Quyết định 3234/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3234/QĐ-BGTVT

Quyết định 3234/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3234/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành:24/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3234/QĐ-BGTVT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số: 3234/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc tặng bằng khen

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
 

ăn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Vận tải thủy và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 11 tập thể, 26 cá nhân thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy ( Có danh sách kèm theo )

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận :
- Nh­ư Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- L­ưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TR
ƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

 11 TẬP THỂ VÀ 26 CÁ NHÂN THUỘC TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số 3234 /QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2008)

I. TẬP THỂ:

1. Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

2. Đoàn tầu 3TĐ 09, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

3. Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

4. Phòng Điều độ vận tải, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

5. Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

6. Xí nghiệp Sửa chữa tầu 200, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

7. Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

8. Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

9. Cảng Hà Nội

10. Phòng Kinh doanh

11. Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải

II. CÁ NHÂN:

1. Phạm Văn Lành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty

2. Trần Xuân Đính, Phó Tổng Giám đốc

3. Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng tổng hợp

4. Nguyễn Tử Thư, Phó Chánh Văn phòng tổng hợp

5. Vũ Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải

6. Nguyễn Đăng Doanh, Thuyền trưởng tầu TĐB 17, Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải

7. Vũ Cao Thắng, Trưởng phòng Quản lý phương tiện, Công ty CP Vận tải thủy số 2

8. Quách Phấn Kỳ, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

9. Lê Ngọc Tiện, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

10. Tống Văn Sự, Công nhân Tổ Sắt hàn 8, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

11. Hoàng Phú Cường, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Lạc Long, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

12. Nguyễn Văn Trung, Xưởng trưởng Xưởng Sửa chữa Hiệp Hưng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

13. Phạm Huy Ngàn, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Cty cổ phần Vận tải thủy số 3

14. Trịnh Minh Nghìn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

15. Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

16. Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

17. Nguyễn Quang Chiểu, Thuyền trưởng TĐ09 - 4, Công ty CP Vận tải thủy số 4

18. Lê Văn Soái, Trưởng phòng Điều độ vận tải, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

19. Ngô Xuân Đến, Chánh Văn phòng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

20. Nguyễn Thị Hòa, Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

21. Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 81, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

22. Nguyễn Sỹ Cần, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 200, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

23. Phùng Văn Khuyến, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Hùng Vương, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

24. Thân Văn Vân, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

25. Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng, Cảng Hà Nội

26. Vũ Công Khải, Giám đốc Công ty Xây lắp và tư vấn thiết kế

 

Để lại:

- Đã được khen thưởng BK của Bộ trưởng Bộ GTVT theo Quyết định số 3124/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2007: (02 tập thể; 02 cá nhân)

1. Chi nhánh Bắc Giang, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

2. Phòng Tài chính kế toán

3. Phạm Văn Tiệc, Thuyền trưởng 3TĐ 09, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

4. Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc

- Không đủ tiêu chuẩn (2 năm liền không đạt tập thể LĐXS hoặc Chiến sỹ TĐ cơ sở):

(12 tập thể; 08 cá nhân)

1. Văn phòng Đảng uỷ, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

2. Đoàn tầu 2TĐ 102, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

3. Đoàn tầu 2TĐ 56, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

4. Đoàn tầu 2TĐ 115, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

5. Tổ Sắt hàn 2, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

6. Xí nghiệp Bến xe khách Lạc Long, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3

7. Xí nghiệp Sửa chữa tầu 81, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4

8. Phòng Tài chính kế toán, Cảng Hà Nội

9. Đoàn TĐ 1422 NĐ, Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định

10. Đoàn TĐ 1748 NĐ, Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định

11. Đoàn TĐB17, Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải

12. Văn phòng tổng hợp

13. Phạm Xuân Đức, Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2

14. Nguyễn Xuân Nhi, Thuyền trưởng tầu 2TĐ 56, Cty cổ phần Vận tải thủy số 2

15. Nguyễn Văn Huỳnh, Thuyền trưởng tầu 2TĐ 102, Cty cổ phần Vận tải thủy số 2

16. Đào Văn Đoan, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Cảng Việt Trì

17. Nguyễn Trọng Thành, Xưởng trưởng Xưởng Cơ khí, Cảng Việt Trì

18. Nguyễn Minh Trung, Công nhân Đội xe Cơ giới, Cảng Việt Trì

19. Võ Duy Sỹ, Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật và Hợp tác quốc tế

20. Vũ Văn Tiến, Giám đốc chi nhánh tại Quảng Ninh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi