nghiệp 02, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2         

23. Đoàn tầu 2 TĐ 56, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

24. Đoàn tầu 2 TĐ 87, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 

25. Đoàn tầu 2 TĐ 88, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2                                     

26. Đoàn tầu 2 TĐ 89, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

27. Đoàn tầu 2 TĐ 102, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

28. Đoàn tầu 2 TĐ 115, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

29. Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

30. Xí nghiệp Bến xe khách Lạc Long, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

31. Đoàn tầu 3 TĐ09, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

32. Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

33. Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

34. Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

35. Phòng Điều độ vận tải, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

36. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

37. Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tầu 81, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

38. Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tầu 200, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

39. Đoàn tầu TĐ 08 - 4, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

40. Đoàn tầu TĐ 09 - 4, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

41. Đoàn tầu TĐ 26 - 4, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

42. Đoàn tầu TĐ 75 - 4, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

43. Đoàn tầu TĐ 78 - 4, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

44. Đoàn tầu TĐ 22 - 4, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

45. Tổ nguội, Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 81, Cty cổ phần Vận tải thủy số 4

46. Tổ sắt hàn 1, Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 81, Cty cổ phần Vận tải thủy số 4

47. Tổ sắt hàn 1, Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ - Trục vớt - Công trình, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

48. Tổ sắt hàn 2, Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 200, Cty cổ phần Vận tải thủy số 4

49. Tổ sắt hàn 5, Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 200, Cty cổ phần Vận tải thủy số 4

50. Cảng Hà Nội

51. Phòng Tài chính kế toán, Cảng Hà Nội

52. Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

53. Chi nhánh Bắc Giang, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

54. Phòng Kế toán tài chính, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

55. Phòng Tổ chức lao động tiền lương, Cảng Việt Trì

56. Phòng Hành chính quản trị, Cảng Việt Trì

57. Phòng Khai thác và kinh doanh, Cảng Việt Trì

58. Phòng Kỹ thuật vật tư, Cảng Việt Trì

59. Tổ bốc xếp số 4, Cảng Việt Trì

60. Xưởng Cơ khí, Cảng Việt Trì

61. Trung tâm Dịch vụ, Cảng Việt Trì

62. Tổ Dịch vụ than, Cảng Việt Trì

63. Công ty Xây lắp và tư vấn thiết kế

64. Công ty Nhân lực và Thương mại Quốc tế

65. Đoàn tầu TĐ 1422NĐ, Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định

66. Đoàn tầu TĐ 1748NĐ, Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định

67. Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải

68. Đoàn tàu TĐB 17, Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải

69. Văn phòng tổng hợp

70. Phòng Kinh doanh   

71. Phòng Khoa học kỹ thuật và Hợp tác quốc tế

72. Phòng Tài chính kế toán

73. Chi nhánh Tổng Công ty tại Quảng Ninh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi